LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Klaipėdos krašto dainos ir muzika (1935–2000 metų įrašai)
Sudarė Austė Nakienė, Lina Petrošienė ir Gaila Kirdienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, 128 p., 38 kūrinių įrašai
Plačiau
Skaitiniai 5 klasei. Pirmoji knyga
Stepas Eitminavičius, Dangira Nefienė, Jurga Sadauskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 160 p.
Plačiau
Skaitiniai 5 klasei. Antroji knyga
Stepas Eitminavičius, Dangira Nefienė, Jurga Sadauskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 216 p.
Plačiau
Skaitiniai 7 klasei. Pirmoji knyga
Jurga Dzikaitė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Jurga Sadauskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 189 p.
Plačiau
Skaitiniai 7 klasei. Antroji knyga
Jurga Dzikaitė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Jurga Sadauskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 144 p.
Plačiau
Skaitiniai 9 klasei. Pirmoji knyga
Dainora Eigminienė, Asta Karaliūtė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Vida Lisauskienė, Jurga Sadauskienė, Daiva Vaitkevičienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 188 p.
Plačiau
Skaitiniai 9 klasei. Antroji knyga
Dainora Eigminienė, Asta Karaliūtė, Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Vida Lisauskienė, Jurga Sadauskienė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 188 p.
Plačiau
Kazys Bradūnas. Ir nebijok
Gyvoji poezija su CD. Sudarė Donata Mitaitė, tekstus įskaitė Dainius Svobonas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – 250 p.
Plačiau
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje
Mokslinių straipsnių rinkinys. Sudarė Nida Gaidauskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 400 psl.
Plačiau
Marcelijus. Atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį
Sud. Giedrius Genys, Fausta Radzevičiūtė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 460 psl.
Plačiau
Ignas Šeinius. Raštai T. 6
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 365 psl.
Plačiau
Maironis. Laiškai. Atsiminimai
Sudarė Eugenijus Žmuida. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 810 psl.
Plačiau
Gintarė Bernotienė. Apie žodžių sandaros tikslumą
Juditos Vaičiūnaitės lyrikos vertimai ir vertinimai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 260 psl.
Plačiau
Judita Vaičiūnaitė. Po ūkanotu atminties dangumi
Gyvoji poezija su CD. Sudarė Donata Mitaitė, tekstus įskaitė Jūratė Vilūnaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017
Plačiau
Dainius Razauskas-Daukintas. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“ (pastabos paraštėse)
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 434 psl.
Plačiau
Linksmos istorijos apie Tilį Ulenšpygelį, gimusį Braunšveigo žemėje
Iš vokiečių žemaičių kalbos vertė Liucija Citvičiūtė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 269 psl.
Plačiau
Algis Kalėda. Korenelijaus Platelio kūrybos kontekstai, arba tarp Dioniso ir Apolono
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 248 psl.
Plačiau
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Skausmo gramatika
Gyvoji poezija su CD. Sudarė Manfredas Žvirgždas, tekstus įskaitė Rolandas Rastauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017
Plačiau
Antanas A. Jonynas. Šermukšnis: Pylimo gatvė
Gyvoji poezija su CD. Sudarė Elena Baliutytė, tekstus įskaitė Antanas A. Jonynas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017
Plačiau
Leonardas Sauka. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje
Leonardas Sauka. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje. Vilnius: LLTI, 2016. 622 psl.
Plačiau
Lietuvos literatūros antologija, 1795–1831; I, II tomai
Lietuvos literatūros antologija, 1795–1831: šviečiamasis klasicizmas, preromantizmas / sudarytoja Brigita Speičytė, Vilnius: LLTI, 2016. – T. 1–2. – 760, 534 p.
Plačiau
Austė Nakienė. Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos
Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos: Lietuvių muzikos kaita XX–XXI amžiuje. Vilnius: LLTI, 2016, 360 psl.
Plačiau
Kristijono Donelaičio reikšmės
Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 548 p., iliustr. ISBN 978-609-425-176-4.
Plačiau
Dainius Razauskas-Daukintas. Maironis. Praamžės tradicijos dainius
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Recenzavo doc. dr. Brigita Speičytė, prof. dr. Skirmantas Valentas. 291 psl.
Plačiau
Vilką minim, vilkas čia. Lietuvių situaciniai posakiai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytojos: Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, mokslinė redaktorė Dalia Zaikauskienė, recenzavo prof. dr. Giedrė Čepaitienė, dr. Daiva Vaitkevičienė, tarminius tekstus redagavo Milda Norkaitienė, santrauką į anglų kalbą vertė Diana Bartkutė Barnard. 541 psl.
Plačiau
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė. Tautos auklėjimo mintys. Kultūros kritika, publicistika, viešos paskaitos, pokalbiai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Parengė Aušra Martišiūtė-LInartienė, recenzentai prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė, dr. Leonida Gaidauskienė. 687 psl.
Plačiau
Poezija Žemaičių ir Lietuvos
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytoja, įvadinio straipsnio autorė Brigita Speičytė, garso įrašus įskaitė Algirdas Latėnas, Vytautas Rumšas, Skirmantas Valentas. – 210 psl. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija).
Plačiau
Viktorija Daujotytė. Sofija
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Monografija. 343 psl.
Plačiau
Loreta Jakonytė. Šeimos vaizdinys sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. Monografija. 283 psl.
Plačiau
Salomėja Nėris. Tolimas sapnas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytojas, įvadinio straipsnio autorius Mindaugas Kvietkauskas, garso įrašus įskaitė Jūratė Vilūnaitė. – 193 psl. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija).
Plačiau
Marcelijus Martinaitis. Sutartinė
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytoja, įvadinio straipsnio autorė Akvilė Rėklaitytė, garso įrašus įskaitė Marcelijus Martinaitis. – 360 psl. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija).
Plačiau
Maniutės sąsiuviniai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytoja Saulė Matulevičienė. 235 psl.
Plačiau
Tėbų romanas
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Iš prancūzų kalbos vertė ir komentarus parašė Genovaitė Dručkutė. 374 psl.
Plačiau
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt