LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Neringa Markevičienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas: nerutela@hotmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-2007-3392

 

Moksliniai interesai: Balio Sruogos egodokumentai, kūryba (proza, memuaristika, publicistika), Vandos Daugirdaitės‑Sruogienės, Dalios Sruogaitės, Algio Samulionio asmenybės, veikla, archyvai, tradicinė ir skaitmeninė tekstologija.

 

Studijos

Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultetas (1998–2004)

 

Apginta disertacija

„Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija“ (Vilniaus universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012).

 

Mokslinis darbas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja (nuo 2012)

 

Pedagoginis darbas

Vilniaus Santariškių konsultacinio-mokymo centro vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja (2004–2020)

 

Mokslinių ir kitų draugijų narė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos narė (nuo 2019)

 

Stažuotės

 1. 2013–2015 podoktorantūros stažuotė „Postruktūralistinė teorija ir skaitmeninė praktika“ Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre (vadovas prof. Paulius V. Subačius)
 2. 2014-02-10–2014-04-01 stažuotė Dublino universiteto Menų ir Humanitarinių mokslų tyrimo institute (vadovė prof. Susan Schreibman, Airija)
 3. 2014-09-11–2014-09-28 stažuotė Hofstra universiteto Skaitmeninių tyrimų centre (vadovas prof. John Bryant, Niujorkas, JAV)
 4. 2014-09-29–2014-10-11 stažuotė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (Čikaga, JAV)
 5. 2016-01-04–2016-02-03 stažuotė Lituanistikos tyrimo ir studijų centre, Pasaulio lietuvių archyve (Čikaga, JAV)
 6. 2019-08-05–2019-08-24 stažuotė Pensilvanijos universiteto Kislako ypatingų kolekcijų, retų knygų ir rankraščių centre (Filadelfija, JAV)

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Monografija

 1. Balio Sruogos kūrinio „Dievų miškas“ rašymo ir redagavimo istorija: Monografija, (ser. Lietuvių tekstologijos studijos, III), serijos redakcinė kolegija Ilona Čiužauskaitė, Loreta Jakonytė, Jurgita Ūsaitytė, Mikas Vaicekauskas (vyr. redaktorius), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 549 p. ISBN 978-609-425-138-2.

Rec.: Colloquia, 2016, Nr. 36, p. 146–156 (Reda Pabarčienė).

 

Šaltinių leidimai

 1. Balys Sruoga, Raštai, t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei (1915–1918), sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 551 p. ISBN 978-609-425-272-3.

 

El. šaltinių publikacijos

 1. Balio Sruogos archyvas (1911–1947), parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018–2020. 

 

Moksliniai straipsniai

 1. Jean-Paul Sartre‘o dramos „Nepalaidoti mirusieji“ filosofinės minties pėdsakai Antano Škėmos dramoje „Pabudimas“, in: Teksto slėpiniai, 2003, Nr. 6, p. 27–37. ISSN 1648-6390.
 2. Egzistencinės filosofijos intertekstai Jean-Paul Sartre‘o ir Antano Škėmos kūryboje, in: Teksto slėpiniai, 2004, Nr. 7, p. 52–66. ISSN 1648-6390.
 3. Jean-Paul Sartr‘o dramos „Nešvarios rankos“ atspindžiai Antano Škėmos dramoje „Pabudimas“, in: Žmogus ir žodis: Literatūrologija, 2004, t. 2, p. 101–111. ISSN 1392-8600.
 4. Balio Sruogos Dievų miško recepcija, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2011, t. 34, p. 183–238. ISSN 1392-0502. 
 5. Balio Sruogos Dievų miško autoredagavimas, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2011, t. 35, p. 129–171. ISSN 1392-0502. 
 6. Editing difficulties in Balys Sruoga‘s Dievų miškas (Forest of the Gods), in: Lituanus: The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Chicago, 2013, winter, vol. 59:4, p. 69–84. ISSN 0024–5089. 
 7. „Aš esu vėl, nepaisant visų vėjų, pilnas tikėjimo“. Balio Sruogos laiškai iš Štuthofo, in: Metai, 2014, Nr. 1, p. 121–126. ISSN 0134-3211. 
 8. Balys Sruoga – Thomas’o MacGreevy, Williamo Blake’o, Samuelio Becketto keliu. Kodėl ne?, in: Acta litteraria comparativa, 2014–2015, Nr. 7: Laiškas literatūroje ir kultūroje, sudarytoja Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, p. 319–344. ISSN 1822-5608. 
 9. Balys Sruoga Čikagoje: nuotrupų mozaika, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2015, t. 38, p. 301–344. ISSN 1392-0502. 
 10. Balio Sruogos laiškai Valerijai Čiurlionytei. Elektroninio archyvo laboratorija: tradiciniai metodai ir modernūs įrankiai, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2017, t. 40, p. 269–317. ISSN 1392-0502. 
 11. The Sterilisation of the Novel of the Century, in: Reading Lithuania, Vilnius: Lithuanian Culture Institute, 2018, p. 70–82. ISBN 978-609-8015-64-5.
 12. Balio Sruogos laiškai Juozapui Sruogai: Pareigingoji bičiulystė, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2018, t. 41, p. 235–266. ISSN 1392-0502. 
 13. (kartu su Aurimu Markevičiumi), Pastabos apie Balio Sruogos laiškų rašybą ir kalbą, in: Žmogus ir žodis: Didaktinė lingvistika, 2018, t. 20, Nr. 1, p. 41–61. ISSN 1392-8600. 
 14. Balio Sruogos laiškai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2019, t. 42, p. 235–266. ISSN 1392-0502. 
 15. Balio Sruogos laiškai Valerijai Čiurlionytei, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei (1915–1918), sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 478–498. ISBN 978-609-425-272-3.
 16. (kartu su Aurimu Markevičiumi), Balio Sruogos laiškų kalba, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei (1915–1918), sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 499–529. ISBN 978-609-425-272-3.

 

Svarbesni pranešimai konferencijose

 1. Balio Sruogos Raštų leidybos tradicija. Moderniųjų rankraščių rengimo perspektyva, in: Užuovėjos: Mokslinė jaunųjų tyrėjų konferencija, Nida, 2013-09-13.
 2. Balio Sruogos laiškai iš Štuthofo, in: Karo patirtys literatūroje ir mene: Mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2013-12-06.
 3. Aesopian Language in a Camp (Letters of Balys Sruoga from Stutthof in 1943–1945), in: Baltic Languages and White Nights: Tarptautinė mokslinė konferencija, Tartu universitetas, Estija, 2014-06-14.
 4. Balys Sruoga – Samuel Beckett, Thomas MacGreevy, William Blake keliu. Kodėl ne?, in: Laiškas literatūroje ir kultūroje: Tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2014-09-27.
 5. Epistolikos rengimas: popieriaus ir skaitmeninių galimybių sintezė, in: Tarp eilučių: Lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė Tell Me 2015: Tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2015-04-22.
 6. Egotekstų tekstologija: postruktūralistinė teorija ir skaitmeninė praktika, in: Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje: Mokslinė konferencija, Vilnius: „Amberton“, 2015-05-22.
 7. Balio Sruogos archyvai: neprakalbinti laiškai, in: Lituanistinių tyrimų sklaida: Mokslinis seminaras, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2015-12-02.
 8. Archyvų Sruoga: laiškynas, in: Nesenstantis Balio Sruogos modernumas: Mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2016-03-04.
 9. Balio Sruogos elektroninio laiškų archyvo laboratorija: Modernūs naujųjų laikų laiškų rengimo metodai ir įrankiai, in: Tarp eilučių: Lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė Tell Me 2017: Tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, 2017-05-11.
 10. Skaitmeninės mokslinės leidybos Lietuvoje eksperimentas – elektroninis Balio Sruogos laiškų archyvas, in: Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą įgyvendinant: Mokslinė konferencija, Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2018-03-21.

 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt