LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Rasa Kašėtienė

Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: kasetiene.rasa@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-7401-0453 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1998 metų.

Moksliniai interesai: lietuvių patarlių ir priežodžių sisteminimas ir publikavimas.

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Moksliniai straipsniai

 1. Liaudies pedagogikos atspindžiai lietuvių patarlėse, priežodžiuose ir situaciniuose posakiuose, in: Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 161–176.
 2. „Smuklės durys plačios įeiti, bet siauros išeiti“: girtuoklis lietuvių patarlėse ir priežodžiuose, in Tautosakos darbai, 2011, t. XLII, p. 100–113.
 3. „Ar matei starkų, jei nori pusdienio?“ Lietuvių situaciniai posakiai, in: Tautosakos darbai, 2009, t. XXXVIII, p. 100–107.
 4. Kaip apie mirtį kalbėjo mūsų senoliai, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 100–108.

 

Tautosakos šaltinių publikacija

 1. Smulkioji tautosaka signataro Petro Klimo gyvenime, in: Tautosakos darbai, 2018, t. 56, p. 156–168.
 2. Lietuvių situacinių posakių leidinys „Vilką minim, vilkas čia: lietuvių situaciniai posakiai“ (sud. R. Kašėtienė ir L. Kudirkienė) Vilnius: LLTI, 2016. – 541 p.
 3. Petronėlės Orintaitės laiškai Kazimierui Senkui, in: Sintautai, d. I–II (Lietuvos valsčiai), Vilnius: Versmė, 2013, II d., p. 2404–2427.
 4. „Antroji pusė šio popierio teprimena Tau...“ (Šiaulių mokytojų seminarijos absolventų nuotraukos ir atminimai), parengė Rasa Kašėtienė (Senkutė) ir Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, in: Tautosakos darbai, [T]. 45, 2013, p. 173–184.
 5. Lietuvių tautosaka Aleksandro Pogodino išvykos į Kauno guberniją ataskaitose, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 279–280.

 

Parengti tautosakos šaltiniai

 1. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 4, parengė Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, kalbos dalykus tvarkė Milda Norkaitienė. Vilnius:n LLTI, 2021-726 p. 
 2. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 3, parengė Vita Džekčioriūtė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2019. – 755 p.
 3. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 2, parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2008. – 830 p.
 4. Ne krūmas, bet su lapais, ne marškiniai, bet susiūti, ne žmogus, bet šnekėti moka: Knygelė bibliofilo lentynai, parengė Domas Kaunas, sudarė Giedrė Bufienė ir Rasa Kašėtienė, Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2003. – 22 p.
 5. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 1, parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė, Gediminas Radvilas, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2000. – 927 p.
 6. Dobrosława Świerczynska, Andrzej Świerczynski, Patarlių žodynas: Lietuvių, lenkų, anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių, rusų, italų, lotynų kalbom, lietuviškosios dalies sudarytoja Rasa Kašėtienė, Vilnius: Tyto alba, 2000. – 412 p.

 

Bibliografija

 1. 2002 metų lietuvių tautosakos bibliografija, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 30, p. 277–306.

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt