LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2020-12-03
Vyks nacionalinė mokslinė konferencija ,,Rašytojų įamžinimas XIX–XXI a. Lietuvoje"
 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

 

kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje

 

Rašytojų įamžinimas XIX–XXI a. Lietuvoje

 

Konferencija vyks 2020 m. gruodžio 3–4 d.

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

 

Su romantizmo epocha Europoje prasidėjęs paminklų nacionaliniams klasikams steigimas ir jubiliejų šventimas Lietuvą pasiekė XIX šimtmečio pabaigoje ir iki šių dienų tapo neatsiejama kultūrinio gyvenimo dalimi, kolektyvinės tapatybės išraiška bei atminimo politikos forma. Išskirtinį dėmesį literatų figūroms lėmė romantizmo įkvėpta rašytojo kaip tautos dvasią įkūnijančio genijaus samprata. Jo atminimą siekta pagerbti ir perduoti ateities kartoms statant paminklus ir mauzoliejus, steigiant memorialinius muziejus, rašytojo vardą įamžinant vietovardžiuose, ugdymo ir kito pobūdžio įstaigų bei organizacijų pavadinimuose, organizuojant valstybinių laidotuvių iškilmes, nacionaliniu mastu švenčiant gimimo ar mirties sukaktis ir kt. Keičiantis politinei santvarkai buvo pertvarkomas ir literatūros kanonas, vieni klasikai keičiami kitais, atitinkamai koreguojami seni bei steigiami nauji įamžinimo ženklai. Rašytojų memorializacijos tyrimai Lietuvoje atskleidžia įvairius konkretaus meto literatūrinius, kultūrinius, socialinius ir politinius procesus:

 

  • literatūrinio kanono konstravimą
  • rašytojo kūrybos interpretacijos reguliavimą
  • rašytojo asmens ir kūrybos komunikacines strategijas
  • kolektyvinio atminimo formavimą
  • tautokūrą
  • politinio režimo įtvirtinimą
  • viešosios erdvės užvaldymą ir kt.

 

Kviečiame įsijungti į tarpdalykinę diskusiją apie rašytojų įamžinimą Lietuvoje literatūros, istorijos, menotyros, politikos ir komunikacijos mokslo, muzeologijos, paveldosaugos ir kitų sričių specialistus. Raginame neapsiriboti siūlomais teminiais aspektais, ieškoti originalių, probleminių memorializacijos nagrinėjimo būdų, atsiliepti į šiandienos visuomenės aktualijas, aktualizuoti primirštus istorinius faktus, apmąstyti ne tik lietuvių, bet ir lenkų, rusų, jidiš bei kt. kalbomis kūrusių rašytojų įamžinimą tiek dabartinėje Lietuvos teritorijoje, tiek Prūsijos Lietuvoje ar istorinėse LDK žemėse.

 

Pranešimo trukmė: 20 min.

Konferencijos kalba: lietuvių.

Pranešimų anotacijų (iki 200 ž.) lauksime iki 2020 m. spalio 1 d. el. pašto adresu memorializacija@gmail.com.

Konferencijos pranešimų pagrindu parengtus ir mokslinėms publikacijoms keliamus reikalavimus atitinkančius straipsnius skelbsime mokslo žurnale Colloquia.

 

Organizacinis komitetas:

Birutė Avižinienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Rimvydas Laužikas (Vilniaus universitetas)

Dangiras Mačiulis (Lietuvos istorijos institutas)

Vasilijus Safronovas (Klaipėdos universitetas)

Viktorija Šeina (pirmininkė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Dainius Vaitiekūnas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

 

Kontaktinė informacija: memorializacija@gmail.com

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt