LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Rasa Kašėtienė

Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas rasa.kasetienevkk.lt
 
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1998 metų.
Moksliniai interesai: lietuvių patarlių ir priežodžių tipologija.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Kaip apie mirtį kalbėjo mūsų senoliai, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 100–108.
2. „Smuklės durys plačios įeiti, bet siauros išeiti“: girtuoklis lietuvių patarlėse ir priežodžiuose, in Tautosakos darbai, 2011, t. XLII, p. 100–113.
 
Tautosakos šaltinių publikacija
 
1. Lietuvių tautosaka Aleksandro Pogodino išvykos į Kauno guberniją ataskaitose, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 279–280.
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 
1. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 1, parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė, Gediminas Radvilas, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2000. – 927 p.
2. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 2, parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2008.
3. Ne krūmas, bet su lapais, ne marškiniai, bet susiūti, ne žmogus, bet šnekėti moka: Knygelė bibliofilo lentynai, parengė Domas Kaunas, sudarė Giedrė Bufienė ir Rasa Kašėtienė, Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2003. – 22 p.
4. Dobrosława Świerczynska, Andrzej Świerczynski, Patarlių žodynas: Lietuvių, lenkų, anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių, rusų, italų, lotynų kalbom, lietuviškosios dalies sudarytoja Rasa Kašėtienė, Vilnius: Tyto alba, 2000. – 412 p.
 
Bibliografija
 
1. 2002 metų lietuvių tautosakos bibliografija, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 30, p. 277–306.

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt