Lankytojui Tyrėjui Darbuotojui
LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Administracija
Mindaugas Kvietkauskas

Humanitarinių mokslų daktaras

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius

Darbo tel. (8 5) 262 19 43

El. paštas kvietkauskas
 
Moksliniai interesai: daugiakalbė Lietuvos literatūra, šiuolaikinė lietuvių literatūra, miesto tyrimai, judaika
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Vilniaus literatūrų kontrapunktai. Ankstyvasis modernizmas 1904-1915, Monografija, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007, 391 p.
 
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Heterotopia literatury wileńskiej, Żagary - środowisko kulturowe grupy literackiej, Kraków: Universitas, 2008, p. 209-227,ISBN 978 83 242 0915 6
2. Kaip rašyti kritikos istoriją? (V. Daujotytės kn. Lietuvių literatūros kritika mokslinė recenzija), Colloquia, nr. 19, 2007, p.135-144.
3. Tapatybės virsmo istorija: Vaižganto Pragiedruliai ir 1918–1920 m. konfliktas dėl Vilniaus, Literatūra 48 (5), 2007, p. p. 77-96.
4. Mykolo Biržiškos publicistika XX a. pradžios Vilniaus spaudoje: intelektualinės biografijos bruožai, Knygotyra, 2006, t. 47.
5. Literatūrinio modernizmo preliudai XIX–XX amžių sandūros Vilniuje. Interjero kultūra ir privačiojo estetizmo tekstai, Literatūra 48 (1), 2005, p. 26-43.
6. Prometėjiškoji pasaulėvoka Jono Biliūno prozoje, Metai, 2005, nr. 12.
7. Ekspresionizmo ženklai XX a. pradžios Vilniaus literatūrose, Literatūra, 2003, 45(1), p. 8-23.
8. Leyb Naydus (1890 – 23 December 1918), Yiddish Writers. Dictionary of Literary Biography, ed. by J. Sherman,Columbia: Bruccoli Clark Layman, 2007, p. 211-218.
9. Współpraca Czesława Miłosza z czasopismem Naujoji Romuva, Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940, Krakow: Universitas, 2003, p. 329-340.
10. Pędząc przez tunel czasu: nowe kierunki w literaturze litewskiej, Literatura na świecie, 2005, nr. 1-2, p. 323-337.
11. Vilniaus literatūrų polilogas XX a. pradžioje – istorinės hermeneutikos užduotis, Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 234-252
12. Vilniaus kultūrų sambūvis žydų rašytojų akimis. XX a. pradžia,Tarptautinės mokslinės konferencijos “Vilniaus žydų intelektualinis gyvenimas iki Antrojo pasaulinio karo” medžiaga, Vilnius: Mokslo aidai, 2004, p. 35-48;
13. Jaunesniųjų rašytojų pasaulėžiūros orientyrai, Naujausioji lietuvių literatūra 1988-2002, sud. Giedrius Viliūnas, Vilnius, Alma Littera, 2003, p. 156-180.
 
 
Parengtos, sudarytos knygos
 
1. Adomas Mickevičius, Poezijos rinktinė/ Poezje wybrane, sud. Mindaugas Kvietkauskas, Vilnius : Baltos lankos, 1998,471 p.
2. Tokią gražią kartą man atsiuntei... Šatrijos Raganos šeimos atvirlaiškiai, sud. Brigita Speičytė, Mindaugas Kvietkauskas, Vilnius: Šatrijos Raganos bendrija, 2002, 376 p.
3. Fira Bramson-Alpernienė, Prie judaikos lobio/ Baym oycer fun yidish, iš jidiš k. vertė, įvadą parengė Mindaugas Kvietkauskas, Vilnius: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2009 (parengta spaudai).

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt