LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Saulius Vasiliauskas
Šiuolaikinės literatūros skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0003-3644-8563
  
2021 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Jaunieji rašytojai sovietmečio literatūros lauke: institucinių darinių vaidmuo (vadovas dr. Rimantas Kmita)
 
Moksliniai interesai: sovietmečio literatūra, šiuolaikinė lietuvių literatūra, literatūros sociologija, literatūros institucijos, mokyklinė lituanistika 
  
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
 Moksliniai straipsniai
  1. Vilniaus universiteto literatų būrelis sovietmečio literatūros lauke, in: Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 26 /  Current Issues in Research of Literature and Culture: Conference Proceedings 24, Liepāja: LiePA,  2021, p. 147-161. 
  2. „Ambivalentiška Leonardo Gutausko vieta lietuvių literatūros lauke“, Coloquia, 2018, Nr. 41, p. 130-147.
  3. „Pierre’o Bourdieu teorija ir sovietmečio lietuvių literatūros lauko tyrimai“Žmogus ir žodis, 2018, t. 20, Nr. 2, p. 118–129. 
  4. „Literatūrinis jaunųjų kūrėjų gyvenimas 2008–2012 metais“Teksto slėpiniai, 2012, Nr. 15, p. 115–132.  

 

Stažuotės

  1. Dresdeno Hannah Arendt Totalitarizmo tyrimų institute (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden), 2018 09 17 - 2018 12 17. 

 

Sudarytos knygos

  1. Egzodika. Pasaulio lietuvių rašytojų antologija (sudarytojai Ž. Kolevinskienė, L. Mačianskaitė, S. Vasiliauskas), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 120 p. ISBN 978-609-42525-3-2.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt