LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Būsimi renginiai
2023-05-19
Kviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Išeivijos indėlis į atsikuriančios Lietuvos humanistiką po 1990 m.“
 
2023-aisiais literatūros kritikei Ilonai Gražytei-Maziliauskienei sukaktų 90 metų. Ta proga Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyrius kviečia skaityti pranešimus mokslinėje konferencijoje, skirtoje išeivijos humanitarų (I. Gražytės-Maziliauskienės, V. Kelertienės, B. Vaškelio, V. Kavolio, B. Ciplijauskaitės, A. J. Greimo, M. Gimbutienės ir kt.) indėliui į lietuvių ir ypač – į atsikuriančios Lietuvos humanistiką po 1990 m.

Siūlome svarstyti išeivijos humanitarų indėlį įvairiais pjūviais:
  • instituciniu (pvz., dalyvavimas atkuriant VDU, dėstymas aukštosiose mokyklose),
  • asmenybiniu (išeivijos humanitarų vaidmenys demokratizuojant Lietuvą),
  • literatūrologiniu (idėjų sklaidos istorija, metodologinių paradigmų kaita, poveikis literatūros kanonui),
  • patirtiniu (asmeninės patirtys bendrose Pasaulio lietuvių, Baltijos studijų plėtros asociacijos (AABS) ar kitose konferencijose, „Santaros-Šviesos" suvažiavimuose, tiesioginėje ar epistolinėje komunikacijoje).

 

Konferencijos vieta ir laikas: LLTI, 2023 m. gegužės 19 d.
 
Pasiūlymus iki 2023 m. balandžio 1 d. siųsti trimis adresais:
Solveigai Daugirdaitei solveiga@llti.lt,
Aušrai Jurgutienei ausra.jurgutiene@gmail.com,
Akvilei Rėklaitytei akvile.reklaityte@llti.com
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt