LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Saulius Vasiliauskas
Šiuolaikinės literatūros skyriaus doktorantas
El. paštas lituanistasirgizmogus@gmail.com 
  
Rengia disertaciją tema Jaunieji rašytojai sovietmečio literatūros lauke: institucinių darinių vaidmuo (vadovas dr. Rimantas Kmita)
 
Moksliniai interesai: sovietmečio literatūra, šiuolaikinė lietuvių literatūra, literatūros sociologija, literatūros institucijos 
  
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
 Moksliniai straipsniai
  1.  „Ambivalentiška Leonardo Gutausko vieta lietuvių literatūros lauke“, Coloquia, 2018, Nr. 41, p. 130-147.
  2. „Pierre’o Bourdieu teorija ir sovietmečio lietuvių literatūros lauko tyrimai“Žmogus ir žodis, 2018, t. 20, Nr. 2, p. 118–129. 
  3. „Literatūrinis jaunųjų kūrėjų gyvenimas 2008–2012 metais“Teksto slėpiniai, 2012, Nr. 15, p. 115–132. 

 
Pranešimai konferencijose 

  1. „Institucinis jaunųjų rašytojų ugdymo(si) tinklas sovietmečio Lietuvoje“, tarptautinė mokslinė konferencija „Aktualios problemos literatūros ir kultūros tyrimuose“, Liepojos universitetas, 2020 03 05.
  2. „Ambivalentiškos Gutausko vietos lietuvių literatūros lauke apibrėžtys“, konferencija „Leonardo Gutausko paratopijos: poezija, proza, dailė“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018 11 28.
  3. „Simbolinės įvaizdžių reikšmės Juozo Apučio apysakoje „Skruzdėlynas Prūsijoje“, tarptautinė lituanistikos (baltistikos) centrų lietuvių literatūros specialistų konferencija „Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai II“, Anykščiai, 2017 04 20.
  4. „Jaunųjų rašytojų debiutavimo ir dalyvavimo lietuvių literatūros lauke 2008 – 2015 m. strategijos“, tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, Lietuvos mokslų akademija, 2015 10 27.  

 

Stažuotės

  1. Dresdeno Hannah Arendt Totalitarizmo tyrimų institute (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden), 2018 09 17 - 2018 12 17. 

 

Sudarytos knygos

  1. Egzodika. Pasaulio lietuvių rašytojų antologija (sudarytojai Ž. Kolevinskienė, L. Mačianskaitė, S. Vasiliauskas), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 120 p. ISBN 978-609-42525-3-2.
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt