LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Renginiai
2021-01-19
Vyks Dainyno skyrius ataskaitinis-planinis posėdis
 

Sausio 19 d. (antradienis) – 14.00 val. vyks Dainyno skyrius ataskaitinis-planinis posėdis.

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt