LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2020-09-07
LLTI – podoktorantūros stažuotė
 

2020 m. rugsėjo 2 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas su Lietuvos mokslų taryba pasirašė stažuotės po doktorantūros studijų skatinimo veiklos sutartį pagal veiksmų programos priemonę 09.3.3-LMT-K-712 Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą.

 

Sveikiname Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslininkę stažuotoją dr. Akvilę Rėklaitytę ir jos podoktorantūros studijų vadovę doc. dr. Dalią Satkauskytę. Linkime sėkmės tiriant  poetinę Lietuvos istoriją. Įgyvendinamas projektas ,,Poetinė Lietuvos istorija” svarbus ne tik Lietuvos humanitarų bendruomenei, bet ir tarptautiniu lygiu – visoms šalims ir kultūroms, permąstančioms savo po-sovietinę patirtį. Šis tyrimas prisidės prie europietiškojo identiteto analizės, kas yra vienas pagrindinių Europos Sąjungos politikos prioritetų.

 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt