LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2020-12-15
2020 m. Algio Kalėdos premijos laureatė – dr. Laura Laurušaitė
 

2020 m. Algio Kalėdos premija skirta dr. Laurai Laurušaitei „už Lietuvos literatūrologinę komparatyvistiką naujomis metodologinėmis įžvalgomis praturtinančius lyginamuosius baltų literatūrų tyrimus“. Nuoširdžiai sveikiname laureatę!

 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt