Lankytojui Tyrėjui Darbuotojui
LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Vaižgantas. Raštai. T. 24
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Parengė Eligijus Daugnora. 447 psl.
Plačiau
Jurgis Baltrušaitis. Laiškai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Sudarė ir parengė: Jevgenijus Cymbalas, Nikolajus Kotreliovas, Gediminas Mikelaitis, Julija Snežko. Vyr. redaktorius Gediminas Mikelaitis. 383 psl.
Plačiau
Nijolė Lietuvninkaitė. Skaitantis Vaižgantas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Monografija. 372 psl.
Plačiau
Tarp estetikos ir politikos. Lietuvių literatūra sovietmečiu
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Kolektyvinė monografija. Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Dalia Satkauskytė. 519 psl.
Plačiau
Solveiga Daugirdaitė. Švystelėjo kaip meteoras
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 271 psl.
Plačiau
Kristijonas Donelaitis. Raštai. I tomas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 233 psl. Sudarytojas Mikas Vaicekauskas
Plačiau
Nevienareikšmės situacijos. Pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 567 p. Sudarytojas Rimantas Kmita.
Plačiau
Laura Laurušaitė. Tarp nostalgijos ir mimikrijos. Lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 256 p. Monografija
Plačiau
Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose.
Straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015.594 psl. Sudarė ir parengė doc. dr. Vigmantas Butkus, dokt. Viktorija Jonkutė.
Plačiau
Du laiškai I Two letters. Popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo polemika (1556) I A controversary between Papal nuncio Luigi Lippomano and duke Nicolaus Radvi
Studija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 475 psl. Parengė Dainora Pociūtė. Parengimo bendradarbiai Kęstutis Daugirdas, Jolanta Gelumbeckaitė, Nikolaus Neagu.
Plačiau
Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. Ketvirtas tomas. Kristijono Donelaičio kūrybos publikavimas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.594 psl. Sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė
Plačiau
Neringa Markevičienė. Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 549 psl. Monografija
Plačiau
Sostinė kaip tapatumo simbolis. Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje.
Straipsnių rinkinys. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.238 psl. Sudarytojos dr. Alma Lapinskienė, Viktorija Šeina.
Plačiau
Alma Lapinskienė. Atėjęs Vilniun. Rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 214 psl.
Plačiau
Kostas Ostrauskas. Paskutinis kvartetas.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 330 p.
Plačiau
Kristijono Donelaičio rankraščiai: fotografuotinis leidimas.
Parengė Mikas Vaicekauskas. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 100 psl.
Plačiau
Vaidas Šeferis. Kristijono Donelaičio Metų rišlumas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 339 psl. Monografija
Plačiau
Viktorija Šeina. Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 292 psl. Monografija
Plačiau
Eina garsas: nauji Maironio skaitymai. Straipsnių rinkinys.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 330 psl. Sudarytojas dr. Manfredas Žvirgždas.
Plačiau
Dalia Dilytė. Kristijono Donelaičio pasakėčios.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 440 psl. Monografija
Plačiau
Antanas Baranauskas. Raštai V/2. Šventojo Rašto vertimas.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. 372 psl. Sudarė, parengė ir komentarus parašė Ilona Čiužauskaitė.
Plačiau
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt