LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Literatūra 8 klasei. Pirmoji knyga
Jurga Dzikaitė, Dainora Eigminienė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – 208 p.
Plačiau
Literatūra 10 klasei. Pirmoji knyga
Dalia Dilytė, Jurga Dzikaitė, Dainora Eigminienė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – 264 p.
Plačiau
Literatūra 6 klasei. Pirmoji knyga
Jurga Dzikaitė, Dainora Eigminienė, Stepas Eitminavičius, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – 116 p.
Plačiau
Lietuvių pasakojamoji tautosaka, I tomas. Stebuklinės pasakos
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 724 psl. Sudarė ir parengė Jūratė Šlekonytė
Plačiau
Klaipėdos krašto dainos ir muzika (1935–2000 metų įrašai)
Sudarė Austė Nakienė, Lina Petrošienė ir Gaila Kirdienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, 128 p., 38 kūrinių įrašai
Plačiau
Literatūra 5 klasei. Pirmoji knyga
Stepas Eitminavičius, Dangira Nefienė, Jurga Sadauskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 160 p.
Plačiau
Literatūra 5 klasei. Antroji knyga
Stepas Eitminavičius, Dangira Nefienė, Jurga Sadauskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 216 p.
Plačiau
Literatūra 7 klasei. Pirmoji knyga
Jurga Dzikaitė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Jurga Sadauskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 189 p.
Plačiau
Literatūra 7 klasei. Antroji knyga
Jurga Dzikaitė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Jurga Sadauskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 144 p.
Plačiau
Literatūra 9 klasei. Pirmoji knyga
Dainora Eigminienė, Asta Karaliūtė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Vida Lisauskienė, Jurga Sadauskienė, Daiva Vaitkevičienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 188 p.
Plačiau
Literatūra 9 klasei. Antroji knyga
Dainora Eigminienė, Asta Karaliūtė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Vida Lisauskienė, Jurga Sadauskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 188 p.
Plačiau
Kazys Bradūnas. Ir nebijok
Gyvoji poezija su CD. Sudarė Donata Mitaitė, tekstus įskaitė Dainius Svobonas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – 250 p.
Plačiau
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje
Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė Nida Gaidauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 400 psl.
Plačiau
Marcelijus. Atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį
Sud. Giedrius Genys, Fausta Radzevičiūtė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 460 psl.
Plačiau
Ignas Šeinius. Raštai T. 6
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 365 psl.
Plačiau
Maironis. Laiškai. Atsiminimai
Sudarė Eugenijus Žmuida. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 810 psl.
Plačiau
Gintarė Bernotienė. Apie žodžių sandaros tikslumą
Juditos Vaičiūnaitės lyrikos vertimai ir vertinimai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 260 psl.
Plačiau
Judita Vaičiūnaitė. Po ūkanotu atminties dangumi
Gyvoji poezija su CD. Sudarė Donata Mitaitė, tekstus įskaitė Jūratė Vilūnaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017
Plačiau
Dainius Razauskas-Daukintas. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“ (pastabos paraštėse)
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 434 psl.
Plačiau
Linksmos istorijos apie Tilį Ulenšpygelį, gimusį Braunšveigo žemėje
Iš vokiečių žemaičių kalbos vertė Liucija Citvičiūtė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 269 psl.
Plačiau
Algis Kalėda. Korenelijaus Platelio kūrybos kontekstai, arba tarp Dioniso ir Apolono
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 248 psl.
Plačiau
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Skausmo gramatika
Gyvoji poezija su CD. Sudarė Manfredas Žvirgždas, tekstus įskaitė Rolandas Rastauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017
Plačiau
Antanas A. Jonynas. Šermukšnis: Pylimo gatvė
Gyvoji poezija su CD. Sudarė Elena Baliutytė, tekstus įskaitė Antanas A. Jonynas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017
Plačiau
Leonardas Sauka. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje
Leonardas Sauka. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje. Vilnius: LLTI, 2016. 622 psl.
Plačiau
Lietuvos literatūros antologija, 1795–1831; I, II tomai
Lietuvos literatūros antologija, 1795–1831: šviečiamasis klasicizmas, preromantizmas / sudarytoja Brigita Speičytė, Vilnius: LLTI, 2016. – T. 1–2. – 760, 534 p.
Plačiau
Austė Nakienė. Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos
Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos: Lietuvių muzikos kaita XX–XXI amžiuje. Vilnius: LLTI, 2016, 360 psl.
Plačiau
Kristijono Donelaičio reikšmės
Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 548 p., iliustr. ISBN 978-609-425-176-4.
Plačiau
Dainius Razauskas-Daukintas. Maironis. Praamžės tradicijos dainius
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Recenzavo doc. dr. Brigita Speičytė, prof. dr. Skirmantas Valentas. 291 psl.
Plačiau
Vilką minim, vilkas čia. Lietuvių situaciniai posakiai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytojos: Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, mokslinė redaktorė Dalia Zaikauskienė, recenzavo prof. dr. Giedrė Čepaitienė, dr. Daiva Vaitkevičienė, tarminius tekstus redagavo Milda Norkaitienė, santrauką į anglų kalbą vertė Diana Bartkutė Barnard. 541 psl.
Plačiau
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė. Tautos auklėjimo mintys. Kultūros kritika, publicistika, viešos paskaitos, pokalbiai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Parengė Aušra Martišiūtė-LInartienė, recenzentai prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė, dr. Leonida Gaidauskienė. 687 psl.
Plačiau
Poezija Žemaičių ir Lietuvos
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytoja, įvadinio straipsnio autorė Brigita Speičytė, garso įrašus įskaitė Algirdas Latėnas, Vytautas Rumšas, Skirmantas Valentas. – 210 psl. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija).
Plačiau
Viktorija Daujotytė. Sofija
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Monografija. 343 psl.
Plačiau
Loreta Jakonytė. Šeimos vaizdinys sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Monografija. 283 psl.
Plačiau
Salomėja Nėris. Tolimas sapnas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytojas, įvadinio straipsnio autorius Mindaugas Kvietkauskas, garso įrašus įskaitė Jūratė Vilūnaitė. – 193 psl. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija).
Plačiau
Marcelijus Martinaitis. Sutartinė
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytoja, įvadinio straipsnio autorė Akvilė Rėklaitytė, garso įrašus įskaitė Marcelijus Martinaitis. – 360 psl. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija).
Plačiau
Maniutės sąsiuviniai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytoja Saulė Matulevičienė. 235 psl.
Plačiau
Tėbų romanas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Iš prancūzų kalbos vertė ir komentarus parašė Genovaitė Dručkutė. 374 psl.
Plačiau
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt