LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2019-09-04
Skelbiamas konkursas septynioms mokslo darbuotojų pareigybėms užimti
 
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas skelbia konkursą:
 
 
Senosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigoms užimti 
 
Reikalavimai pretendentams:
 
Senosios literatūros tyrimų bei šaltinių rengimo patirtis. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. R1-102. 
 
 
Senosios literatūros skyriaus mokslo darbuotojo (0.5 etato) pareigoms užimti 
 
Reikalavimai pretendentams:
Senosios literatūros tyrimų bei šaltinių rengimo patirtis. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. R1-102.
 
 
Naujosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigoms užimti 
 
Reikalavimai pretendentams:
 
Naujosios literatūros tyrimų bei šaltinių rengimo patirtis. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. R1-102.
 
 
Naujosios literatūros skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigoms užimti 
 
Reikalavimai pretendentams:
 
Naujosios literatūros tyrimų bei šaltinių rengimo patirtis. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. R1-102.
 
 
Šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovo pareigoms užimti 
 
Reikalavimai pretendentams:
 
Šiuolaikinės literatūros tyrimo, skelbimo patirtis. Susipažinimas su mokslo padalinio atliekamais mokslo tiriamaisiais ir taikomaisiais darbais; mokslinės veiklos organizavimo išmanymas (vadovavimo Lietuvos arba tarptautiniams mokslo projektams patirtis; dalyvavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) projektuose patirtis; publikacijos tarptautiniuose leidiniuose; dalyvavimas recenzuojamų mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose, jaunųjų mokslininkų rengimo procese; užsienio kalbos mokėjimas.
 
 
Dainyno skyriaus mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigoms užimti 
 
Reikalavimai pretendentams:
 
Dainuojamosios tautosakos tyrimų bei šaltinių rengimo patirtis. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. R1-102.
 
 
Dainyno skyriaus jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigoms užimti 
 
Reikalavimai pretendentams:
 
Dainuojamosios tautosakos tyrimų bei šaltinių rengimo patirtis. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. R1-102.
 
 
Pretendentai turi pateikti dokumentus: 
 
1. Prašymas Direktoriaus vardu
2. Gyvenimo aprašymas (CV); 
3. Aukštojo mokslo diplomas (kopija);
4. Mokslo laipsnio diplomas (kopija);
5. Pedagoginio vardo atestatas (kopija);
6. Mokslo darbų sąrašas ir svarbiausių darbų kopijos;
7. Mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
8. Kadencijos darbo planas.
 
Dokumentus pateikti iki 2019 12 04 adresu: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius
 
Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti: 
Tel./faks. (8 5) 262 1943, mob. +370 656 68 207; el. p. direk@llti.lt 
 
Konkurso paskelbimo data: 
2019-09-04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt