LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Renginiai
2020-09-18
Vyks tarptautinė konferencija „M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai“,
 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

2020 m. rugsėjo  18–19 d. kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją

„M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida:

vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai“,

skirtą M. K. Čiurlionio gimimo 145-osioms metinėms paminėti

 

Numatomos konferencijos temos:                                 

  1. M. K. Čiurlionio dailė ir muzika Vidurio ir Rytų Europos dailės ir muzikos kontekste (unikalumas, įtakos, kartotės).
  2. XIX–XX a. sandūros kultūrinio fono tyrimai. Pasaulėžiūriniai sąlyčiai su amžininkais. Mažai tyrinėtų idėjų išraiškos M. K. Čiurlionio kūryboje.
  3. M. K. Čiurlionio meninių tekstų ir egodokumentų studijos ir interpretacijos. Tekstologinis darbas su M. K. Čiurlionio epistolika ir vertimų į kitas kalbas klausimai.
  4. M. K. Čiurlionio kūrybos sklaida (publikavimas, tarptautinės parodos, retai atliekami muzikos kūriniai) ir pastangos jo kūrinius naujai kontekstualizuoti Lietuvoje ir pasaulyje.
  5. M. K. Čiurlionio meninio palikimo poveikis kūrėjams ir įvairioms kultūros praktikoms (XX–XXI amžiaus dailėje, muzikoje, teatre, literatūroje, kine).

 

Konferencijos vieta: Nacionalinė dailės galerija (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)

Konferencijos kalbos: lietuvių ir anglų

Pranešimo trukmė: 20 min.

 

Paraiškų priėmimo laikas yra pasibaigęs. Laukiame atvykstant!

Konferencijos akademinė ir kultūrinė programa šiuo metu ruošiama (į ją bus įtraukta ekskursija po parodą „Laukinės sielos, Baltijos šalių simbolizmas“ bei koncertas)

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir mokslinėms publikacijoms keliamus reikalavimus atitinkantys straipsniai bus skelbiami mokslo žurnaluose Colloquia ir Sovijus.

 

Organizacinis komitetas:

Algė Andriulytė (Vilniaus dailės akademija), Aušra Martišiūtė-Linartienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), Darius Kučinskas (Kauno technikos universitetas), Nida Gaidauskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), Rasa Andriušytė-Žukienė (Vytauto Didžiojo universitetas), Antanas Andrijauskas (Lietuvos kultūros tyrimų institutas), Rasius Makselis (Lietuvos kultūros tyrimų institutas), Rokas Zubovas (Čiurlionio namai Vilniuje)

 

NB! Prašysime laikytis visų saugumo rekomendacijų, kurias konferencijos metu skelbs LR Sveikatos apsaugos ministerija. Negalintieji atvykti turės galimybę dalyvauti nuotoliniu būdu

 

Konferencijos akademinės dalies pagrindinis rengėjas – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Partneriai: Vilniaus dailės akademija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technikos universitetas

Kultūrinės dalies organizatorius – BĮ Čiurlionio namai

Partneriai: Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos nacionalinė filharmonija 

Renginio rėmėjai: Lietuvos mokslo taryba, Vilniaus miesto savivaldybė

 

 

 

 

 

                                                                            

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt