LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Viktorija Šeina-Vasiliauskienė
Humanitarinių mokslų daktarė
Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja
El. paštas: seina.vasiliauskiene@gmail.com
 
Moksliniai interesai:  XX a. 3–4 dešimtmečių Lietuvos kultūriniai procesai, literatūrinio kanono tyrimai.
 
Monografija
 
Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.
 
Moksliniai straipsniai
 
 1. Maironio atminimo įamžinimas literatūrinės kanonizacijos aspektu (1932-1940), Lituanistica, 2017, t. 63, Nr. 2(108), p. 77–97.
 2. Maironis tarpukario Lietuvos mokykloje, Žmogus ir žodis, 2017, t. 19, Nr. 2, p. 33–50.
 3. Maironio kanonizacijos dinamika XX a. I pusės lietuvių literatūros kritikoje, Colloquia, 2016, Nr. 37, p. 49–71.
 4. Tarpukario Donelaitis, in: Kristijono Donelaičio reikšmės: straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 159–176.
 5. Laikinosios sostinės refleksija Vytauto Sirijos Giros romane Raudonmedžio rojusLituanistika, 2013, Nr. 3, p. 185–199.
 6. Laikinoji sostinė Vinco Mykolaičio-Putino romane Altorių šešėly, in: Colloquia, 2012, Nr. 29, p. 14–37.
 7. Poetinis tarpukario Kauno tekstas, in: Kauno istorijos metraštis, 2006, Nr. 7, p. 137–153.
 8. Juozas Girdzijauskas – eilėtyrininkas, in: Literatūros tyrimų erdvės (Senoji Lietuvos literatūra, 19 kn.), 2005, p. 41–49.
 9. Leono Skabeikos ir Salomėjos Nėries eilėraščių dialogas, in: Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 91–98.
 10. Ankstyvoji Kazio Borutos poezija: minorinis ir mažorinis urbanizmo variantai, in: Kazys Boruta: Lietuviškasis Brandas: asmenybės laisvė, iššūkis, neprisitaikymas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2005, p. 33–45.
 11. Antano A. Jonyno poetinio kalbėjimo melodingumas, in: Literatūra, 2001, Nr. 43 (4), p. 60–75.
 
Sudaryti leidiniai
 
Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje, sudarė Alma Lapinskienė, Viktorija Šeina, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt