LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  DAINYNO SKYRIUS
Povilas Krikščiūnas

Dainyno skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas

El. paštas: vikanta@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0003-1354-2039

 

Moksliniai interesai: modernusis folkloras ir jo ryšiai su tradicine tautosaka, folkloro apraiškos virtualiojoje komunikacijoje, lokaliniai tautosakos tyrimai, šaltinių skelbimas.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Moksliniai straipsniai

 1. Vietos ženklai seirijiškių tautosakoje: žmonės, tekstai, vietovardžiai, Iš Dzūkijos praeities. Seirijų kraštas: kalba ir istorija, sudarė Lionė Lapinskienė, Vilija Ragaišienė, Panevėžys: Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 2021, p. 183–214.
 2. Vargo ir šelmystės dainos, Lietuvių liaudies dainynas, [t.] 25: Darbo dainos, [kn.] 3, parengė Povilas Krikščiūnas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 2020, p. 7–28.
 3. Between Culture and Subculture: The Case of Lithuanian Basketball Fans, The Storytelling Human: Lithuanian Folk tradition Today, edited by Lina Būgienė, Boston: Academic Studies Press, 2020, p. 209–243.
 4. Folkloriniai ir folklorėjantys motyvai internetiniame profesionalaus krepšininko įvaizdyje, Tautosakos darbai, 2017, t. 54, p. 49–69.
 5. Vietinės realijos ramygališkių sakmėse ir padavimuose, Lietuvos lokaliniai tyrimai (elektroninis leidinys), Vilnius: Versmė, 2017.
 6. On PPS Presentations as an Internet-lore Phenomenon, Scala naturae: A Festschrift to honour the academician Arvo Krikmann, ed. by Tartu: ELM Scholarly Press, 2014, p. 389–404.
 7. Sintautiškių dainuojamosios tautosakos savitumai: keletas įžvalgų, Sintautai, Vilnius: Versmė, 2013, t. 2, p. 2145–2153. 
 8. Grandininiai laiškai: iš rankraštinės tradicijos istorijos, Tautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 154–186. 
 9. Folkloriniai lietuviškojo Homo Interneticus akiračiai, Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, Vilnius: LLTI, 2012, p. 444–461.
 10. Электронные письма по цепи: к вопросу о трансформации жанра, Традиционная культура, 2012, № 3, с. 152–162.
 11. Krikščiūnas P., Žičkienė A. Jaunius Vylius ir suvalkiečių tautosaka, Paklausykit manę, jauno bernelio. Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė, sudarė Jaunius Vylius, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, melodijas parengė Aušra Žičkienė ir Rūta Žarskienė, Vilnius: LLTI, 2011, p. 19–28.
 12. Keletas potėpių dainų portretui, Panemunėlis, t. 2, Vilnius: Versmė, 2011, p. 1370–1382. 
 13. Grandininis laiškas: žanro ribų paieškos, Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 154–171. 
 14. Lietuvių mokslo draugija: keletas pamąstymų apie nuopelnus folkloristikai, Vilniaus kultūrinis gyvenimas: draugijų reikšmė (1900–1945), Vilnius: LLTI, 2008, p. 50–57.
 15.  Ar varijuoja grandininiai laiškai? Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 94–106. 
 16. Laimės laiško pokyčiai moderniojoje komunikacijoje, Tautosakos darbai, 2005, t. 21 (28), p. 138–164. 
 17. Interneto folkloras: rūšis ar sklaidos būdas? Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 21–31. 
 18. Iš Dusetų pavasarininkių – tautosakos rinkėjų veiklos, Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 173–182. 

 

Parengti ar redaguoti leidiniai
 1. Lietuvių liaudies dainynas[t.] 25: Darbo dainos[kn.] 3, parengė Povilas Krikščiūnas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 2020. 640 p.
 2. Šedvos mestely aušrela auša. Šeduvos krašto dainos, sudarė ir melodijas parengė Laima Burkšaitienė, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, komp. plokštelę sudarė ir parengė Varsa Liutkutė, Radviliškis: Radviliškio viešoji biblioteka, 2016, 272 p.
 3. Kapsų dainos, Vinco Šlekio užrašytos Marijampolės apskrityje, sudarė Jaunius Vylius, tekstus redagavo Povilas Krikščiūnas, melodijas – Aušra Žičkienė, Vilnius–Marijampolė: LLTI, 2015, 352 p.
 4. Paklausykit manę, jauno bernelio. Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė, sudarė Jaunius Vylius, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, melodijas parengė Aušra Žičkienė ir Rūta Žarskienė, Vilnius: LLTI, 2011, 434 p.
 5. Lietuvių liaudies anekdotai, parengė Bronislava  Kerbelytė ir Povilas Krikščiūnas, Vilnius: LLTI, 1994, 262 p.

 

Recenzijos, anotacijos

 1. FOLKLOR – tradycja i współczesność, pod redakcją Roksany Sitniewskiej, Elwiry Wilczyńskiej i Violetty Wróblewskiej, Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, – Tautosakos darbai, [t.] 55, p. 230–234.
 2. Фольклор XXI века: герои нашего времени, составитель М. Д. Алексеевский, Москва: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2013, – Apie Viatkos Kikimorą, Imanuelį Kantą, Štirlicą ir blondines, – Tautosakos darbai, 2013, [t.] 46, p. 275–284. 
 3. Lietuvių liaudies dainynas, [t.] 16. Humoristinės-didaktinės dainos: dainos apie girtuoklystę, parengė Jurgita Ūsaitytė, melodijas parengė Jūratė Gudaitė, Vilnius: LLTI, 2002, – Tautosakos darbai, 2002, [t.] 17 (24), p. 274–277.
 4. Lietuvių liaudies dainynas, [t.] 15. Dainos apie gamtą, parengė Giedrius Dringelis, melodijas parengė Austė Nakienė, Vilnius: LLTI, 2000, – Tautosakos darbai, 2001, [t.] 15 (22), p. 276–278.

 

Vertimai

 1. Archipova Aleksandra, Kaip žuvo Olia ir gimė folkloras (iš rusų kalbos), Tautosakos darbai, 2019, [t.] 57, p. 181–199.

 

Nerecenzuoti straipsniai, folkloro ir kitos publikacijos
 1. Seirijų krašto sakytinė tautosaka, Iš Dzūkijos praeities. Seirijų kraštas: kalba ir istorija, sudarė Lionė Lapinskienė, Vilija Ragaišienė, Panevėžys: Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 2021, p. 215–255.
 2. Dainuota, sakyta – nugirsta, užrašyta, melodijas parengė Daiva Vyčinienė, Pilviškiai, sudarė Venantas Mačiekus, Vilnius: Versmė, 2020, p. 941–960, 968–1000.
 3. Sakmės Lietuvos surinktos (Linkmenų apykaimėje) Kirdeikiuose, užrašė Silvestras Gimžauskas, Saldutiškis, sudarė Jūratė Baltrukaitienė, Vilnius: Versmė, 2019, p. 1035–1054.
 4. Iš neskelbtos saldutiškėnų tautosakosSaldutiškis, sudarė Jūratė Baltrukaitienė, Vilnius: Versmė, 2019, p. 1009–1034.
 5. Apie du vieno romanso gimimus, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Tautosakos darbai, 2019, [t.] 57, p. 181–199.
 6. Jonas Burkus: „Pasiklausykit jūs žodžių mano…“Šiaurietiški atsivėrimai, 2018, 1 (44), p. 47–50.
 7. Trys sugrįžimai į daujėniečių tautosakos palaukesŠiaurietiški atsivėrimai, 2016, 2 (41), p. 53–58.
 8. Šis tas iš archyvinių rankraščiųKamajai, sudarė Venantas Mačiekus, Vilnius: Versmė, 2016, p. 1389–1405.
 9. Kuc kuc Kamajuos ir kiti kamajiškių tautosakos vingiaiKamajai, sudarė Venantas Mačiekus, Vilnius: Versmė, 2016, p. 1406–1414.
 10. Iš kamajiškių tautosakos rinkimo istorijosKamajai, sudarė Venantas Mačiekus, Vilnius: Versmė, 2016, p. 1371–1379.
 11. Apie poledinę žūklę be meškerės, Velyknakčio juokdarius ir batuotą žąsiną, Liaudies kultūra, 2016, 1, p. 76–79.
 12. Sakytinė tautosaka: 60 tekstų nuo ŠeduvosŠeduva, sudarė Jonas Linkevičius, Vilnius: Versmė, 2016, p. 419–447.
 13. Šeduvių dainos, atrinko ir melodijas parengė Laima Burkšaitienė, Šeduva, sudarė Jonas Linkevičius, Vilnius: Versmė, 2016, p. 363–418.
 14. Iš prisiminimų apie senąsias vestuvesDaujėnai, sudarė Stasys Šimkūnas, Vilnius: Versmė, 2015, p. 1066–1074.
 15. Ką mena archyvai, melodijas parengė Daiva Vyčinienė, Daujėnai, sudarė Stasys Šimkūnas, Vilnius: Versmė, 2015, p. 1149–1230.
 16. Ne vėjai aruodus pripustėDaujėnai, sudarė Stasys Šimkūnas, Vilnius: Versmė, 2015, p. 1127–1139.
 17. I daba pasakoju, kaip buvo... Sintautiškių sakytinė tautosakaSintautai, d. 2, sudarė Vida Girininkienė et al., Vilnius: Versmė, 2013, p. 2097–2125.
 18. Dainos iš senųjų rinkinių, melodijas parengė Audronė Vakarinienė, Sintautai, d. 2, sudarė Vida Girininkienė et al., Vilnius: Versmė, 2013, p. 2039–2075.
 19. Šimtmečio derliusSintautai, d. 2, sudarė Vida Girininkienė et al., Vilnius: Versmė, 2, 2013, p. 2035–2038.
 20. Apie jaučiuką, terpentiną ir devynis dirvonus arba ką ir kaip pasakojo pasvaliečiaiŠiaurietiški atsivėrimai, 2013, 1 (34), p. 56–58.
 21. Taip dainavo karteniškiai, dainas atrinko Daiva Vyčinienė ir Žemyna Trinkūnaitė, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, melodijas – Daiva Vyčinienė, Kartena, sudarė Virginijus Jocys et al., Vilnius: Versmė, 2012, p. 1180–1123.
 22. Kartenos valsčiaus vietovardžiai Lietuvos žemės vardyno anketoseKartena, sudarė Virginijus Jocys et al., Vilnius: Versmė, 2012, p. 963–995.
 23. Pasakysiu pasakų... Panemunėlis, d. 2, sudarė Venantas Mačiekus, Vilnius: Versmė, 2011, t. 2, p. 1391–1434.
 24. „Mano liežuvis ne votègs...“ Onos Martinkienės pateikta tautosakaEndriejavas, sudarė Virginijus Jocys, Antanas Žemgulis, Vilnius: Versmė, 2009, p. 787–816.
 25. Obeliškių tautosaka: faktai, pasamprotavimai, tekstaiObeliai. Kriaunos, sudarė Venantas Mačiekus, Vilnius: Versmė, 2009, p. 1109–1154.
 26. Iš senųjų dainininkų repertuaro, melodijas parengė Daiva Vyčinienė, sudarė Vida Girininkienė et al., Gelvonai, Vilnius: Versmė, 2009, p. 1061–1129.
 27. Grandininio laiško magijaTautosakos darbai, 2008, [t.] 36, p. 221–234.
 28. Iš joniškėliečių tautosakos, melodijas parengė Mindaugas Karčemarskas, Joniškėlis, sudarė Eugenijus Petrovas, Algimantas Garliauskas, Vilnius: Akstis, 2007, p. 454–457, 459–505.
 29. Tauragniškių poringėsTauragnai, sudarė Venantas Mačiekus, Povilas Krikščiūnas, Vilnius: Versmė, 2005, p. 1211–1235.
 30. Iš archyvų ir knygų atmintiesMusninkai. Kernavė. Čiobiškis, sudarė Stanislovas Buchaveckas et al., Vilnius: Versmė, 2005, p. 1011–1021.
 31. Iš vestuvinių laikraščių tautosakosTautosakos darbai, 2004, [t.] 21 (28), p. 255–270.
 32. Pasakojamoji tautosakaKvėdarna, sudarė Kazys Misius et al., Vilnius: Versmė, 2004, p. 809–836.
 33. Apie kvėdarniškių tautosakos rinkiniusKvėdarna, sudarė Kazys Misius et al., Vilnius: Versmė, 2004, p. 741–748.
 34. Rankraščiai bylojaSeredžius, sudarė Vida Girininkienė et al., Vilnius: Versmė, 2003, p. 959–963.
 35. Dabar šmaikštaujame šitaipTautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 251–265.
 36. Raguviškių dainynėlis, parengė Povilas Krikščiūnas, Lina Vilienė ir Daiva Vyčinienė, Raguva, sudarė Romas Samavičius et al., Vilnius: Versmė, 2001, p. 843–941.
 37. Raguvos apylinkių tautosaka archyvų lentynose ir leidiniuoseRaguva, sudarė Romas Samavičius et al., Vilnius: Versmė, 2001, p. 813–819.
 38. Veliuoniškių porinimaiVeliuona, sudarė Vida Girininkienė et al., Vilnius: Versmė, 2001, p. 1051–1085.
 39. Iš archyvų lentynųVeliuona,  sudarė Vida Girininkienė et al., Vilnius: Versmė, 2001, p. 959–966.
 40. Dainos nuo Lygumų ir Stačiūnų, parengė Povilas Krikščiūnas ir Daiva Vyčinienė, Lygumai. Stačiūnai, sudarė Robertas Jurgaitis et al., Vilnius: Versmė, 2001, p. 617–741.
 41. Iš tautosakos rinkimo istorijos Lygumų ir Stačiūnų apylinkėseLygumai. Stačiūnai, sudarė Robertas Jurgaitis et al., Vilnius: Versmė, 2001, p. 603–611.
 42. Žiobiškio apylinkių tautosaka Lietuvių tautosakos rankraštyne, parengė Povilas Krikščiūnas ir Aušra Žičkienė, Žiobiškis, sudarė Venantas Mačiekus, Vilnius: Versmė, 2000, p. 925–1000.
 43. Širvintų apylinkių tautosaka Lietuvių tautosakos rankraštyne, parengė Povilas Krikščiūnas ir Živilė Ramoškaitė, Širvintos, sudarė Venantas Mačiekus, Vilnius: Versmė, 2000, p. 599–638.
 44. Tautosakos tekstai, dainų melodijas atrinko Aušra Žičkienė, melodijas parengė Rytis Ambrazevičius, instrumentinę muziką parengė Evaldas Vyčinas, Obeliai. Kriaunos, sudarė Venantas Mačiekus et al., Vilnius: Versmė, 1999, p. 689–779, 836–847.
 45. Tautosakos tekstai, parengė Povilas Krikščiūnas ir Aušra Žičkienė, Plateliai, sudarė Venantas Mačiekus et al., Vilnius: Versmė, 1998, p. 625–793.
 46. Tautosakos tekstai, parengė Povilas Krikščiūnas ir Aušra Žičkienė, Žagarė, sudarė Venantas Mačiekus et al., Vilnius: Versmė, 1998, p. 798–870.
 47. Tautosakos tekstai, tekstus parengė Povilas Krikščiūnas, melodijas – Živilė Ramoškaitė, Sintautai. Žvirgždaičiai, sudarė Venantas Mačiekus et al., Vilnius: Vakarinės naujienos, 1996, p. 391–426.

 

 

 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt