LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Naujienos
Naujienos
2019-03-06
JAV išleista Aušros Jurgutienės ir Dalios Satkauskytės parengta knyga
 

 

 

Jungtinių Amerikos Valstijų leidykla Academic Studies Press išleido sovietmečio literatūros tyrimams skirtą straipsnių rinkinį The Literary Field under Communist Rule, kurio mokslinės redaktorės yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus darbuotojos prof. dr. Aušra Jurgutienė ir doc. dr. Dalia Satkauskytė.

 

Ši knyga į sovietinio laikotarpio literatūras siūlo žvelgti kaip į tarptautinį projektą, kuriame nacionalinės literatūros veikė ne kaip tiesioginės rusiško modelio kopijos, bet kaip multidimensinės erdvės veikėjos ir kūrėjos.  Dauguma knygos autorių sovietines literatūras tiria remdamiesi Pierre’o Bourdieu literatūros teorija ir analizuoja literatūros bei galios laukų sąveiką komunistinio režimo sąlygomis. Tačiau ši teorija ne tik naudojama, bet ir kvestionuojama, aiškiai suvokiant, kad teorinis modelis, sukurtas tyrinėti demokratinių visuomenių kultūroms, ne visais aspektais  pritaikomas  toms, kurias valdo komunistiniai režimai. Knygoje publikuojami straipsniai, kuriuose aptariamos teorinės problemos, analizuojami įvairių literatūrų (latvių, estų, ukrainiečių, lietuvių, rusų) atvejai, atskleidžiantys sovietinio literatūros lauko specifiką ir tik šiam laukui būdingus literatūrinius fenomenus, tokius kaip Ezopo kalba, kompromisas kaip esminis sovietmečio rašytojo tapatybės elementas ir kt.

 

Knygoje be prof. dr. A. Jurgutienės ir doc. dr. D. Satkauskytės straipsnių taip pat publikuojami LLTI Šiuolaikinės literatūros skyriaus darbuotojų dr. Donatos Mitaitės, doc. dr. Loretos Mačianskaitės ir dr. Solveigos Daugirdaitės tyrimai. 

 

Daugiau informacijos apie leidinį: 

https://www.academicstudiespress.com/lithuanianstudies/the-literary-field-under-communist-rule

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt