LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Renginiai
2020-09-18
Vyks konferencija, skirta 145-osioms M. K. Čiurlionio gimimo metinėms
 

 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

2020 m. rugsėjo  18–19 d. kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją

 „M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida:

vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai“,

skirtą M. K. Čiurlionio gimimo 145-osioms metinėms paminėti

 

Numatomos konferencijos temos:

                                 

1.      M. K. Čiurlionio dailė ir muzika Vidurio ir Rytų Europos dailės ir muzikos kontekste (unikalumas, įtakos, kartotės).

2.      XIX–XX a. sandūros kultūrinio fono tyrimai. Pasaulėžiūriniai sąlyčiai su amžininkais. Mažai tyrinėtų idėjų išraiškos M. K. Čiurlionio kūryboje.

3.      M. K. Čiurlionio meninių tekstų ir egodokumentų studijos ir interpretacijos. Tekstologinis darbas su M. K. Čiurlionio epistolika ir vertimų į kitas kalbas klausimai.

4.      M. K. Čiurlionio kūrybos sklaida (publikavimas, tarptautinės parodos, retai atliekami muzikos kūriniai) ir pastangos jo kūrinius naujai kontekstualizuoti Lietuvoje ir pasaulyje.

5.      M. K. Čiurlionio meninio palikimo poveikis kūrėjams ir įvairioms kultūros praktikoms (XX–XXI amžiaus dailėje, muzikoje, teatre, literatūroje, kine).

 

Konferencijos vieta:

rugsėjo  18 d. ‒ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Antakalnio g. 6)

rugsėjo 19 d. – Nacionalinė dailės galerija (Konstitucijos pr. 22)

 

Konferencijos kalbos: lietuvių ir anglų

Pranešimo trukmė: 20 min.

 

Į konferencijos dalyvių kultūrinę programą bus įtraukta ekskursija po parodą Laukinės sielos, Baltijos šalių simbolizmas Nacionalinėje dailės galerijoje bei koncertas.       

 

Kviečiame preliminarias temas atsiuntusius mokslininkus iki 2020 m. balandžio 30 d. el. adresu ciurlioniometai@gmail.com  pateikti pilną paraišką, kurioje prašome nurodyti vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, pranešimo tikslų pavadinimą ir santrauką (iki 2000 sp. ženklų) bei biografinius duomenis apie autorių (iki 900 sp. ženklų). 

Gegužės pabaigoje konferencijos organizacinis komitetas praneš kandidatuojantiems mokslininkams apie kvietimą dalyvauti konferencijoje.

Konferencijos pranešimų pagrindu parengtus ir mokslinėms publikacijoms keliamus reikalavimus atitinkančius straipsnius skelbsime mokslo žurnaluose Colloquia, Acta Academiae.Artium Vilnensis, Logos.

 

Organizacinis komitetas:

Algė Andriulytė (Vilniaus dailės akademija)

Aušra Martišiūtė-Linartienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Darius Kučinskas (Kauno technikos universitetas)

Nida Gaidauskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Rasa Andriušytė-Žukienė (Vytauto Didžiojo universitetas)

Rasius Makselis (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Rokas Zubovas (Čiurlionio namai Vilniuje)

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt