LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Profesinė sąjunga
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO DARBUOTOJŲ
PROFESINĖ SĄJUNGA
 
LLTI darbuotojų profesinė sąjunga (LLTI DPS) įsteigta 2014 m. pavasarį. Tai pirmoji humanitarinių mokslų institutų darbuotojų profesinė sąjunga, liudijanti didėjantį Lietuvos mokslininkų susitelkimą. Šiuo metu profsąjunga vienija 46 narius: mokslininkus, bibliotekininkus, leidybos skyriaus darbuotojus, kitus specialistus. 
 
LLTI DPS pirmininkė – dr. Lina Leparskienė (2019-2021). 
LLTI DPS  Tarybos nariai (2018-2020 kadencija): dr. Radvilė Racėnaitė, dokt. Asta Skujytė-Razmienė, dr. Viktorija Šeina-Vasiliauskienė, Gytis Vaškelis, dr. Aušra Žičkienė. 
 
LLTI DPS Revizijos komiija: dokt. Vita Džekčioriūtė-Medeišienė, Mantas Lapeika, dr. Jurgita Ūsaitytė.
 
LLTI DPS veikia remdamasi patvirtintais įstatais, jos tikslas – ginti savo narių socialinius ir profesinius interesus, dalyvauti kuriant mokslo politiką. Šių tikslų siekiama savarankiškai ir kartu su profesinių sąjungų susivienijimais, palaikant dialogą ir derantis su darbdaviais, valdžios institucijomis, taip pat ir kitomis įstatymų numatytomis priemonėmis.
 
2016 m., gegužės mėn. LLTI DPS surengė visuotinį humanitarinių mokslo institutų darbuotojų susirinkimą, kuriame dalyvavo Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotojai. Susirinkimo dalyvių priimtoje rezoliucijoje kreiptasi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą, Švietimo ir mokslo ministeriją ir Finansų ministeriją reikalaujant didinti mokslininkų darbo užmokestį ir gerinti darbo sąlygas.
 
2016 m. spalio 28 d. LLTI DPS iniciavo mokslininkų piketą prie Vyriausybės rūmų, kuriuo buvo siekta atkreipti dėmesį į mažus mokslininkų atlyginimus, reikalauta skirti didesnį biudžetinį finansavimą aukštojo mokslo sektoriui.
 
2017 m. pradžioje LLTI DPS prisijungė prie Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) ir jos viduje suformavo aukštojo mokslo institucijų profsąjungų grupę (be LLTI DPS jai taip pat priklauso VU, VGTU ir LMTA profesinės sąjungos).
 
LLTI DPS iniciatyva kasmet vyksta visuotinis LLTI darbuotojų susirinkimas, kuriame apžvelgiami praėjusių metų pasiekimai, aptariami ateinančių metų planai, instituto biudžeto formavimo gairės, administracijos atstovai atsako į darbuotojų pateiktus klausimus.
 
Mūsų naujienas galite sekti Facebook paskyroje.
 
Kviečiame LLTI darbuotojus papildyti profesinės sąjungos narių gretas. Laisva forma užpildytus prašymus siųskite adresu: llti.profsajunga@gmail.com. Primename, kad stojimo mokestis yra 3 Eur, metinis nario mokestis – 15 Eur.
 
Mūsų sąskaitos numeris: AB SEB LT45 7044 0600 0795 5325.
 
Jūs galite paremti LLTI DPS skirdami 2 % nuo sumokamų mokesčių valstybei. Pildydami paramos deklaraciją nurodykite šiuos duomenis:
 
Paramos gavėjo pavadinimas: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto profesinė sąjunga,
Adresas: Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius,
Kodas: 303282223. 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt