LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Nijolė Laurinkienė

Humanitarinių mokslų habilituota daktarė

Sakytinės  tautosakos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja

El. paštas nlaurinkieneyahoo.com
 
Institute pradėjo dirbti 1985 m., jau apgynusi Estijos mokslų akademijos Kalbos ir literatūros institute disertaciją ir įgijusi humanitarinių mokslų daktarės (kandidatės) mokslo laipsnį. 1992-1993 m. kaip Humboldto fondo stipendininkė stažavo Miuncheno Liudvigo Maximiliano universitete. 1994-2004 m. vadovavo LLTI “Sakytinės tautosakos skyriui”. 1997 m. šiame institute apgynė humanitarinių mokslų habilitacinį darbą „Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose“. 1997-2001 m. vadovavo jungtinei LLTI ir VDU doktorantūros ir habilitacijos komisijai.
Nuo 2010 m. yra vyriausioji mokslo darbuotoja Sakytinės tautosakos skyriuje.
Periodinių ir tęstinių mokslo leidinių "Studia Mythologica Slavica" (Lublijana), „Tautosakos darbai“ (LLTI), "Senovės baltų kultūra" (Lietuvos kultūros tyrimų institutas), taip pat žurnalo "Liaudies kultūra" (Lietuvos nacionalinis kultūros centras) redkolegijų narė.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ narė.
 
Moksliniai interesai: baltų religija ir mitologija, baltų mitinis pasaulėvaizdis, lietuvių, latvių  folkloras, mitologijos reliktai folklore ir jų panaudojimas rekonstruojant baltų religiją ir mitologiją, lyginamoji mitologija, baltų etnogenezė, senovės baltų kultūra.
 
Studija
Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose, Vilnius: Vaga, 1990. –  222 p.
 
Monografijos
1. Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996. – 238 p. – (Tautosakos darbai, IV).
2. Žemyna ir jos mitinis pasaulis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – 502 p.
 
Mokslo straipsniai
1. Похоронные причитания Пелясы, Балто-славянские исследования 1985 [= t. 9], Москва: Наука, 1987, c. 81–89.
2. Devyniaragio elnio semantikos akcentai, Liaudies kultūra, 2000, Nr. 1, p. 30–33.
3. Transformations of the Lithuanian God Perkūnas, Studia Mythologica Slavica, III, Ljubljana, 2000,  p.149-157.  
4.  Представления о Месяце и интерпретация видимых на нем пятен в балтийской мифологии, Балто-славянские исследования, XV, Москва, 2002, с. 360-385.
5. Baltų mitinis kalvis ir jo atitikmenys kitų tautų mitologinėse tradicijose, Tautosakos darbai, XVII (XXIV), Vilnius, 2002, p. 87–101.
6. Das Thema der Kosmogonie in litauischen Folklorenarrativen, Studia Mythologica Slavica, VI, Ljubljana, 2003, S. 249-265.
7. Vaivorykštė lietuvių žodinėje tradicijoje, Tautosakos darbai, XX (XXVII), Vilnius,   2004, p. 184–202.
8. Gyvatės ryšys su gyvybe ir jos atsiradimu, Tautosakos darbai, XXI (XXVIII), Vilnius, 2004, p. 70–78.  
9. Tęcza. Nazwy i znaczenie w kontekście litewskiej narracji folklorystycznej, Etnolingwistyka, t. 16,  Lublin, 2004, s. 215-240.
 10. Литовская устная традиция о связи змеи с жизнью и её возникновением, Балтийские перекрестки:  этнос, конфессия, миф, текст, Санкт-Петербург, 2005, с. 232-253. .
11. The First Thunder as a Hierophanic Experience in Lithuania, Cosmos. The Journal of the Traditional Cosmology Society, vol. 19, No 1( 2003), Edinburgh, 2006, p. 43-61.
12. Pagirniai – podėlio sergėtojai, Tautosakos darbai, XXXV, 2008, p. 231–248.
 Lietuvių žemės deivės vardai, Tautosakos darbai, XXXVI, Vilnius, 2008,  p. 73–85.
 13. Das Opfern des Schweins in der baltischen Tradition, Studia Mythologica Slavica, XII, Ljubljana, 2009, p. 343-352.
14. Балтийские ритуалы: жертвоприношение богине земли  Жямине, Топоровские чтения, I-IV: Избранное, Москва, 2010 , p. 109-126.
15. Stones –Goddesses in Granaries, in: Archaelogia Baltica: Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region, ed. by Daiva Vaitkevičienė and Vykintas Vaitkevičius, Vilnius , 2011, p. 56-60.
16. Alus – apeiginis baltų gėrimas, Tautosakos darbai, XLIII, Vilnius, 2012, p. 15–32.
17. Lietuvių deivė Krūminė ir jos atšvaitai slavų tradicijose, Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Балты и славяне: пересечения духовных культур, Vilnius: Versmė, 2014, p. 306–325.
18. Dangus senojoje baltų pasaulėvokoje, Tautosakos darbai, 2016, t. 52, p. 13–35.
19. Saulės ratų ir jos laivo mitiniai vaizdiniai: šviesulys paros cikle, Tautosakos darbai, 2017, t. 54, p. 13-25.
20. Laurinkienė N. Dangiškųjų vestuvių mitas, Liaudies kultūra, 2018, Nr. 5, p. 25-33.
 
Mokslo straipsniai profesiniuose ir kultūros leidiniuose
1. Rauda, Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,  2001, p. 414–415.
2. Šventoji motina Indijoje, Šiaurės Atėnai, 2006, Nr. 20 (798), p. 10–11.
3. Miestą valdo moterys, arba Šv. Agotos šventė Zamarramaloje. Šiaurės Atėnai, 2006, Nr. 28 (806), p. 10.
4. Šventosios vestuvės, Šiaurės Atėnai, 2007, Nr. 857, p. 10.
5. Rasojančių rugių šventė, Šiaurės Atėnai, 2008, Nr. 21 (895), p. 10–11; Nr. 22 (896), p. 10–11; Nr. 23 (897), p. 10–11.
6. Baltistas ir mūsų nepriklausomybės rėmėjas, Vladimiras Toporovas ir Lietuva [sudarė A. Sabaliauskas ir J. Zabarskaitė], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, p. 117–127.
7. Ritualinės paukščių sutiktuvės, Šiaurės Atėnai, 2013, Nr. 14 (1126), p. 10.
8. Vėlių deivė Veliona, Šiaurės Atėnai, 2013, Nr. 43 (1157), p. 10.
9. Griaustinio dievas ir su juo susijęs mitas, Saulės arkliukai, 2013, Nr. 3 (3), p. 8–11.
10. Griaustinio dievas ir su juo susijęs mitas, Saulės arkliukai, 2013, Nr. 4 (4), p. 13–20.
11. Dausos ir Perkūno karalystė – pomirtinio pasaulio danguje vaizdiniai [Gintarui Beresnevičiui atminti], Šiaurės Atėnai, 2016-08-05, Nr. 15 (1247), p. 11.
12. Saulele motinėle... Šiaurės Atėnai, 2017 m. gruodžio 15 d., Nr. 24 (1280), p. 11. 
13. У земли есть что-то божественное... Новый Гильгамеш [международный литературно-художественный альманах], Киев: Каяла, 2018, Nr. 2. 
 
Recenzijos
1. Lietuvių patarlių tyrinėjimai – tarptautiniame kontekste [rec.: Romualdas Grigas. Patarlių paralelės. Lietuvių patarlės su latvių, baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų, lotynų, prancūzų, ispanų atitikmenimis, Vilnius: Vaga, 1987], Lituanistica, 1990, Nr. 1, p. 119–120.
2. Pomirtinio gyvenimo samprata – nauju aspektu [rec.: Gintaras Beresnevičius. Dausos. Pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje, Vilnius: Taura, 1990], Naujasis Židinys, 1991, Nr. 7, p. 58–59.
3. V. Toporovo baltų kultūros tyrimai ir artima bičiulystė su Lietuva [rec.: Vladimir Toporov 2000, Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai, sudarė Nikolai Mikhailov, Vilnius: Aidai, 2000], Kultūros barai, 2000, Nr. 11, p. 87–90.
4. Yvonne Luven. Der Kult der Hausschlange: Eine Studie zur Religions-geschichte der Letten und Litauer, Köln–Weimar–Wien, 2001, Tautosakos darbai, XIX (XXI), Vilnius, 2001, p. 325–326.
5. Lietuvių ir prūsų dievybių visuma [rec.: Rimantas Balsys. Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro: monografija, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006], Tautosakos darbai, XXV, Vilnius, 2008, p. 358–361.
6. Raganų kalnai Molėtų rajono Joniškio apylinkėse, Liaudies kultūra, 2017, Nr. 6, p. 93–95.
 
Interviu
1. Tautosakos aruode. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja Bronė Stundžienė bei Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė Nijolė Laurinkienė, klausinėjamos Liudviko Giedraičio, pasakoja apie tautosakininkų darbus ir būklę, Liaudies kultūra, 2002, Nr. 2, p. 1–6, interviu.
2.Norberto Vėliaus palikimas. Nijolę Laurinkienę, Dainių Razauską, Daivą Račiūnaitę-Vyčinienę bei Vytautą Ališauską kalbina Saulė Matulevičienė, Liaudies kultūra, 2013, Nr. 1 (148), p. 58–70.
3. Malda Žemynai šiandien neaktuali [Nijolę Laurinkienę kalbina Aušrinė Šėmienė], Valstiečių laikraštis, 2014, Nr. 73 (9401), p. 1, 14–15.
4. Mitas ir tautosaka [Nijolę Laurinkienę kalbina Beatričė Rastenytė], Saulės arkliukai / Alkas, 2015-04-28.
5. Alaus nuliejimas bundančiai Žemei [Nijolę Laurinkienę kalbina Aistė Vareikytė]. http:www. Jaunimo gidas, 2016-03-29.
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt