LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  DAINYNO SKYRIUS
Modesta Liugaitė-Černiauskienė

Dainyno skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: modesta.liugaite@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-8283-0195

 
LLTI Dainyno skyriuje dirba nuo 2013 metų pabaigos.
 
Moksliniai interesailietuvių dainuojamoji tautosaka, lyginamieji tyrimai su baltarusių, ukrainiečių, anglų-amerikiečių, vengrų ir kt. dainuojamąja tautosaka; liaudies baladės, jų tyrimų istorija; dainų/baladžių poetika ir semantika; liaudies dainininkų (auto)biografijos; šiuolaikiniai folklorinės kultūros procesai.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
1. Baladės sakytinėje ir rašytinėje tradicijoje: tyrinėjimų retrospektyva, in: Tautosakos darbai, 2018, [t.] 55, p. 13–35.
2. Baladiškosios dainininkų (auto)biografijų paralelės, in: Tautosakos darbai, 2016, [t.] 52, p. 189–212.
3. Vandens prasmes baladėse apmąstant, in: Tautosakos darbai, 2015, [t.] L, p. 135–152.
4. Baladė apie baudžiamą dukterį: interpretavimo perspektyva, in: Tautosakos darbai, 2014, [t.] XLVIII, p. 11–28.
5. Lietuvių baladžių giminystės beieškant, in: Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti [kolektyvinė monografija], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 248–268.
6. Petro Zalansko pasaulėjauta ir aplinka, in: Čiulba ulba sakalas: Petro Zalansko tautosakos ir atsiminimų rinktinė, sudarė ir parengė Danutė Krištopaitė, Norbertas Vėlius, melodijas parengė Danutė Kuzinienė, 2-asis papild. leid., Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008, p. 11–36.
7. A litván népballadák jelentésváltozásairól. A vízbeesés, vízbefúlás témaköre (str. vengrų k.), in:Artes populares, [Vol.] 22: Mindenes gyűjtemény II. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára, szerk. Gulyás Judit – Tóth Arnold, Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, 2005, p. 95–110.
8. Fejezetek a litván balladákról és a magyar balladákkal való egyezéseikről (str. vengrų k.), in: A néprajzi látóhatár kiskönyvtára, [Vol.] 8: Ünnepi kötet Faragó József 80. születésnapjára, szerk. Deáky Zita, Budapest: Györffy István Néprajzi Egyesület, 2002, p. 97–133.
9. National Character and Mood of Lithuanian Ballads, in:Acta Ethnographica Hungarica, [Vol.] 47 (1–2), Budapest: Akadémiai Kiadó, 2001, p. 237–243.
10. A litván kalendáris dalokról(str. vengrų k.), in: Artes populares, [Vol.] 18: Folytatás. Folklorisztikai tanulmányok, melyekkel tanítványai köszöntik a hatvanéves Voigt Vilmos professzort, szerk. Ambrus Vilmos – Péter Krisztina – Raffai Judit, Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, 2001, p. 145–158.
11. Liaudies dainininko pasaulis: Petro Zalansko pasaulėjauta ir aplinka, in:Tautosakos darbai, [t.] X (XVII), 1999, p. 83–158.
 
Proginiai straipsniai, recenzijos, vertimai
1. Dosnus pasauliui, artimas Lietuvai. Vilmosui Voigtui – 75, in: Tautosakos darbai, 2015, [t.] XLIX, p. 223–228.
2. Voigt, Vilmos. Apmąstant vengrų atsikraustymo į dabartinę tėvynę epochą ir vengrų folklorą, iš vengrų k. vertė Modesta Liugaitė-Černiauskienė, in: Tautosakos darbai, 2015, [t.] XLIX, p. 229–238.
3. Kintantis požiūris į religiją: kiekvienam savo?, in: Tautosakos darbai, 2013, [t.] XLV, p. 236–241. Kolektyvinės monografijos (Vernacular Religion in Everyday Life: Expressions of Belief, edited by Marion Bowman and Ülo Valk, UK: Equinox Publishing Ltd., 2012. – 404 p.) recenzija.
4. Vengrų poetai. János Oláh, Katalin Mezey, Gábor Zsille. Eilėraščiai, iš vengrų k. vertė Modesta Liugaitė, in: Metai, [Nr.] 12, 2006, p. 77–82.
5. Bereczky, János. Vengrų liaudies muzikos naujasis stilius: raidos apžvalga, iš vengrų k. vertė Modesta Liugaitė, in: Lietuvos muzikologija (Lithuanian Musicology), [t.] 5, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2004, p. 132–156.
6. Voigt, Vilmos. Vengrų folklorui – tūkstantis metų? Iš vengrų k. vertė Modesta Liugaitė, in: Tautosakos darbai, t. XIV (XXI), 2001, p. 207–213.
7. Kelios pastabos apie baladžių žanrą. Aštuonios vengrų liaudies baladės, in:Tautosakos darbai, [t.] XII (XIX), 2000, p. 253–280.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt