LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Renginiai
2020-10-15
Vyks konferencija, skirta poeto Henriko Nagio šimtmečiui
 

 

2020 m. spalio 12 d. poetui žemininkui, literatūros ir meno kritikui, vertėjui Henrikui Nagiui sueitų 100 metų. Maloniai kviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Lietuva Kanadoje: Konferencija, skirta poeto Henriko Nagio šimtmečiui“

 

Konferencija vyks 2020 m. spalio 15 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Antakalnio g.  6, Vilnius.

 

Siūlomos pranešimų temos:

  • Henriko Nagio poetikos ypatumai,
  • poetas žemininkų kartos kontekste,
  • Nagio ir Liūnės  Sutemos saitai kūryboje ir gyvenime,
  • Nagio epistolika,
  • Nagio poezijos recepcija išeivijoje ir Lietuvoje,
  • Monrealio lietuvių veikla,
  • Kanados lietuvių kultūros gyvenimas

 

Pranešimų trukmė – 20 min.

 

Pasiūlymus iki 2020 m. rugsėjo 15 d. siųsti konferencijos rengėjoms (trimis adresais iškart)

 

Akvilei Rėklaitytei akvile.rekla@gmail.com

Donatai Mitaitei donata.mitaite@gmail.com

Solveigai Daugirdaitei solveiga@llti.lt

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt