LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Naujienos
Naujienos
2017-10-06
Baltistų agora: literatūra, kultūra, mitologija. Programa
 

  Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas

(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002)

1.2.1. Tarptautinis akademinis baltistų seminaras

BALTISTŲ AGORA: LITERATŪRA, KULTŪRA, MITOLOGIJA


Ryga, viešbutis Semarah Hotel Metropole, Aspazijas bulvāris 36/38
2017 m. spalio 12 – 14 d.
 
 
I diena, spalio 12, ketvirtadienis
 
09:30–10:00    Dalyvių registracija
 
10:00–10:15    Seminaro atidarymas
Dr. Lauros LAURUŠAITĖS sveikinimo žodis
 
Plenarinis posėdis: Baltistika be sienų
Moderuoja Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ
 
10:15–10:45    Ričardas PETKEVIČIUS (Eötvöso Lorándo  universitetas, Vengrija)
„Latvistikas 25. jubileja Ungārijā“
10:45–11:15    dr. Vaida NAŠLĖNAITĖ EBERHARDT, stud. Philipp Büch,  Franziska Raßmann (Frankfurto prie Maino Goethe’s universitetas, Vokietija)
“The Work of the Center for Baltic Studies at Goethe University Frankfurt/Main”
11:15–11:45    prof. Vidas KAVALIAUSKAS, stud. Irakli CKHVIMIANI (Gruzijos technikos universitetas)
„Lietuvių kultūros pėdsakai Gruzijoje (XIX a. – XX a. pr.)“
11:45–12:00    Trumpa diskusija
 
12:00–12:30    Kavos pertrauka
 
I posėdis: Baltiškojo pasaulio kontūrai
Moderuoja Dalia KUIZINIENĖ
 
12:30–12:50    doc. dr. Edmundas TRUMPA (Latvijos universitetas, Latvija)
„Spaudos draudimo ideologiniai aspektai Lietuvoje ir Latvijoje“
12:50–13:10    prof. Skirmantas Valentas (Šiaulių universitetas, Lietuva)
„Baltiškojo pasaulio kūrimo modelis Vlado Braziūno poezijoje“
13:10–13:30    dokt. Auksė NOREIKAITĖ (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
„Latvijos lietuvių etninio tapatumo raiška XXI a. pr.“
13:30–13:40    Trumpa diskusija
 
13:40–15:00    Pietūs viešbutyje
 
II posėdis: Baltų kultūrų transferas ir tarpkultūrinė komunikacija
Moderuoja Justyna PRUSINOWSKA
 
15:00–15:20    doc. dr. Greta LEMANAITĖ-DEPRATI (Krokuvos Jogailaičių universitetas, Lenkija)
„Młoda Polska ir lietuvių literatūros modernėjimo procesas“
15:20–15:40    dr. Aistė KUČINSKIENĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva)
„Vaižgantas ir Latvija“
15:40–16:00    Beatrix Tölgyesi (Eötvöso Lorándo universitetas, Vengrija)
„Lietuvių turisto nuotykiai tarpukario Vengrijoje ir Latvijoje – iš Jurgio Savickio kelionių apybraižų“
16:00–16:20    stud. Lesław Góral (Varšuvos universitetas, Lenkija)
„Vaira Vīķe-Freiberga – baltiete, kura stāsta par Baltiju pasaulei“
16:20–16:30    Trumpa diskusija
 
16:30–17:00    Kavos pertrauka
 
17:00–19:00    Literatūrinis-baltistinis protmūšis (veda dr. Aistė Kučinskienė)
 
II diena, spalio 13, penktadienis
 
III posėdis: Senieji kultūros šaltiniai
Moderuoja Ričardas Petkevičius
 
10:00–10:20    dokt. Ernesta KAZAKĖNAITĖ (Vilniaus universitetas, Lietuva)
„Baltų kalbos ir Biblija“
10:20–10:40    stud. Mortimer DRACH (Frankfurto prie Maino Goethe’s universitetas, Vokietija)
“On the importance of Jonas Bretkūnas’ Lithuanian Bible manuscript for historical linguistics, with some suggestions for a digital edition”
10:40–11:00    dokt. Felix THIES (Frankfurto prie Maino Goethe’s universitetas, Vokietija)
„Svetimos kilmės vardų integravimas Daukšos Postilėje (1599)“
11:00–11:20    dr.Justyna Prusinowska (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, Lenkija)
„Kam elle, kam šķīstītava? Viena poļu izteiciena latviskā dzīve“
11:20–11:30    Trumpa diskusija
 
11:30–12:00    Kavos pertrauka
 
IV posėdis: Baltų kultūros plėtiniai ir literatūriškai reprezentuojami baltiški identitetai
Moderuoja Beatrix Tölgyesi
 
12:00–12:20    doc. dr. Regina KVAŠYTĖ (Šiaulių universitetas, Lietuva)
„Naujausi latvių grožinės literatūros vertimai į lietuvių kalbą (2013–2017)“
12:20–12:40    stud. Anita OBENAUS (Frankfurto prie Maino Goethe’s universitetas, Vokietija)
„Some features of translating a Lithuanian text into German“
12:40–13:00    dokt. Skaistė BARKUTĖ (Klaipėdos universitetas, Lietuva)
„Sociologinė sąžinės samprata lietuvių ir latvių literatūrose“
13:00–13:20    stud. Indrė Krupavičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
„Dvasinė tremtis Alfonso Nykos-Niliūno ir Zentos Maurinios dienoraščiuose“
13:20–13:30    Trumpa diskusija
 
13:30–15:00    Pietūs viešbutyje
 
V posėdis: Baltiškasis substratas mitologijoje ir folklore
Moderuoja Skirmantas VALENTAS
 
15:00–15:20    dr. Daiva ŠEŠKAUSKAITĖ (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
„Baltiškojo pasaulio apibrėžtis“
15:20–15:40   Aldis PŪTELIS (Latvijos universitetas, Latvių literatūros, folkloro ir meno institutas)
„Kad visiem baltiem bija viens priesteris. Priekšstati par baltu mitoloģiju senākajos rakstu avotos“
15:40–16:00    dokt. Rokas SINKEVIČIUS (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva)
„Dangiškųjų vedybų mito motyvai: priskiriami ir spėjami“
16:00–16:20    dokt. Giedrė BUIVYTĖ (Vilniaus universitetas, Lietuva)
“Unveiling the Cosmogonic Myth in the Songs of the Poetic Edda and Lithuanian Calendar Songs”
16:20–16:30    Trumpa diskusija
 
16:30–17:00    Kavos pertrauka
 
17:00–19:00    Filmo apie baltų gentį kuršius „Vėjų žemė“ pristatymas ir peržiūra (dalyvauja filmo bendraautorė Viktorija Jonkutė, veda Birutė Avižinienė)
 
III diena, spalio 14, šeštadienis
 
VI posėdis: Šiuolaikinė baltų literatūra ir teatras
Moderuoja Regina KVAŠYTĖ
 
10:00–10:20    prof. Ieva KALNIŅA (Latvijos universitetas, Latvija)
„Stāsta žanra atjaunotne jaunākajā latviešu literatūrā“
10:20–10:40    Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ (Helsinkio universitetas, Suomija)
„Šiuolaikinės lietuvių literatūros kursas Helsinkio universitete“
10:40–11:00    dokt. Tiina KATTEL (Tartu universitetas, Estija)
„Mariaus Ivaškevičiaus pjesė „Išvarymas“ Estijos nacionaliniame dramos teatre: atgarsiai“
11:00–11:20    stud.Karolina Matuszewska (Varšuvos universitetas, Lenkija)
“The ambiguous symbols of the suitcase in the theatre of metaphors of Rimas Tuminas and Eimuntas Nekrošius”
11:20–11:40    Trumpa diskusija
 
11:40–12:10    Kavos pertrauka
 
Baigiamasis posėdis: Fundamentalieji baltistikos dėmenys
Moderuoja Vidas KAVALIAUSKAS
 
12:10–12:40    doc. dr. Vigmantas BUTKUS (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva)
„Literatūrinės baltistikos vieta bei samprata baltistikos, baltų filologijos moksle“
12:40–13:10    doc. dr. Arūnas VYŠNIAUSKAS (Vilniaus universitetas, Lietuva)
„Jonas Šliūpas ir lietuvių-latvių bendros valstybės idėja“
13:10–13:40    prof. Dalia KUIZINIENĖ (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
„Baltiškųjų ženklų kaita šiuolaikinėje lietuvių ir latvių kultūroje“
13:40–13:55    Trumpa diskusija
 
13:55–15:30    Pietūs viešbutyje
 
15:30–17:00 Baigiamoji diskusija „Baltiškojo junglumo energija“ (moderuoja Laura Laurušaitė ir Aistė Kučinskienė). Pažymėjimų įteikimas seminaro dalyviams.
 
17:00–17:30    Kavos pertrauka
 
17:30–18:30   Baltų dievų pagarbinimo apeigos (veda dr. Daiva Šeškauskaitė)

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt