LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Milda Norkaitienė

Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: norkaitiene@yahoo.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-7124-1838 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2003 metų.

 

Moksliniai interesai: leksikologija, dialektologija, tekstologija, paremiologija, baltų mitinis pasaulėvaizdis, onomastika.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Žodynai

 1. Lietuvos vietovardžių žodynas 3, Vilnius: LKI leidykla, 2018, 17-25, 84-94 p.
 2. Lietuvos vietovardžių žodynas 2, Vilnius: LKI leidykla, 2014, 445–518 p. 
 3. Vietovardinių asmenų pavadinimų (katoikonimų) žodynas, Vilnius: LKI leidykla, 2011, XLVIII, 286 p.
 4. Mokomasis lietuvių kalbos žodynas (kartu su R. Šepetyte ir Z. Šimėnaite), II leidimas, Vilnius: Baltos lankos, 2010, 599 p.
 5. Mokomasis lietuvių kalbos žodynas (kartu su R. Šepetyte ir Z. Šimėnaite), I leidimas, Vilnius: Baltos lankos, 2000, 549 p.
 6. Lietuvių kalbos žodynas 16, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995, 604–722 p.
 7. Lietuvių kalbos žodynas 15, Vilnius: Mokslas, 1991, 342–438 p.
 8. Lietuvių kalbos žodynas 14, Vilnius: Mokslas, 1986, 5–35 p.
 9. Lietuvių kalbos žodynas 13, Vilnius: Mokslas, 1984, 1016–1067 p.

 

Moksliniai straipsniai

 1. Etnologinis avių vardų kontekstas, Tautosakos darbai, t. 54, Vilnius: 2017, p. 91–105.  
 2. Lietuvių katoikonimų leksikografinis modelis, Baltų onomastikos tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2006, 215–228.
 3. Lietuvių zoonimai. Ožkų (Capra hircus) vardai, Istoriniai tekstai ir vietos kultūra. Historical scripts and local culture, Šiauliai, Ryga: Lucilijus, 2004, 34–40.
 4. Lietuvių zoonimai. Kiaulių (Sus domesticus) vardai, Leksikografijos ir leksikologijos problemos, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, 195–212.
 5. Deapeliatyviniai asmenų pavadinimai pagal kilimo, buvimo bei gyvenamąją vietą, Lietuvių kalbotyros klausimai XXXII, Vilnius, 1993, 114–132.
 6. Dėl asmenų pavadinimo pagal gyvenamąją vietą, Mūsų kalba 1, 1987, 13–15 (su A. Girdeniu). 
 7. Nomina regionalia lietuvių kalbos tarmėse, Lietuvių kalbotyros klausimai XXII, 1983, 137–146.

 

Kitos publikacijos

 1. Arklių vardų motyvacija, Aruodai: Lituanistikos paveldo informacinė sistema, 2006, www.aruodai.lt
 2. Arklių vardai. 77 zoonimų rinkinys su motyvacijos ir kilmės komentarais, Aruodai: Lituanistikos paveldo informacinė sistema, 2006, www.aruodai.lt
 3. Recenzija. Lietuvių pavardžių susidarymas, Vilnius: Mokslas, 1991, 320 p., Lietuvių kalbotyros klausimai XXXII, 1993, 240–242 (su M. Ramoniene).

 

Sudaryti leidiniai

 1. Tikriniai XX a. spaudos žodžiai. Elektroninis dažninis žodynas (sudarytoja ir redaktorė), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005 (kartu su V. Mauricaite, D. Sviderskiene, S. Daniūniene; projekto vadovas A. Pakerys), 90 a. l.
 2. Bendriniai XX a. spaudos žodžiai. Elektroninis dažninis žodynas (sudarytoja ir redaktorė), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004 (kartu su V. Mauricaite, R. Petrokiene, D. Sviderskiene, S. Daniūniene; projekto vadovas A. Pakerys), 90 a. l.

 

Redaguoti leidiniai

 1. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 4, parengė Vita Džekčioriūtė-Medeišienė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2021.
 2. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 3, parengė Vita Džekčioriūtė-Medeišienė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2019, 755 p.  (Kalbinis ir dialektologinis redagavimas).
 3. Lietuvių pasakojamoji tautosaka, Stebuklinės pasakos, t.1, sudarė ir parengė Jūratė Šlekonytė, Vilnius: LLTI, 2016, 724 p. (Kalbinis ir dialektologinis redagavimas, žodynėlio sudarymas – kartu su Vilija Sakalauskiene ir tekstologinės pastabos).
 4. Vilką minim, vilkas čia. Lietuvių situaciniai posakiai, parengė R. Kašėtienė, L. Kudirkienė, Vilnius: LLTI, 2015, 530 p. (Tarminis redagavimas ir šaltinių patikra).
 5. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 2, parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2008, 830 p.  (Kalbinis ir dialektologinis redagavimas).
 6. Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės, parengė Daiva Vaitkevičienė, Vilnius: LLTI, 2008, 919 p. (Kalbinis ir dialektologinis redagavimas, žodynėlio sudarymas).
 7. Bilkis L. Lietuvių helonimų daryba: priesaginiai ir priesagėtieji helonimai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2008, 500 p.
 8. Baltų onomastikos tyrimai: Aleksandrui Vanagui atminti [sudarė L. Bilkis, A. Ragauskaitė, D. Sinkevičiūtė; redaktorių kolegija: L. Bilkis (ats. redaktorius)]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006, 288 p.
 9. Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai: Elektroninis sąvadas, [CD-ROM], parengė Daiva Vaitkevičienė, Vilnius: LLTI, 2005. (Tipų antraščių kalbinis ir dialektologinis redagavimas).
 10. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 1, parengė Kazys Grigas, Lilija Kudirkienė, Rasa Kašėtienė, Gediminas Radvilas, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2000, 927 p. (Kalbinis ir dialektologinis redagavimas).

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt