LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  MODERNIOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Viktorija Šeina-Vasiliauskienė
Humanitarinių mokslų daktarė
Moderniosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas: seina@llti.lt
Orcid identifikatorius: http://orcid.org/0000-0002-0943-1187
 
 
Moksliniai interesai:  XX a. 3–4 dešimtmečių Lietuvos kultūriniai procesai, literatūros kanono tyrimai.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
  
Monografijos
 
Savas svetimas dainius: Adamas Mickiewiczius lietuvių literatūros kanone (1883–1940), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.
Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 
 
 
Kolektyvinės monografijos skyriai
 
Premija kaip kanonizavimo institucija: Aukštujų Šimonių likimo sėkmės istorija, in: Ramunė Bleizgienė, Nida Gaidauskienė, Aistė Kučinskienė, Dalia Pauliukevičiūtė, Viktorija Šeina, Manfredas Žvirgždas, Lietuvių literatūros kanono dirbtuvės (XIX a. pabaiga–XX a. I pusė): kolektyvinė monografija, sudarė Viktorija Šeina, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, p. 509–616.
Maironio kanonizacija Lietuvos Respublikoje (1918–1940), in: Maironio balsai: Kūryba, veikla, atmintis, sudarė Manfredas Žvirgždas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 624–719.
 
 
Moksliniai straipsniai, recenzijos
 
 1. Socialinė kritika tarpukario lietuvių literatūroje, in: Ribos ir paraštės. Socialinė kritika tarpukario Lietuvoje: parodos katalogas, sudarė Norbertas Černiauskas, Gabrielė Radzevičiūtė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022, p. 119–133.
 2. Nation-Building Canons: Historical and Methodological Considerations, in: Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics (19th to Early 20th Century), edited by Aistė Kučinskienė, Viktorija Šeina and Brigita Speičytė, Leiden: Brill, 2021, p. 1–24.
 3. Adamo Mickiewicziaus įsavinimas tarpukario Lietuvos mokykloje: Mykolo Biržiškos indėlisArchivum Lithuanicum, 2020, t. 22, p. 249–276.
 4. Savas svetimas dainius: problemiška Adamo Mickiewicziaus pozicija lietuvių literatūros kanone 18831905 m.Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2019, Nr. 42, p. 217237.
 5. Literatūrinio kanono tyrimai: metodologinės gairėsLiteratūra, 2019, t. 61, Nr. 1, p. 1124.
 6. Nauja Lietuvos estetinio modernėjimo istorijos fragmento rekonstrukcija [Nidos Gaidauskienės monografijos Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: modernėjančios savimonės kontūrai recenzija], Colloquia, 2019, Nr. 43, p. 184190.
 7. Pernicious City: Mythologization of Kaunas in the Lithuanian Literature of the Interwar PeriodPrzegląd Humanistyczny, 2018, Nr. 4, 3147.
 8. Die Konzeption der litauischen Nationalliteratur (von den 1890er bis zu den 1930er Jahren)Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (ZfO), 67. Jahrg., 2/2018, S. 196–224.
 9. The Literary Image of the Pole in the Republic of Lithuania (1918–1940), in: Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature, ed. by Laura Laurušaitė, Cambridge Scholars Publishing, 2018, p. 199–213.
 10. Maironis tarpukario Lietuvos mokyklojeŽmogus ir žodis, 2017, t. 19, Nr. 2, p. 33–50.
 11. Maironio atminimo įamžinimas literatūrinės kanonizacijos aspektu (1932-1940), Lituanistica, 2017, t. 63, Nr. 2(108), p. 77–97.
 12. Apie Maironį, bet ir apie mus pačius [Leidinio Apie Maironį: Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890-2010) recenzija], Colloquia, 2017, Nr. 39, 196–205.
 13. Maironio kanonizacijos dinamika XX a. I pusės lietuvių literatūros kritikojeColloquia, 2016, Nr. 37, p. 49–71.
 14. Tarpukario Donelaitis, in: Kristijono Donelaičio reikšmės: straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 159–176.
 15. Laikinosios sostinės refleksija Vytauto Sirijos Giros romane Raudonmedžio rojusLituanistika, 2013, Nr. 3, p. 185–199.
 16. Laikinoji sostinė Vinco Mykolaičio-Putino romane Altorių šešėlyColloquia, 2012, Nr. 29, p. 14–37.
 17. Poetinis tarpukario Kauno tekstasKauno istorijos metraštis, 2006, Nr. 7, p. 137–153.
 18. Juozas Girdzijauskas – eilėtyrininkas, in: Literatūros tyrimų erdvės (Senoji Lietuvos literatūra, t. 19), 2005, p. 41–49.
 19. Leono Skabeikos ir Salomėjos Nėries eilėraščių dialogas, in: Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, sudarė Rūta Brūzgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 91–98.
 20. Ankstyvoji Kazio Borutos poezija: minorinis ir mažorinis urbanizmo variantai, in: Kazys Boruta: Lietuviškasis Brandas: asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas, sudarė Dalia Striogaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2005, p. 33–45.
 21. Apie VU Lietuvių literatūros katedros bylą (1959–1961), in: Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 1940–2000, sudarė Giedrius Viliūnas, 2002, p. 187–210.
 22. Antano A. Jonyno poetinio kalbėjimo melodingumasLiteratūra, 2001, Nr. 43 (4), p. 60–75.
 
Sudaryti leidiniai
 • Ramunė Bleizgienė, Nida Gaidauskienė, Aistė Kučinskienė, Dalia Pauliukevičiūtė, Viktorija Šeina, Manfredas Žvirgždas, Lietuvių literatūros kanono dirbtuvės (XIX a. pabaiga–XX a. I pusė): kolektyvinė monografija, sudarė Viktorija Šeina, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.
 • Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics (19th to Early 20th Century), edited by Aistė Kučinskienė, Viktorija Šeina and Brigita Speičytė, Leiden: Brill, 2021.
 • Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje, sudarė Alma Lapinskienė, Viktorija Šeina, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt