LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Pirkite
Leidinių archyvas

Kaina Eur
2019  
Colloquia. [Nr.] 42: [mokslinių straipsnių rinkinys] 5,00 € 
 K. Donelaitis. Raštai. T. 2 10,00 €

 Egzodika: pasaulio lietuvių rašytojų antologija

10,00 €

 Kražių kolegijos šaltiniai. T. 1
15,00 €
 
 N. Laurinkienė. Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje 10,00 €
 Lietuvių patarlės ir priežodžiai: T. 3: K 14,00 €
 Lietuvių dainos Amerikoje, įrašytos Jono Balio (1949-1951) 10,00 € 
 Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis. Sudarytojas Manfredas Žvirgždas 10,00 € 
 Donatas Sauka. Apie laiką ir save 8,00 € 
 Sovietmečio literatūra. Reiškiniai ir sąvokos 10,00 € 
 Adomas Šrėteris Silezietis. Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną 7,00 €
 Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 57 5,00 € 
 Vietiniai. Nepaprasta kelionė į Trakų kraštą  15,00 €
 Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai 7,00 € 
   
   
2018  
T. Bujnicki. Apie literatūrinę "Žagarų" grupę ir ne tik. 8,00 €
V. Butkus. Literatūrinė baltistika: samprata, raida, perspektyvos. 6,00 €
Colloquia. [Nr.] 40: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 5,00 €
B. Dobrovolskis. Lietuvių kalbos rašybos kartojimo pratimai. 8,00 €
Karalaitė ant stiklo kalno: dvylika gražiausių lietuvių stebuklinių pasakų ir dar viena. 13,00 €
Literatūra 10 klasei (2 dalis) 8,00 €
D. Razauskas-Daukintas. Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. 10,00 €
M. L. Rėza. Raštai. T. 3 9,00 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 55 5,00 €
Aleksandras Žirgulys. Laiškai. Sudarė I. Čiužauskaitė. 8,00 €
2017  
V. P. Bložė. Paveikslo restauravimas. (Gyvoji poezija. +CD). 7,00 €
K Bradūnas. Ir nebijok. (Gyvoji poezija. +CD). 7,00 €
K. Bradūnas. Kertinė paraštė: kritikos ir kultūrinės publicistikos rinktinė. 8,00 €
Buvusios Kražių kolegijos 1803 metų knygų sąrašas. T. 1 ir T. 2 20,00 €
Colloquia. [Nr.] 38: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 5,00 €
Colloquia. [Nr.] 39: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 5,00 €
V. Daujotytė. Lituanistika Lietuvos akivaizdoje. 10,00 €
V. Daujotytė. Prigimtinės kultūros ratilai. 8,00 €
A. A. Jonynas. Šermukšnis. Pylimo gatvė. (Gyvoji poezija. +CD). 7,00 €
Klaipėdos krašto dainos ir muzika: 1935-2000 metų įrašai. (+CD). 7,00 €
Lietuvos metraščių Vavelio nuorašas. 7,00 €
Literatūra 6 klasei (1 dalis) 8,00 €
Literatūra 6 klasei (2 dalis) 8,00 €
Literatūra 8 klasei (1 dalis) 8,00 €
Literatūra 8 klasei (2 dalis) 8,00 €
Literatūra 10 klasei (1 dalis) 8,00 €
A. Nyka-Niliūnas. Skausmo gramatika. (Gyvoji poezija. +CD). 7,00 €
M. K. Sarbievijus. Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Kazimierą Sapiegą. 8,00 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 43 5,00 €
I. Šeinius. Raštai. T. 5 5,00 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 53 4,00 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 54 5,00 €
J. Vaičiūnaitė. Po ūkanotu atminties dangumi. (Gyvoji poezija. +CD). 7,00 €
A. Vienažindys. Dainos lietuvininko Žemaičiuose. (+CD) 7,00 €
2016  
Apie Maironį: Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890-2010). 10,00 €
G. Bernotienė. Apie žodžių sandūros tikslumą. 7,00 €
Colloquia. [Nr.] 36: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 5,00 €
Colloquia. [Nr.] 37: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 5,00 €
S. Čiurlionienė-Kymantaitė. Tautos auklėjimo mintys: kultūros kritika, publicistika, viešos paskaitos, pokalbiai. 6,00 €
M. K. Čiurlionis Vilniuje: mokslinių straipsnių rinkinys. 7,00 €
A. Kalėda. Kornelijaus Platelio kūrybos kontekstai. 7,00 €
A. Karmonienės dainos (CD). 10,00 €
Lietuvių pasakojamoji tautosaka. Stebuklinės pasakos. T. 1 10,00 €
Linksmos istorijos apie Tilį Ulenšpygelį, gimusį Braunšveigo žemėje. (Viduramžių biblioteka). 7,00 €
Maironis. Laiškai. Atsiminimai. 10,00 €
Maniutės sąsiuviniai (+CD). 7,00 €
Marcelijus: atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį. 8,00 €
M. Martinaitis. Sutartinė (Gyvoji poezija. +CD). 7,00 €
A. Nakienė. Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos. 6,00 €
S. Nėris. Tolimas sapnas. (Gyvoji poezija. +CD). 7,00 €
Poezija Žemaičių ir Lietuvos. (Gyvoji poezija. +CD). 7,00 €
D. Razauskas Daukintas. Maironis: praamžės tradicijos dainius. 7,00 €
D. Razauskas Daukintas. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“. 9,00 €
L. Sauka. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje. 8,00 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 41 5,00 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 42 5,00 €
Literatūra. 5 klasė, 1 dalis. 8,00 €
Literatūra. 5 klasė, 2 dalis. 8,00 €
Literatūra. 7 klasė, 1 dalis. 8,00 €
Literatūra. 7 klasė, 2 dalis. 8,00 €
Literatūra. 9 klasė, 1 dalis. 8,00 €
Literatūra. 9 klasė, 2 dalis. 8,00 €
B. Speičytė. Lietuvos literatūros antologija: 1795-1831. T. 1. 8,00 €
B. Speičytė. Lietuvos literatūros antologija: 1795-1831. T. 2. 7,00 €
I. Šeinius. Raštai. T. 6 5,00 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 51 3,50 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 52 4,00 €
Tėbų romanas. (Viduramžių biblioteka) 8,00 €
M. Vaicekauskas. Kristijono Donelaičio reikšmės. 8,00 €
Vilką minim, vilkas čia: lietuvių situaciniai posakiai. 8,00 €
2015  
J. Baltrušaitis. Laiškai. 5,00 €
V. Butkus. „Baltiškoji, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose“. 5,00 €
Colloquia. [Nr.] 34: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 5,00 €
Colloquia. [Nr.] 35: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 5,00 €
S. Daugirdaitė. Švystelėjo kaip meteoras. 5,00 €
K. Donelaitis. Raštai. T. 1 10,00 €
L. Jakonytė. Šeimos vaizdinys sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams. 5,00 €
R. Kmita. Nevienareikšmės situacijos. 7,00 €
L. Laurušaitė. Tarp nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai. 6,00 €
N. Lietuvninkaitė. Skaitantis Vaižgantas. 5,00 €
D. Pociūtė. „Du laiškai: popiežiaus nuncijaus L. Lippomano ir kunigaikščio M. Radvilo Juodojo susirašinėjimas (1556)“ 7,00 €
K. Sakalavičiūtė. M. Vaitkus. Amazoniada. 4,00 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 40 5,00 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 39 4,50 €
Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu. 7,00 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLIX. 3,50 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] L. 3,50 €
Vaižgantas. Raštai. [T.] 24: pamokslai. 5,00 €
2014  
L. Abraitytė. Pradžios. 7,24 €
A. Baranauskas. Raštai. T. 5, [d.] 2. 6,00 €
Colloquia. [Nr.] 32: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 4,34 €
Colloquia. [Nr.] 33: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 5,00 €
Dalia Dilytė. Kristijono Donelaičio pasakėčios. 7,24 €
Kristijono Donelaičio rankraščiai: fotografuotinis leidimas. 11,58 €
Eina garsas: nauji Maironio skaitymai. 6,00 €
Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino: 1695 m. Kražių rankraščio fragmentai 4,00 €
A. Lapinskienė. Atėjęs Vilniun: rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis. 4,34 €
N. Markevičienė. Balio Sruogos kūrinio rašymo ir redagavimo istorija. 9,00 €
K. Ostrauskas. Paskutinis kvartetas. 5,79 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 37 4,50 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 38 5,00 €
Petras Skarga. Seimo pamokslai. 4,00 €
M. L. Rėza. Raštai. T. 4 9,00 €
Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje. 5,00 €
V. Šeferis. Kristijono Donelaičio Metų rišlumas. 7,00 €
V. Šeina. Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje. 5,00 €
Tautinės dainos. T. 1. Užrašė Teodoras Brazys. 6,00 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVII. 3,48 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVIII. 3,50 €
Vaižgantas. Raštai. [T.] 23 4,00 €
Vileišių rūmų ansamblis Vilniuje. 8,69 €
Žvilgsniai: faksimilinis leidinys. 11,58 €
2013  
V. Butkus. Stebuklo horizontai. 4,34 €
S. Čiurlionienė-Kymantaitė. Raštai, T. 7 4,34 €
S. Čiurlionienė-Kymantaitė. Raštai, T. 8 4,05 €
Colloquia. [Nr.] 30: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 4,34 €
Colloquia. [Nr.] 31: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 4,34 €
Donelaitis. Metai (+CD) mažo formato 5,79 €
S. Geda. Ugniabalsis niekas. (Gyvoji poezija. +CD) 7,24 €
G. Jankevičiūtė, M. Vaicekauskas. Visagalė tradicija. 7,24 €
A. Jurgutienė. Literatūros suvokimo menas: hermeneutikos tradicija. 5,79 €
T. Laukkonėn. Dainiai be tautos. 3,48 €
N. Laurinkienė. Žemyna ir jos mitinis pasaulis. 8,69 €
D. Litvinskaitė. Nuo objekto link subjekto. 3,48 €
Metlaikių atabradai: Albino Žukausko šimtmetis. 4,34 €
O. Milašius. Lituanistinė ir politinė publicistika. 5,79 €
Mykolaitis-Putinas, Vincas. Raštai. T. 12, kn. 2. 5,79 €
Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 5: variantai grožinėje kūryboje, 1 kn. 5,79 €
Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 6: variantai grožinėje kūryboje, 2 kn. 5,79 €
Bitės laikas: Privatūs ir vieši kultūrinio gyvenimo modeliai. 4,34 €
M. L. Rėza. Raštai. T. 2 8,69 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 35-36: Petras Skarga ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. 8,00 €
A. Sutzkever. Žaliasis akvariumas. 5,79 €
I. Šeinius. Raštai. T. 10 3,48 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVI. 3,48 €
Tomas Venclova, Pertrūkis tikrovėje: straipsniai apie literatūrą ir kultūrą. 7,24 €
A. Vaičiulaitis. Laiškai. 7,24 €
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 6 5,79 €
Vydūnas ir vokiečių kultūra. (Vydūnas und deutsche kultur) 8,69 €
Vydūnas Europos kultūros kontekste (rusų k.) 5,79 €
2012  
T. Balkelis. Moderniosios Lietuvos kūrimas 4,34 €
R. Bleizgienė. Privati tyla, vieši balsai. Moterų tapatybės kaita XIX a. pabaigoje - XX a. Pradžioje. 4,34 €
Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa: straipsnių rinkinys 5,79 €
Colloquia. [Nr.] 28: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 4,34 €
Colloquia. [Nr.] 29: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 4,34 €
P. Česnulevičiūtė. Andrius-Oleka Žilinskas, Balys Sruoga ir kiti 4,34 €
Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti 5,79 €
Literatūra 11 klasei, Chrestomatija, 2 dalis 8,00 €
Literatūra 12 klasei, Chrestomatija, 1 dalis 8,00 €
Literatūra 12 klasei, Chrestomatija, 2 dalis 9,00 €
Maps of memory: trauma, identity and exile in deportation memoirs from the Baltic states 5,79 €
G. Mikelaitis. Kilti ir kelti: Šatrijos Raganos literatūros teologija 3,48 €
Motiejus Miškinis. Rinktiniai raštai 5,79 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 33 4,34 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 34 4,34 €
B. Speičytė. Anapus ribos 4,05 €
D. Sruogaitė. Atminties archeologija 4,34 €
I. Šeinius. Raštai. T. 13 3,48 €
A. Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje 5,79 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLIII. 3,48 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLIV. 3,48 €
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 5 5,79 €
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: tautų polilogas 1900-1945 4,34 €
A. Žukauskas. Būtoji - grįžtamoji. (Gyvoji poezija. +CD) 5,79 €
2011  
Baltic memory: processes of modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian literature of the Soviet period. 5,79 €
Colloquia. [Nr.] 26: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 4,34 €
Colloquia. [Nr.] 27: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 4,34 €
V. Daujotytė, M. Kvietkauskas. Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai. 5,79 €
XX amžiaus literatūros teorijos: chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. 1 dalis 5,79 €
XX amžiaus literatūros teorijos: chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams. 2 dalis 5,79 €
S. Čiurlionienė-Kymantaitė. Raštai, T. 5 4,34 €
S. Čiurlionienė-Kymantaitė. Raštai, T. 6 4,34 €
Jakonytė, L.. Karvės kuolas Pilies gatvėje. 4,34 €
A. Kalėda. Mitų ir poezijos žemė: Lietuva lenkų literatūroje 4,34 €
Abraomas Kulvietis: Pirmasis Lietuvos reformacijos paminklas 5,79 €
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 23: Vestuvinės dainos. [Kn.] 7: Išvažiavimo pas jaunąjį dainos. (+CD) 8,69 €
Literatūra 11 klasei, Chrestomatija, I dalis 8,00 €
Nedzinskaitė, Živilė. Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs...Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija... 4,34 €
Nepaklusęs laikui: atsiminimai apie Vytautą Kubilių 5,79 €
Paklausykit manę, jauno bernelio: Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė (+CD) 4,34 €
Mykolaitis-Putinas, Vincas. Raštai. T. 12, kn. 1 4,05 €
R. Racėnaitė. Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore 4,34 €
M. L. Rėza. Raštai. T. 1 8,69 €
K. Sakalavičiūtė. Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimų studijos 4,34 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 31 4,34 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 32 4,34 €
Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795 5,79 €
Šatrijos Ragana. Raštai T. V 5,79 €
I. Šeinius. Raštai. T. 12 3,48 €
J. Šlekys. Jonas Žilius: biografija, visuomeninės veiklos ir kūrybos metmenys 4,34 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLI. 3,48 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLII. 3,48 €
Vaižgantas. Raštai. [T.] 22 3,48 €
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 4. 5,79 €
E. Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908-1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve 7,24 €
2010  
Bibliotheca Sapiehana: Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys: katalogas. 28,96 €
N. Brazauskas. XX a. lietuvių modernistinis romanas. 3,48 €
Colloquia. [Nr.] 24: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 4,34 €
Colloquia. [Nr.] 25: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 4,34 €
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt