LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje
Leonardas Sauka. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje. Vilnius: LLTI, 2016. 622 p.
Plačiau
Lietuvos literatūros antologija, 1795–1831; I, II tomai
Lietuvos literatūros antologija, 1795–1831: šviečiamasis klasicizmas, preromantizmas / sudarytoja Brigita Speičytė, Vilnius: LLTI, 2016. – T. 1–2. – 760, 534 p.
Plačiau
Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos
Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos: Lietuvių muzikos kaita XX–XXI amžiuje. Austės Nakienės monografija, 2016, 360 psl.
Plačiau
Kristijono Donelaičio reikšmės
Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 548 p., iliustr. ISBN 978-609-425-176-4.
Plačiau
Dainius Razauskas-Daukintas. Maironis. Praamžės tradicijos dainius
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Recenzavo doc. dr. Brigita Speičytė, prof. dr. Skirmantas Valentas. 291 psl.
Plačiau
Vilką minim, vilkas čia. Lietuvių situaciniai posakiai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytojos: Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, mokslinė redaktorė Dalia Zaikauskienė, recenzavo prof. dr. Giedrė Čepaitienė, dr. Daiva Vaitkevičienė, tarminius tekstus redagavo Milda Norkaitienė, santrauką į anglų kalbą vertė Diana Bartkutė Barnard. 541 psl.
Plačiau
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė. Tautos auklėjimo mintys. Kultūros kritika, publicistika, viešos paskaitos, pokalbiai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Parengė Aušra Martišiūtė-LInartienė, recenzentai prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė, dr. Leonida Gaidauskienė. 687 psl.
Plačiau
Poezija Žemaičių ir Lietuvos
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytoja, įvadinio straipsnio autorė Brigita Speičytė, garso įrašus įskaitė Algirdas Latėnas, Vytautas Rumšas, Skirmantas Valentas. – 210 psl. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija).
Plačiau
Viktorija Daujotytė. Sofija
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Monografija. 343 psl.
Plačiau
Loreta Jakonytė. Šeimos vaizdinys sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Monografija. 283 psl.
Plačiau
Salomėja Nėris. Tolimas sapnas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytojas, įvadinio straipsnio autorius Mindaugas Kvietkauskas, garso įrašus įskaitė Jūratė Vilūnaitė. – 193 psl. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija).
Plačiau
Marcelijus Martinaitis. Sutartinė
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytoja, įvadinio straipsnio autorė Akvilė Rėklaitytė, garso įrašus įskaitė Marcelijus Martinaitis. – 360 psl. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija).
Plačiau
Maniutės sąsiuviniai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytoja Saulė Matulevičienė. 235 psl.
Plačiau
Tėbų romanas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Iš prancūzų kalbos vertė ir komentarus parašė Genovaitė Dručkutė. 374 psl.
Plačiau
Vaižgantas. Raštai. T. 24
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Parengė Eligijus Daugnora. 447 psl.
Plačiau
Jurgis Baltrušaitis. Laiškai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Sudarė ir parengė: Jevgenijus Cymbalas, Nikolajus Kotreliovas, Gediminas Mikelaitis, Julija Snežko. Vyr. redaktorius Gediminas Mikelaitis. 383 psl.
Plačiau
Nijolė Lietuvninkaitė. Skaitantis Vaižgantas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Monografija. 372 psl.
Plačiau
Tarp estetikos ir politikos. Lietuvių literatūra sovietmečiu
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Kolektyvinė monografija. Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Dalia Satkauskytė. 519 psl.
Plačiau
Solveiga Daugirdaitė. Švystelėjo kaip meteoras
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 271 psl.
Plačiau
Kristijonas Donelaitis. Raštai. I tomas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 233 psl. Sudarytojas Mikas Vaicekauskas
Plačiau
Nevienareikšmės situacijos. Pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 567 p. Sudarytojas Rimantas Kmita.
Plačiau
Laura Laurušaitė. Tarp nostalgijos ir mimikrijos. Lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 256 p. Monografija
Plačiau
Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose.
Straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015.594 psl. Sudarė ir parengė doc. dr. Vigmantas Butkus, dokt. Viktorija Jonkutė.
Plačiau
Du laiškai I Two letters. Popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo polemika (1556) I A controversary between Papal nuncio Luigi Lippomano and duke Nicolaus Radvi
Studija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 475 psl. Parengė Dainora Pociūtė. Parengimo bendradarbiai Kęstutis Daugirdas, Jolanta Gelumbeckaitė, Nikolaus Neagu.
Plačiau
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. Ketvirtas tomas. Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.594 psl. Sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė
Plačiau
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt