LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Viktorija Jonkutė

Humanitarinių mokslų daktarė

Moderniosios literatūros skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. pašto adresas: viktorija.jonkute@gmail.com

Orcid identifikatorius: orcid.org/0000-0003-0242-175X

 

2020 m. apgynė disertaciją Kolektyvinė atmintis XX a. pabaigos tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje (vadovas doc. dr. Vigmantas Butkus).

 

El. pastas viktorija.jonkute@gmail.com

Moksliniai interesai: Atgimimo kultūra, nacionalizmo studijos, literatūrologinė baltistika, lietuvių ir latvių kultūriniai ryšiai, kolektyvinė atmintis, literatūrinės spaudos tyrimai 

 

SVARBESNĖS MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

  1. “Return of Memory: The Conception of Lithuanian tremtis and Latvian trimda during the National Revival of Late 20th Century”, Scriptus Manet, 2020, Nr. 12, p. 13–30. 
  2. „Lyginamųjų lietuvių ir latvių kolektyvinės atminties tyrimų problematika: Baltijos ir baltų atminties sampratos“, Lituanistica, 2017, t. 63, Nr. 4 (110), p. 255–268.
  3. „Tautinės tapatybės (re)konstravimas XX a. pab. tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje“, RESPECTUS PHILOLOGICUS, 2016, Nr. 30 (35), p. 45–54. 
  4. „Baltijos kelio poetika“, Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose. Straipsnių rinkinys, sudarė Vigmantas Butkus, Viktorija Jonkutė, Vilnius: LLTI, 2015, p. 229–244. 

 

Sudaryti ir parengti leidiniai

  • Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose Baltic, national, regional identity in Baltic literatures and cultures: Straipsnių rinkinys, sudarė ir parengė Vigmantas Butkus, Viktorija Jonkutė, Vilnius: LLTI, 2015, 268 p. 
  • Plačiau žr.: https://litbalt.weebly.com/viktorija-jonkut279.html 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt