LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Neringa Markevičienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Tekstologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas nerutelahotmail.com
 
 
2012 m. apgynė disertaciją Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir  redagavimo istorija (vadovas dr. Mikas Vaicekauskas, konsultantas prof. dr. Paulius Subačius).
 
Moksliniai interesai: teksto istorija, tekstologija, genetinė kritika, klasikinė XX a. lietuvių literatūra.
 
 
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Jean‑Paul Sartre’o dramos „Nepalaidoti mirusieji“ filosofinės minties pėdsakai Antano Škėmos dramoje „Pabudimas“, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai, 2003, Nr. 6, p. 27–37.
2. Egzistencinės filosofijos intertekstai Jean‑Paul Sartre’o ir Antano Škėmos kūryboje, in: Teksto slėpiniai: Mokslo darbai, 2004, Nr. 7, p. 52–66.
3. Jean-Paul Sartre’o dramos „Nešvarios rankos“ atspindžiai Antano Škėmos dramoje „Pabudimas“, in: Žmogus ir žodis: Literatūrologija, 2004, t. 2, p. 101–111.
4.  Balio Sruogos Dievų miško recepcija, in: Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 34, 2011.
5. Balio Sruogos Dievų miško autoredagavimas, in: Lietuvos katalikų akademijos metraštis, t. 35. 2011.
 
 
 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt