LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Milda Norkaitienė

Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas milda
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2003 metų.
Moksliniai interesai: leksikologija, dialektologija, tekstologija, paremiologija, mitologija.
 
Redaguoti leidiniai
 
1. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės, parengė Daiva Vaitkevičienė, Vilnius: LLTI, 2008. (Kalbinis ir dialektologinis redagavimas.)
2. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 2, parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2008.  (Kalbinis ir dialektologinis redagavimas.)
3. Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai: Elektroninis sąvadas, [CD-ROM], parengė Daiva Vaitkevičienė, Vilnius: LLTI, 2005. (Tipų antraščių kalbinis ir dialektologinis redagavimas.)
4. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 1, parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė, Gediminas Radvilas, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2000. – 927 p. (Kalbinis ir dialektologinis redagavimas.)
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt