LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2023-06-09
Instituto bibliotekoje galima įsigyti perleistą mėnraštį „Aušra“
 
2023 m. vasario 21 d. sukako 140 metų nuo pirmojo lietuviško mėnraščio Aušra numerio pasirodymo 1883 metais.  Aušros pasirodymo šimtmečio proga JAV lietuvių pastangomis Lietuvių istorijos draugija (redagavo Jonas Dainauskas) 1983 m. pakartotinai ją  išleido Čikagoje 500 egz. tiražu. Dalis egzempliorių, susigrąžinus nepriklausomybę, pasiekė ir Lietuvą.
 
Šiuo projektu mėnraštis Aušra (1883–1886) perleidžiamas antrą kartą. Keturiomis knygomis originaliu formatu perspausdinami 1883, 1884, 1885 ir 1886 metų įrišti mėnraščio komplektai. Reprintiniam Aušros leidimui buvo pasirinkta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto  mokslinėje bibliotekoje Lietuvių mokslo draugijos fonde saugomas Jono Basanavičiaus pamečiui įrišto Aušros komplekto dalis (1883, 1884, 1885, inventorinis Nr. 0773), o  Aušros 1886 m. komplektui panaudotas Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos saugomas egzempliorius, anksčiau priklausęs šviesaus atminimo bibliofilo Vidmanto Staniulio bibliotekai.
 
Kartu parengta ir išleidžiama Įžanginė knyga, kurioje spausdinami keturi apžvalginiai straipsniai ir Aušros tekstų antologija. Straipsniai apima lietuviškos periodinės spaudos priešistoriją, mėnraščio funkcionavimą ir ideologines nuostatas, kalbos situacijos aptarimą ir turinio apžvalgą: Domas Kaunas. „Aušros pirmtakai“, Tomas Balkelis. „Aušra – lietuvių tautinio sąjūdžio kalvė“, Giedrius Subačius. „Lietuviška Aušra ir jos lietuvių kalba“, Aušra Martišiūtė-Linartienė „Literatūrinė Aušra: legenda skaitytojams“. Taip pat sudaryta adaptuotų Aušros tekstų Antologija (sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė), su Aušros autorių biogramomis, Slapyvardžių sąrašu ir Žodynėliu. Kartu pridedamas atskiras pirmasis Aušros numeris.
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje galima įsigyti du variantus:
  • Penkių knygų komplektą, ISBN 978-609-425-349-2 — bendras tiražas 200 egz.,  kaina 60 eurų.
  • Pagerintą penkių knygų komplektą auksuotu knygos bloku dėžutėje, ISBN 978-609-425-350-8 — bendras tiražas 100 egz. numeruotų nuo 1 iki 100, kaina 120 eurų.
 
Komplektą įsigyti galima LLTI bibliotekoje (Antakalnio g. 6), darbo valandomis (nuo 9 iki 16 val.).  Susimokėti galima pavedimu iš anksto, arba kortele vietoje. Jeigu reikia išankstinės sąskaitos, rašykite adresu knyga@llti.lt (LLTI AB „Swedbank“ sąskaita: LT287300010002455883).
 
Šį projektą inicijavo ir kuravo  Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. Projekto mecenatas, kultūros geradaris, – Pranas Kiznis.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt