LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Renginiai
2022-09-23
Doktorantų simpoziumas
 

2022 m. rugsėjo 23 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Centrinių rūmų I a. salėje) vyks doktorantų simpoziumas. Simpoziume pranešimus skaito ir atliktus tyrimus pristato visi šiuo metu LLTI etnologijos doktorantūroje studijuojantys doktorantai. Renginiu siekiama ne tik apžvelgti atliekamus tyrimus ir įvertinti progresą, bet ir paskatinti diskusiją, į kurią įsitraukę kiti kolegos ir Instituto mokslo darbuotojai padėtų pastebėti ne visuomet ryškias problematines briaunas, kelti klausimus, atverti naujas žiūros kryptis.


Kviečiame simpoziume dalyvauti gyvai, tačiau jei tokios galimybės neturite, bus galima jungtis ir nuotoliu per šią nuorodą (Meeting ID: 856 6149 4321, Passcode: 332419). 

 
Simpoziumas vyksta prieš kiekvieną metinę atestaciją. Rezultatai aptariami dalyvaujant Komiteto nariams, doktorantų vadovams, doktorantūros proceso mokslininkams bei kviestiniams artimus tyrimus atliekantiems mokslininkams. Doktorantų simpoziumas organizuojamas kiekvienais metais prieš Komiteto posėdį, kuriame tvirtinamos doktorantų metinės ataskaitos.

Kilus klausimų galite kreiptis į šių metų simpoziumo kuratorius Eglę arba Martyną: Egle.gelaziute-praneviciene@llti.lt arba martving@gmail.com
 
 
 
 
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt