LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Simona Jaskelevičiūtė

Senosios literatūros skyriaus doktorantė

El. paštas: simona.jaskeleviciute@gmail.com

 

Rengia disertaciją tema Lotyniškoji marijinė raštija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a. Disertacijos vadovas – doc. dr. Mintautas Čiurinskas.

 

 SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

  1. Šv. Jeronimo 57 laiškas Pamachijui apie geriausią vertimo būdą. Įvadas, vertimas, komentarai, in: Vertimo studijos: mokslo darbai 10, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 241-264.
  2. Martyno Laternos laidotuvių pamokslas, išspausdintas minint Stepono Batoro mirties metines, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 43, Vilnius: LLTI, 2017, p. 250-254. 
  3. Martyno Laternos iš Jėzaus Draugijos, šv. teologijos daktaro, Pamokslas švento atminimo Stepono Pirmojo, šlovingiausios Lenkijos karaliaus, laidotuvių apeigoms, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 43, Vilnius: LLTI, 2017, vertimas, p. 257-296.
  4. Martynas Liudvikas Rėza, Apie trijų pirmųjų Naujojo Testamento kanono evangelijų šaltinį ir kilmę, in: Martynas Liudvikas Rėza, Raštai. Traktatai: filologija, teologija, filosofija, t. 3, Vilnius: LLTI, 2018, vertimas, p. 157-170.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt