LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Renginiai
2020-04-16
Vyks mokslinė konferencija „Prof. Norberto Vėliaus skaitymai XIII“
 

2020 m. balandžio 16–17 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyks mokslinė konferencija „Prof. Norberto Vėliaus skaitymai XIII“. Konferencija siekiama sutelkti įvairių humanitarinių mokslo sričių, vienaip ar kitaip susijusių su baltų mitinio pasaulėvaizdžio rekonstrukcija, – tautosakos, istorijos, archeologijos, etnologijos, kalbotyros ir kt. – tyrinėtojus ir tuo paskatinti įvairių sričių tyrinėjimų sintezę mitologijos pagrindu.

 

Konferencija skirta baltų mitologijai plačiausia prasme, tad jei tik Jūsų pranešimo mintis – kad ir kuo prasidėjusi, kad ir kokiu keliu, kad ir iš kurios pusės – atves į baltų mitologiją, Jūsų pranešimas laukiamas.

 

Savo pranešimo temą (pavadinimą) ir tezes (ne daugiau 2000 spaudos ženklų aprašymą) prašome atsiųsti iki 2020 metų kovo 1 d. Dainiui Razauskui dainius.razauskas@lnkc.lt, nurodant „Vėliaus skaitymai“.

 

Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę savo nuožiūra atmesti pranešimą, jeigu jis pasirodys jiems netinkamas. Skaityto pranešimo pagrindu parengtą straipsnį bus galima pateikti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidžiamam periodiniam mokslo žurnalui Tautosakos darbai, kuriame, anoniminiams recenzentams jį teigiamai įvertinus, jis gali būti paskelbtas.

                                                                               

Kviečiame dalyvauti ir dalykiškai pasikalbėti! 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt