LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2023-08-16
Akademinio vasaros seminaro „Literatūros salos“ skelbto konkurso „Metų straipsnis 2022“ trumpasis sąrašas
 
Šiais metais „Literatūros salų“ komanda organizavo jau antruosius „Metų straipsnio“ konkurso apdovanojimus, skirtus atkreipti dėmesį į vertingiausius per metus Lietuvos moksliniuose leidiniuose lietuvių kalba pasirodžiusius mokslo straipsnius.
 
Komisiją sudarė: pirmininkė Dr. Ramunė Bleizgienė, prof. Dr. Nijolė Keršytė, doc. Dr. Žydronė Kolevinskienė, doc. Dr. Aistė Kučinskienė, doc. Dr. Marijus Šidlauskas.
 
Dėkojame Komisijai už nuoseklų ir atidų darbą bei norime dar kartą pasveikinti laureatą bei laureatę! Specialųjį prizą už naują žvilgsnį į lietuvių literatūros istoriją Komisija nutarė skirti doc. Dr. Ritai Tūtlytei už straipsnį „Žemininkų kartos rekonstrukcija: Benediktas Labėnas“ (Colloquia, 2022, Nr. 49). Didįjį prizą ir geriausio metų straipsnio šeimininko vardą pelnė prof. Dr. Paulius V. Subačius už tekstą „Tekstas kaip gyvatvorė“ (Archivum Lithuanicum, 2022, Nr. 24).
 
Kaip savo rekomendaciją skaitytojams Komisija pateikė ir reitinguotą geriausių – kokybiškų, originalių, netikėtų – mokslo straipsnių trumpąjį sąrašą. Kviečiame susipažinti su į jį patekusiais tekstais.
 
Tekste, perskaitytame liepos 28 dieną teikiant apdovanojimą, „Literatūros salų“ vasaros seminaro metu, Paulius V. Subačius rašė: „Kad ir koks sunkus, nepatogus yra pasaulio, žmogaus ir meno tvėrimo klausimas, kad ir kaip baugu jį keliant atkristi į šiandien atrodančias naivias idėjas, iš kurių andai buvo neva išsipainiota, nori nenori, kada nors teks pripažinti XXI a. Literatūrologijos teorinėje konsteliacijoje žiojint juodąją skylę. Ir sugalvoti, kaip apie autorių bei kūrinio autorinę genezę kalbėti panašiu konceptualiu lygiu, kokiu kalbame apie tekstą ir skaitytoją, literatūros lauką ir bibliografinį kodą, naratyvą ir intertekstualumą etc. Metodologiškai (nors toli gražu ne visuomeninės sąmonės plotmėje) sutriuškinę romantizmą, turime susigrąžinti humanitarikos sandą, kurį romantikai egzegeravo, todėl jis kaip tas kūdikis iš nekotėlės buvo išpiltas drauge su vandeniu.“
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt