LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Seminarai mokytojams


Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

kviečia mokytojus į kvalifikacijos tobulinimo seminarus

2021-aisiais metais

 

 

2021 m. sausio 8 d. (penktadienį) seminaras Kuo svarbi tautosaka ir mitologija šiuolaikiniam mokiniui? (Ugdymo ypatumai skirtinguose koncentruose), skirtas Marijos Gimbutienės jubiliejiniams metams minėti


2021 m. vasario 5 d. (penktadienį) seminaras Tragiškoji Vytauto Mačernio karta, skirtas Vytauto Mačernio jubiliejiniams metams minėti


2021 m. kovo 5 d. (penktadienį) seminaras Mokyklos dėmesio vertos naujos knygos


2021 m. balandžio 9 d. (penktadienį) seminaras Literatūros klasika mokykloje (ugdymo ypatumai skirtinguose koncentruose)

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt