LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  DAINYNO SKYRIUS
Povilas Krikščiūnas

Dainyno skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas

El. paštas vikanta@gmail.com

 

2005 m. iš Tautosakos archyvo skyriaus perėjo į Dainyno skyrių. Šiuo metu rengia „Lietuvių liaudies dainyno“ darbo dainų trečiąjį tomą (ganymo, medžioklės ir žvejų dainos).

 

Moksliniai interesai: modernusis folkloras ir jo santykiai su tradicine tautosaka, folkloro apraiškos virtualiojoje komunikacijoje; lokaliniai tautosakos tyrimai, šaltinių skelbimas.

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Moksliniai straipsniai

 1. Folkloriniai ir folklorėjantys motyvai internetiniame profesionalaus krepšininko įvaizdyje, Tautosakos darbai, 2017, t. 54, p. 49–69.
 2. Vietinės realijos ramygališkių sakmėse ir padavimuose, Lietuvos lokaliniai tyrimai (elektroninis leidinys), Vilnius: Versmė, 2017.
 3. On PPS Presentations as an Internet-lore Phenomenon, Scala naturae: A Festschrift to honour the academician Arvo Krikmann, ed. by Tartu: ELM Scholarly Press, 2014, p. 389–404.
 4. Sintautiškių dainuojamosios tautosakos savitumai: keletas įžvalgų, Sintautai, Vilnius: Versmė, 2013, t. 2, p. 2145–2153. 
 5. Grandininiai laiškai: iš rankraštinės tradicijos istorijos, Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 154–186. 
 6. Folkloriniai lietuviškojo Homo Interneticus akiračiai, Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, Vilnius: LLTI, 2012, p. 444–461.
 7. Электронные письма по цепи: к вопросу о трансформации жанра, Традиционная культура, 2012, № 3, с. 152–162.
 8. Krikščiūnas P., Žičkienė A. Jaunius Vylius ir suvalkiečių tautosaka, Paklausykit manę, jauno bernelio. Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė, sudarė Jaunius Vylius, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, melodijas parengė Aušra Žičkienė ir Rūta Žarskienė, Vilnius: LLTI, 2011, p. 19–28.
 9. Keletas potėpių dainų portretui, Panemunėlis, t. 2, Vilnius: Versmė, 2011, p. 1370–1382. 
 10. Grandininis laiškas: žanro ribų paieškos, Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 154–171. 
 11. Lietuvių mokslo draugija: keletas pamąstymų apie nuopelnus folkloristikai, Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė (1900–1945), Vilnius: LLTI, 2008, p. 50–57.
 12.  Ar varijuoja grandininiai laiškai? Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 94–106. 
 13. Laimės laiško pokyčiai moderniojoje komunikacijoje, Tautosakos darbai, 2005, t. 21 (28), p. 138–164. 
 14. Interneto folkloras: rūšis ar sklaidos būdas? Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 21–31. 
 15. Iš Dusetų pavasarininkių – tautosakos rinkėjų veiklos, Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 173–182. 

 

Parengtos knygos

 1. Šedvos mestely aušrela auša. Šeduvos krašto dainos, sudarė ir melodijas parengė Laima Burkšaitienė, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, komp. plokštelę sudarė ir parengė Varsa Liutkutė, Radviliškis: Radviliškio viešoji biblioteka, 2016, 272 p.
 2. Kapsų dainos, Vinco Šlekio užrašytos Marijampolės apskrityje, sudarė Jaunius Vylius, tekstus redagavo Povilas Krikščiūnas, melodijas – Aušra Žičkienė, Vilnius–Marijampolė: LLTI, 2015, 352 p.
 3. Paklausykit manę, jauno bernelio. Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė, sudarė Jaunius Vylius, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, melodijas parengė Aušra Žičkienė ir Rūta Žarskienė, Vilnius: LLTI, 2011, 434 p.
 4. Lietuvių liaudies anekdotai, parengė Bronislava  Kerbelytė ir Povilas Krikščiūnas, Vilnius: LLTI, 1994, 262 p.

 

Recenzijos

 1.  Apie Viatkos Kikimorą, Imanuelį Kantą, Štirlicą ir blondines [rec. kn.: Фольклор XXI века: герои нашего времени, составитель М. Д. Алексеевский, Москва: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2013], Tautosakos darbai, t. 46, 2013, p. 275–284. 
 2. [Rec. kn.: Lietuvių liaudies dainynas, t. 16. Humoristinės-didaktinės dainos: dainos apie girtuoklystę, parengė Jurgita Ūsaitytė, melodijas parengė Jūratė Gudaitė, Vilnius: LLTI, 2002], Tautosakos darbai, 2002, t. 17 (24), p. 274–277.
 3. [Rec. kn.: Lietuvių liaudies dainynas, t. 15. Dainos apie gamtą, parengė Giedrius Dringelis, melodijas parengė Austė Nakienė, Vilnius: LLTI, 2000], Tautosakos darbai, 2001, t. 15 (22), p. 276–278.

 

Vertimai

 1. Archipova A. Kaip žuvo Olia ir gimė folkloras (iš rusų kalbos), Tautosakos darbai, t. 57, 2019, p. 181–199.

 

Folkloro ir kitos publikacijos

 1. Sakmės Lietuvos surinktos (Linkmenų apykaimėje) Kirdeikiuose, užrašė Silvestras Gimžauskas, Saldutiškis, Vilnius: Versmė, 2019, p. 1035–1054.
 2. Iš neskelbtos saldutiškėnų tautosakos, Saldutiškis, Vilnius: Versmė, 2019, p. 1009–1034
 3. Apie du vieno romanso gimimus, Tautosakos darbai, t. 57, 2019, p. 181–199,
 4. Šis tas iš archyvinių rankraščių, Kamajai, Vilnius: Versmė, 2016, p. 1389–1405.
 5. Sakytinė tautosaka: 60 tekstų nuo Šeduvos, Šeduva, Vilnius: Versmė, p. 419–447.
 6. Šeduvių dainos, atrinko ir melodijas parengė Laima Burkšaitienė, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, Šeduva, Vilnius: Versmė, 2016, p. 363–418.
 7. Ką mena archyvai, Daujėnai, Vilnius: Versmė, 2015, p. 1149–1230.
 8. Iš prisiminimų apie senąsias vestuves“, Daujėnai, Vilnius: Versmė, 2015, p. 1066–1074,
 9. I daba pasakoju, kaip buvo... Sintautiškių sakytinė tautosaka, Sintautai, t. 2, Vilnius: Versmė, 2013, p. 2097–2125.
 10. Dainos iš senųjų rinkinių, atrinko ir tekstus parengė P. Krikščiūnas, melodijas parengė A. Vakarinienė, Sintautai, t. 2, Vilnius: Versmė, 2013, p. 2039–2075.
 11. Taip dainavo karteniškiai, dainas atrinko Daiva Vyčinienė ir Žemyna Trinkūnaitė, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, melodijas – Daiva Vyčinienė, Kartena, Vilnius: Versmė, 2012, p. 1180–1123.
 12. Kartenos valsčiaus vietovardžiai Lietuvos žemės vardyno anketose, Kartena, Vilnius: Versmė, 2012, p. 963–995.
 13. Pasakysiu pasakų... Panemunėlis, t. 2, Vilnius: Versmė, 20011, p. 1391–1434.
 14. „Mano liežuvis ne votègs...“ (Onos Martinkienės pateikta tautosaka), Endriejavas, Vilnius: Versmė, 2009, p. 787–816.
 15. Obeliškių tautosaka: faktai, pasamprotavimai, tekstai, Obeliai. Kriaunos, Vilnius: Versmė, 2009, p. 1109–1154.
 16. Iš senųjų dainininkų repertuaro, melodijas parengė D. Vyčinienė, Gelvonai, Vilnius: Versmė, 2009, p. 1061–1129.
 17. Grandininio laiško magija, Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 221–234.
 18. Iš joniškėliečių tautosakos, melodijas parengė M. Karčemarskas, Joniškėlis, Vilnius: Akstis, 2007, p. 454–457, 459–505.
 19. Tauragniškių poringės, Tauragnai, Vilnius: Versmė, 2005, p. 1211–1235.
 20. Iš vestuvinių laikraščių tautosakos, Tautosakos darbai, t. 21 (28), p. 255–270.
 21. Pasakojamoji tautosaka, Kvėdarna, Vilnius: Versmė, 2004, p. 809–836.
 22. Dabar šmaikštaujame šitaip, Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 251–265.
 23. Raguviškių dainynėlis, parengė P. Krikščiūnas, L. Vilienė ir D. Vyčinienė, Raguva, Vilnius: Versmė, 2001, p. 843–941.
 24. Veliuoniškių porinimai, Veliuona, Vilnius: Versmė, 2001, p. 1051–1085.
 25. Dainos nuo Lygumų ir Stačiūnų, parengė P. Krikščiūnas ir D. Vyčinienė, Lygumai. Stačiūnai, Vilnius: Versmė, 2001, p. 617–741.
 26. Tautosakos tekstai, tekstus parengė P. Krikščiūnas, dainų melodijas atrinko A. Žičkienė, spaudai parengė R. Ambrazevičius, instrumentinę muziką parengė E. Vyčinas, in: Obeliai. Kriaunos, Vilnius: Versmė, 1999, p. 689–779, 836–847.
 27. Tautosakos tekstai, parengė P. Krikščiūnas ir A. Žičkienė, Plateliai, Vilnius: Versmė, 1998, p. 625–793.
 28. Tautosakos tekstai, parengė P. Krikščiūnas ir A. Žičkienė, Žagarė, Vilnius: Versmė, 1998, p. 798–870.
 29. Tautosakos tekstai. Parengė P. Krikščiūnas ir Ž. Ramoškaitė, Sintautai. Žvirgždaičiai, Vilnius: Vakarinės naujienos, 1996, p. 391–426.

 

 

 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt