LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  NAUJOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Viktorija Jonkutė

Naujosios literatūros skyriaus doktorantė

El. paštas viktorija.jonkute@gmail.com
 
 
Rengia disertaciją tema Kolektyvinės atminties raiška XX a. pabaigos tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje (vadovas hum. m. dr. Vigmantas Butkus).
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt