LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Renginiai
2022-10-27
Konferencija „Humanitarinė mintis folkloristų, etnologų, kultūrologų darbuose sovietmečiu“
 

Spalio 27–28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyks XXVI mokslinė konferencija „Humanitarinė mintis folkloristų, etnologų, kultūrologų darbuose sovietmečiu“, skirta folkloristės, poetės PRANĖS JOKIMAITIENĖS-AUKŠTIKALNYTĖS 100-osioms gimimo metinėms.

 

Pranė Jokimaitienė-Aukštikalnytė – dramatiško likimo mokslininkė, poetė, kuriai sovietmečio politinės ir ideologinės aplinkybės neleido iškilti kaip kūrėjai. Savo meilę kalbai ir žodžio menui ji įamžino rengdama Lietuvių liaudies dainyną, sistemindama tautosakos šaltinių lobyną. Kruopštaus darbo dėka vaisiai – pirmieji akademiniai dainų tomai („Vaikų dainos“, „Karinės-istorinės dainos“), studija, skirta baladėms, pirmosios lietuvių liaudies dainų katalogo knygos. Kartu su kolegomis ji padėjo pamatus dainuojamosios tautosakos sisteminimui ir tyrimams, kurie tęsiami ir šiandien. P. Jokimaitienė-Aukštikalnytė yra viena iš tų lietuvių kūrėjų, tyrėjų, šviesuolių, kurie pokariu ir vėliau buvo priversti ieškoti kompromiso tarp pašaukimo ir sistemos siūlomų galimybių, tarp laisvos minties ir privalomos duoklės ideologijai.

Naujos politinės, sociokultūrinės aplinkybės kreipė, formavo ir deformavo intelektualinę mintį, mokė kitų prisitaikymo, išraiškos, retorikos būdų. Keitėsi ne tik retorika, bet ir galimų tirti objektų korpusas, tematika, problematika. Daugybė realijų nepateko į leistiną žiūros lauką. Iki šiol mokomės atpažinti ir iškoduoti daugelį to meto patirčių, suvokimų, traumų, paveikusių ir folkloristikos, etnologijos, kultūrologijos mokslus.

Konferencija rengiama siekiant praskleisti laiko šydą ir geriau suprasti to laiko kūrėjų, visuomenininkų, humanitarų pastangas būti autentiškiems, asmenybės kelio ir profesinės karjeros sampynas, vertybines kolizijas ir kasdienes realijas, apskritai terpę, kurioje plėtojosi humanitarinis diskursas ir viešoji raiška XX a. antrojoje pusėje.

 

Laukiame pranešimų šiomis temomis:

 

  • Intelektualinės minties nelaisvė karo, pokario ir sovietmečio humanitarų darbuose
  • Visuomenininkų, mokslininkų ir kūrėjų likimai ideologijų gniaužtuose
  • Cenzūra humanitariniuose moksluose
  • Estetinis ir idėjinis kanonas sovietmečiu
  • Sovietmečio tautosakos rinkiniai, laiškai ir atsiminimai kaip tyrimų šaltinis
  • Istorijos atspindžiai folkloriniuose ir etnografiniuose naratyvuose
  • Dainuojamosios tautosakos tyrimų gairės ir ištakos
  • Vaikų folkloras ir jo tyrimai nuo XX a. vidurio iki dabar
  • Istorija ir ideologija folklorizmo judėjime

 

Numatoma pranešimų trukmė – 20 min. Pranešimų temų ir glaustų tezių organizatorės lauks iki rugsėjo 1 d. elektroniniu adresu: jurga.sadauskiene@gmail.com.

 

Organizatorės:

dr. Jurga Sivickaitė-Sadauskienė, dr. Modesta Liugaitė-Černiauskienė, Gražina Kadžytė

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt