LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  DAINYNO SKYRIUS
Vilma Daugirdaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Dainyno skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas: daugirda@llti.lt
 
2001 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių lalavimo dainos: lyginamasis tyrimas latvių, baltarusių, lenkų apeigų ir tautosakos kontekste.
 
Moksliniai interesai: folkloro šaltinių rengimas; šiuolaikiniai folklorinės kultūros procesai, kito / svetimojo reprezentavimas ir kaitos tendencijos foklorinėje tradicijoje.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Mokslo straipsniai
 
1. Dar kartą apie Aukustį Robertą Niemį ir jo dzūkų tautosakos rinkinį. Tekstologinis žvilgsnis, Tautosakos darbai, t. 55, 2018, p. 82–106.
2. Tautosakinės Augusto Roberto Niemio veiklos apmatai: [įvadinis straipsnis 2017 m. parengtai duomenų bazei A. R. Niemio lietuvių tautosakos rinkinių paveldas], prieiga per internetą: <http://archyvas.llti.lt/niemi-dainos/>.
3. Современная мифологизация камня (на примере литовской традиции), Диалог с камнем: от природы к культуре / сост. М. В. Завьялова, Т. В. Цивьян,Москва: Институт мировой культуры МГУ, 2016, p. 295–306.
4. Folkloristika nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940): istorijos metmenys, Tautosakos darbai, t. 50, 2015, p. 25–42.
5. Lopaičių kraštovaizdis istoriniu ir šiuolaikiniu rakursu, Tautosakos darbai, t. 47, 2014, p. 115–142.
6. Folklorinis naratyvas apie žydus: tekstai ir kontekstai, in: Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 96–140.
7. Vestuvinės išvažiavimo pas jaunąjį dainos: apie tekstus ir apeiginį kontekstą, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. XXIII: Vestuvinės dainos, kn. 7, parengė Vilma Daugirdaitė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 7–25. –
8. „Svetimas turtas neina į gera“: poholokaustinės refleksijos iš folklorinės perspektyvos, Tautosakos darbai, t. 40, 2010, p. 80–96.
9. Pasižvalgymai po folklorinę atmintį ir dabartį: 2009 m. folkloro ekspedicija – Tarp Ignalinos ir Švenčionių, Tautosakos darbai, t. 38, 2009, p. 213–228.
10. Folklorinės holokausto refleksijos, Tautosakos darbai, t. 37, 2009, p. 148–161.
11. Ar jau įmintos visos Vinco Krėvės folklorinės veiklos mįslės, Tautosakos darbai, t. 34, 2007, p. 294–309.
12. Folklorinės patirties apraiškos gyvenimo pasakojimuose, Tautosakos darbai, t. 32, 2006, p. 214–224.
13. Žvilgsnis į liaudies dainininką kaip lietuvių folkloristikos objektą, Tautosakos darbai, t. 22 (29), 2005, p. 43–57.
14. Обряды пасхального обхода дворов в литовской и славянской традициях XX в., Славянская традиционная культура и современный мир, вып. 7, Москва, 2005, p. 120–128.
15. Lalavimo kaita sekuliarizacijos procese, Tautosakos darbai, t. 18 (25), 2003, p. 37–47.
16. Dėl lalavimo dainomis sveikinamų merginų amžiaus, Tautosakos darbai, t. 16 (23), 2002, p. 140–146.
17. Vestuvinės tematikos lalavimo dainų būdingiausių įvaizdžių ir motyvų semantika, Tautosakos darbai, t. 15 (22), 2001, p. 181–199.
 
Parengti folkloro šaltiniai
 
1. A. R. Niemio lietuvių tautosakos rinkinių paveldas: [duomenų bazė], parengė Vilma Daugirdaitė, Jurgita Ūsaitytė, [2017], prieiga per internetą: <http://archyvas.llti.lt/niemi-dainos/>.
2. Lietuvių liaudies dainynas, t. XXIII: Vestuvinės dainos, kn. 7, parengė Vilma Daugirdaitė; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. – 550 p. [gaid., kompaktinė plokštelė, santr. angl., vok., r-klės, taip pat: „Vestuvinės išvažiavimo pas jaunąjį dainos: apie tekstus ir apeiginį kontekstą / Vilma Daugirdaitė (p. 7–25)].
 
Parengtos folkloro ir kitos publikacijos
 
1. Tautosakos darbų bibliografinis duomenynas: 1935–2015 (t. 1–50), [parengė, įvadą parašė, asmenvardžių r-kles sudarė Vilma Daugirdaitė], Tautosakos darbai, t. 50, 2015, p. 248–343.
2. Lopaičių praeitis ir dabartis vietinių žemaičių akimis, [straipsnio „Lopaičių kraštovaizdis istoriniu ir šiuolaikiniu rakursu“ (p. 115–142) priedas; parengė ir įvadą parašė Vilma Daugirdaitė], Tautosakos darbai, t. 47, 2010, p. 143–165.
3. Iš įvairiakalbio rytų Lietuvos folkloro: baltarusių tautosaka ne tik baltarusiškai, [parengė, įvadą ir komentarus parašė Vilma Daugirdaitė], Tautosakos darbai, t. 41, 2010, p. 144–164.
4. Kas šiandien pasakojama latvių ir apie latvius Žemaitijoje, [parengė, įvadą ir komentarus parašė Vilma Daugirdaitė], Tautosakos darbai, t. 34, 2007, p. 243–256.
5. Ambraziejaus Jonyno darbų bibliografija, [parengė Vilma Daugirdaitė], Tautosakos darbai, t. 10 (17), 1999, p. 45–64.
 
Parengti leidiniai
 
1. Tautosakos darbai, [parengė Vilma Daugirdaitė], t. 55, 2018. – 262 p.
2. Tautosakos darbai, [parengė Vilma Daugirdaitė, Bronė Stundžienė], t. 50, 2015. – 347 p.
3. Tautosakos darbai, [parengė Vilma Daugirdaitė], t. 47, 2014. – 341 p.
4. Tautosakos darbai, [parengė Vilma Daugirdaitė], t. 48, 2013. – 338 p.
5. Tautosakos darbai, [parengė Vilma Daugirdaitė, Jurgita Ūsaityte], t. 22 (29), 2005. – 363 p.
6. Tautosakos darbai, [parengė Vilma Daugirdaitė], t. 17 (24), 2002. – 307 p.
 
Mokslo sklaida
 
Elektroninės mokslo išteklių sklaidos publikacijos:
1. LLTI mokslininkų 2007–2010 m. vykdytų folklorinės kultūros tyrimų rezultatų apibendrinimui ir sklaidai sukurtos 3 internetinės svetainės. Orientuojantis į tirtų regionų (Žemaitijos, Dzūkijos, rytų Lietuvos) savitumą sukurtos svetainių struktūros, sudaryti garso įrašų rinkiniai, pristatantys folklorinės tradicijos raiškas šiandieninėje visuomenėje, folklorinės kultūros reprezentavimui atrinkta vaizdinė tyrimų medžiaga:
Mokslo sklaidos publikacijos:
1. Kelios pastabos apie Mikalojaus Kuprevičiaus tautosakinį palikimą, Tautosakos darbai, t. 47, 2014, p. 235–239.
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt