LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Renginiai
2022-11-17
Literary Canon Revision in Post-Communist Societies (Literatūros kanono persvarstymas pokomunistinėse visuomenėse)
 

Mieli kolegos,


kviečiame teikti tezes 2022 m. lapkričio 17–18 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyksiančiai tarptautinei konferencijai Literary Canon Revision in Post-Communist Societies (Literatūros kanono persvarstymas pokomunistinėse visuomenėse). 

 

Konferecijoje bus aptariami įvairūs literatūros kanono transformacijos procesai iš SSRS įtakos išsivadavusiose Rytų ir Vidurio Europos šalyse, kaip antai:

  • komunistinio laikotarpio rašytojų biografijos ir kūrybos interpretacinio kanono kaita švietimo sistemoje, literatūrologijoje, grožinėje kūryboje ir kt.;
  • komunistinio laikotarpio kanoninių kūrinių leidybinės praktikos ir skaitomumas (knygų pardavimai, skolinimasis iš bibliotekų ir kt.);
  • komunistinio kanono autorių įamžinimo (paminklų, gatvėvardžių, jubiliejų šventimo) kontraversijos;
  • pokomunistinis literatūros kanonas, istorinis naratyvas ir kolektyvinė atmintis;
  • egzodo literatūros integravimas į pokomunistinį kanoną;
  • socialinė, etninė, kultūrinė įvairovė pokomunistinio laikotarpio literatūros kanone;
  • kiti pokomunistinio laikotarpio literatūros kanono revizijos aspektai.

 

Plenarinius pranešimus konferencijoje skaitys:

  • prof. Jevgenij Dobrenko (Venecijos Ca' Foscari universitetas)
  • prof. Bogusław Bakuła (Adamo Mickiewicziaus universitetas, Poznanė)

 

Pranešimo tezes anglų kalba (iki 200 žodžių) prašome siųsti adresu literarycanon@llti.lt iki š. m. birželio 30 d. 

Konferencijos kalba: anglų.

Pranešimo trukmė: 20 min.

Dalyvio mokestis: 50 EUR.

 

Po konferencijos ketiname publikuoti pranešimų pagrindu parengtų straipsnių rinkinį.

 

Konferenciją rengia:

Asist. dr. Aistė Kučinskienė (VU)

Prof. dr. Dalia Satkauskytė (LLTI)

Dr. Viktorija Šeina (LLTI)

 

Jei turėtumėte klausimų, maloniai prašome kreiptis adresu literarycanon@llti.lt.

 

CALL FOR PAPERS 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt