LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LEIDYBOS CENTRAS

Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: (8 5) 212 5332
El. paštas: knyga@llti.lt

 

Leidybos centras Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įkurtas 1996 m.

 

VEIKLA:

  • literatūrologijos, folkloristikos leidinių (mokslinių tyrinėjimų, tekstologinių šaltinių ir garso įrašų) leidyba
  • bibliotekų katalogų parengimas ir leidyba
  • duomenų bazių kūrimas,
  • LLTI periodinių leidinių elektroninių versijos parengimas.

 

Leidybos centre per metus išleidžiama 25–35 pavadinimų knygų, jų bendras tiražas – apie 30 000 egzempliorių.

 

DARBUOTOJAI
 
Gytis Vaškelis
centro vadovas
gytis@llti.lt
 
 
Justė Kuodytė
vadybininkė
justek@llti.lt 
 
 
Danutė Dalia Kunickienė
redaktorė
kalinauskaite.danute@gmail.com
 
 
Vida Daškuvienė
maketuotoja
vida@llti.lt
 
 
Gražina Kazlauskienė
maketuotoja
grazina@llti.lt
 
 
Elvyra Eitutienė
operatorė
elvyra@llti.lt 
 
 
Regina Liudkevičienė
operatorė
reli@llti.lt
 
 
Rimantas Kazlauskas
inžinierius-programuotojas
rimas@llti.lt
 
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt