LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2020-09-16
Kviečiame teikti kandidatus Vytauto Kubiliaus premijai
 

Kviečiame teikti kandidatus Vytauto Kubiliaus premijai, kurią yra įsteigęs Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vytauto Kubiliaus premija skiriama už reikšmingus pastarųjų dvejų metų literatūros kritikos darbus (recenzijų seriją, recenzijų knygą, esmines problemas iškeliantį straipsnį ar straipsnius ir kt.) arba už mokslo veikalus iš XX–XXI a. literatūros. Kandidatūras premijai gauti siūlo fiziniai ir juridiniai asmenys. V. Kubiliaus premijos nuostatus žiūrėkite čia

 

Prašome teikti kandidatus Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui iki 2020 m. spalio 31 d. (LLTI, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius arba el. p. informacija@llti.lt). 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt