LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Leidiniai

 Bendras leidinių sąrašas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute veikia knygynėlis (Antakalnio g. 6, Vilnius). Čia LLTI leidinių galite įsigyti be knygynų antkainio. Platinamų leidinių sąrašas ir kainos. Kreiptis į bibliotekos darbuotoją Augustiną Vitėną darbo dienomis;  tel. 8 5 262 25 92.

Informacija apie leidinių platinimą (knygynams, bibliotekoms) el paštu:
platinimas  
 
2015
 
Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką / sudarytojas Rimantas Kmita, redaktorė Akvilė Rėklaitytė-Kranauskienė – Vilnius: LLTI, 2015. – 565 p. –  Santr. angl. – Pokalbiai su: Vytautu Martinkumi, Henriku Algiu Čigriejumi, Ramute Skučaite, Kęstučiu Nastopka, Jūrate Sprindyte, Vytautu Skuodžiu, Feliksu Mačiansku ... [et al.]. – ISBN 978-609-425-143-6
 
Laurušaitė, Laura. Tarp nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai / redaktorė Danutė Kalinauskaitė, recenzentai Benedikts Kalnačs, Marijus Šidlauskas, Vigmantas Butkus. – Vilnius: LLTI, 2015. – 255 p. –  Santr. angl. – ISBN 978-609-425-141-2
 
2014
 
Markevičienė, Neringa. Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija / redaktorius Valdimantas Markevičius, recenzentai Vytautas Martinkus, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2014. – 548 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-138-2
 
Petras Skarga. Seimo pamokslai / sudarytoja ir vertėja Viktorija Vaitkevičiūtė, vertėja Eugenija Ulčinaitė, recenzentai Mintautas Čiurinskas, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 199 p. – ISBN 978-609-425-140-5
 
Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino : 1695 m. Kražių rankraščio fragmentai / sudarė ir parengė Živilė Nedzinskaitė, Darius Antanavičius, recenzentai Mintautas Čiurinskas, Liudas Jovaiša. – Vilnius: LLTI, 2014. – 244 p. – ISBN 978-609-425-144-3
 
Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje / sudarytojos Alma Lapinskienė, Viktorija Šeina, recenzentės Rita Tūtlytė, Šarūnė Trinkūnaitė, redaktorė Erika Malažinskaitė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 238 p. – Aut.: Mindaugas Kvietkauskas, Laima Laučkaitė, Vitalija Stravinskienė, Rasa Antanavičiūtė, Jūratė Markevičienė ... [et at.]. – ISBN 978-609-425-142-9
 
Abraitytė, Laima. Pradžios / redaktorė Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2014. –261 p. – ISBN 978-609-425-131-3
 
Baranauskas, Antanas. Raštai. T. 5, [d.] 2 / sudarė, parengė ir komentarus parašė Ilona Čiužauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 371 p. – ISBN 978-609-425-137-5
 
Colloquia. [Nr.] 32: [mokslinių straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2014. – 2013 p. –  Santr. angl. –  Aut.: Ramunė Dragenytė, Solveiga Daugirdaitė, Jūratė Čerškutė, Akvilė Rėklaitytė, Gintarė Bernotienė, Laura Laurušaitė ... [et al.]. – ISBN 1822-3737-32
 
Colloquia. [Nr.] 33: [mokslinių straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2014. – 169 p. – Santr. angl. – Aut.: Thomas F. Broden, Natalija Arlauskaitė, Dalia Pauliukevičiūtė, Imelda Vedrickaitė, Reda Pabarčienė ... [et al.]. – ISBN 1822-3737-33
 
Dilytė, Dalia. Kristijono Donelaičio pasakėčios / redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia, recenzentai Eglė Patiejūnienė, Žavinta Sidabraitė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 439 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-126-9
 
Kristijono Donelaičio rankraščiai: fotografuotinis leidimas / parengė Mikas Vaicekauskas, redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia, recenzentai Živilė Nedzinskaitė, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2014. – 99 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-123-8
 
Eina garsas: nauji Maironio skaitymai / sudarytojas ir redaktorius Manfredas Žvirgždas, redakcinė kolegija: Laimutė Adomavičienė, Ramunė Bleizgienė, Irena Buckley, Aistė Kučinskienė, ... [et al.] – Vilnius: LLTI, 2014. – 329 p. [24 iliustr. p.] - Santr. angl. – Aut.: Viktorija Daujotytė, Marijus Šidlauskas, Regimantas Tamošaitis, Kęstutis Nastopka, Radoslaw Okulicz-Kozaryn, Stephan Kessler, ... [et al.] – ISBN 978-609-425-132-0
 
Lapinskienė, Alma. Atėjęs Vilniun: rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis / redaktorė Erika Malažinskaitė, recenzentai Elena Baliutytė-Riliškienė, Kazimieras Garšva. – Vilnius: LLTI, 2014. – 213 p.  – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-125-2
 
Mačernis, Vytautas. Man patiko tik vandenys gilūs: [poezija] / sudarė, įvadinį straipsnį parašė Manfredas Žvirgždas; garso įrašus įskaitė Andrius Bialobžeskis. – Vilnius: LLTI, 2014. – 321 p. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-136-8
 
Ostrauskas, Kostas. Paskutinis kvartetas: du dramų ir dar kai ko rinkiniai ir drama / parengė ir įvadą parašė Loreta Mačianskaitė, redaktorius Viriginijus Gasiliūnas. – Vilnius: LLTI, 2014. – 330 p. – ISBN 978-609-425-124-5
 
Šeferis, Vaidas. Kristijono Donelaičio Metų rišlumas / redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart, Arash Farhidnia; recenzentai Dalia Dilytė, Sigitas Narbutas. – Vilnius: LLTI, 2014. – 339 p. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-134-4
 
Šeina, Viktorija. Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje / redaktorė Erika Malažinskaitė, recenzentai Kęstutis Nastopka, Rita Tūtlytė, Mindaugas Kvietkauskas – Vilnius: LLTI, 2014. – 289 p., [20] illustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-135-1
 
Tautinės dainos. T. 1. Užrašė Teodoras Brazys / sudarė Kostas Aleksynas, parengė Kostas Aleksynas ir Živilė Ramoškaitė. Vilnius: LLTI, 2014. – 498 p. – Santr. angl. – ISBN 979-0-706239-09-5
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVII / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Vilma Daugirdaitė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2014. – 341 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Giedrė Šmitienė, Jūratė Šlekonytė, Dalia Zaikauskienė, Bronė Stundžienė, Vilma Daugirdaitė, Mara Vyksna, Kostas Aleksynas, ... [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Vaižgantas. Raštai. [T.] 23 / parengė Eligijus Daugnora, lenkišką tekstą iššifravo Jan Sienkiewicz, iš lenkų kalbos vertė Leonardas Vilkas. – Vilnius: LLTI, 2014. – 287 p. – ISBN 978-609-425-140-5
 
Žvilgsniai: faksimilinis leidinys / komentaro aut. Laimutė Adomavičienė, parengė Gytis Vaškelis ir Rokas Gelažius. – Vilnius: LLTI, 2014. - 28 p. įvadas, 40p., 60 p. ir 66 p. faksimiliniai žurnalai. – ISBN 978-609-425-117-7
 
Butkus, Vigmantas. Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje: monografija / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Liudas Jovaiša, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2014. – 229 p., [12] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-118-4
 
Vileišių rūmų ansamblis Vilniuje / sudarytojas Gytis Vaškelis; tekstų autoriai Mindaugas Kvietkauskas, Nijolė Lukšionytė, Gytis Vaškelis; recenzentai Sigitas Narbutas, Gediminas Mikelaitis. – Vilnius: LLTI, 2014. – 236 p.: iliustr., faks. – ISBN 978-609-425-097-2
 
2013
 
Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai: [straipsnių rinkinys] / sudarytoja Ramunė Bleizgienė; redaktorė Erika Malažinskaitė; recenzentės: Vilma Žaltauskaitė, Brigita Speičytė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Birutė Avižinienė, Ramunė Bleizgienė, Solveiga Daugirdaitė, Dalia Pauliukevičiūtė … [et al.]. – ISBN 978-609-425-111-5
 
Colloquia. [Nr.] 30: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr.  redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2013. – 210 p. – Santr. angl. – Aut.: Elena Baliutytė, Gintarė Bernotienė, Ilona Čiužauskaitė,  Algis Kalėda, Giedrė Kazlauskaitė, Rimantas Kmita, Aistė Kučinskienė, Donata Mitaitė, Eugenijus Žmuida ... [et al.]. – ISSN 1822-3737
 
Colloquia. [Nr.] 31: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. redaktorė) ... [et al.]; redaktorė Danutė Kalinauskaitė; į anglų k. vertė Karla Gruodis. – Vilnius: LLTI, 2013. – 207 p. – Santr. angl. – Aut.: Ginta Čingaitė, Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Aušra Martišiūtė, Donata Mitaitė, Kristina Sakalavičiūtė, Dalia Satkauskytė, Akvilė Šimėnienė, Gintautė Žemaitytė ... [et al.]. – ISSN 1822-3737
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. [T.] 7: Proza, poezija, dramos, kūrinių variantai ir fragmentai iš rankraštinio palikimo / sudarė ir parengė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Dalia Zubovaitė-Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 706 p., [1] portr. lap. – ISBN 978-609-425-092-7
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai: [poema] / sudarytojas Gytis Vaškelis; įvado autorius Darius Kuolys; redaktorius Mikas Vaicekauskas; skanduotę parengė Eglė Patiejūnienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 217 p. + 1 garso diskas (CD) / [skaito Rolandas Kazlas; garso režisierė Sonata Jadevičienė]. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-093-4
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai: [poema] / sudarytojas Gytis Vaškelis; įvado autorius Darius Kuolys; redaktorius Mikas Vaicekauskas; skanduotę parengė Eglė Patiejūnienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 148 p. + 1 garso diskas (CD) / [skaito Rolandas Kazlas; garso režisierė Sonata Jadevičienė]. – ISBN 978-609-425-106-1 (minkšt. virš.)
 
Geda, Sigitas. Ugniabalsis niekas: [poezija] / parengė, įvadinį straipsnį parašė Rimantas Kmita; garso įrašus parengė Mindaugas Nastaravičius. – Vilnius: LLTI, 2013. –331 p. + 1 garso diskas (CD) / [skaito Sigitas Geda]. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-112-2
 
Jankevičiūtė, Giedrė, Vaicekauskas, Mikas. Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos “Metai” iliustracijos ir vaizdinis kanonas = An Omnipotent Tradition: the iliustrations and the visual canon of Kristijonas Donelaiti’s poem “Metai”: studija / pratarmė Pauliaus Subačiaus; redaktoriai Giedrė Olsevičiūtė, Chad Damon Stewart; vertimai į anglų k. Aušra Simanavičiūtė; korektorė Daiva Krištopaitienė; recenzavo Ingrida Korsakaitė, Eligijus Raila. – Vilnius: LLTI, 2013. – 170 p.: iliustr. – Tekstas liet., angl. – ISBN 978-609-425-105-4
 
Jurgutienė, Aušra. Literatūros suvokimo menas: hermeneutikos tradicija: monografija / redaktorė Erika Malažinskaitė; recenzentai Aleksandras Krasnovas, Vytautas Rubavičius. – Vilnius: LLTI, 2013. – 462 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-107-8
 
Laukkonėn, Taisija. Dainiai be tautos: Lietuvos rusų rašytojų strategijos (po) sovietmečiu / redaktorė Rima Bertašavičiūtė; recenzentai Pavel Lavrinec, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 313 p. – Santr. angl., rus. – (Ars critica; ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-115-3
 
Laurinkienė, Nijolė. Žemyna ir jos mitinis pasaulis: [monografija] / redagavo Justinas Kubilius; recenzentai Saulė Matulevičienė, Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, Dainius Razauskas. – Vilnius: LLTI, 2013. – 502 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-109-2
 
Litvinskaitė, Daiva. Nuo objekto link subjekto: kūnas lietuvių moterų kūryboje / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Violeta Kelertienė, Dalia Cizikaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 238 p. – Santr. angl. – (Ars critica; ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-108-5
 
Metlaikių atabradai: Albino Žukausko šimtmetis: [straipsniai, laiškai, pokalbiai, atsiminimai, dokumentai] / sudarytojos Solveiga Daugirdaitė, Alma Lapinskienė; recenzentai Dalia Kuizinienė, Vytautas Martinkus; redaktorė Solveiga Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 308 p., [6 iliustr. lap.]. – ISBN 978-609-425-122-1
 
Milašius, Oskaras. Lituanistinė ir politinė publicistika / sudarė, įvadinį straipsnį parašė ir pavardžių rodyklę parengė Genovaitė Dručkutė; iš prancūzų k. vertė, redagavo ir paaiškinimus rengė Genovaitė Dručkutė, Neringa Klišienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 286 p. – ISBN 978-609-425-113-9
 
Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai. T. 2: Filologija: Traktatai: krikščionybės istorija Lietuvoje ir Prūsijoje: [fotokopijos] / sudarytoja Liucija Citavičiūtė; vertė Dalia Dilytė, Jolanta Gelumbeckaitė, Rita Katinaitė, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Sigitas Narbutas, Mindaugas Strockis, Liucija Citavičiūtė; redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė, Jolanta Gelumbeckaitė, Ingė Lukšaitė, Sigitas Narbutas, Darius Petkūnas, Mikas Vaicekauskas, Gytis Vaškelis; recenzentai Dainora Pociūtė, Kęstutis Daugirdas; redaktorė Irena Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 491 p.: faks., portr. – Tekstas liet., lot. – ISBN 978-609-425-103-0
 
Sutzkever, Avrom [Suckeveris, Avromas]. Žaliasis akvariumas: pasakojimai / iš jidiš k. vertė, baigiamąjį straipsnį parašė Mindaugas Kvietkauskas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 198 p. – ISBN 978-609-425-114-6
 
Šeinius, Ignas. Raštai. [T.] 10: dramos: [Den nya härskaren (1923); Naujasis valdovas (1923); Narvydis (1932); Narvydis (1933); Gyvybės vandenys (1938); Ašakienės vyras (1928)] / parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė; iš švedų k. vertė Alma Braškytė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 497 p. – ISBN 978-609-425-121-4
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLV: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 268 p.: iliustr., nat., faks. – Santr. angl. – Aut.: Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Rasa Kašėtienė, Živilė Ramoškaitė, Dainius Razauskas, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Bronė Stundžienė, Jūratė Šlekonytė, Jurgita Ūsaitytė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė Eugenijus Žmuida … [et al.]. – ISSN 1392-2831 
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVI: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. redaktorė) … [et al.]; parengė Vilma Daugirdaitė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2013. – 338 p.: iliustr. – Santr. angl. – Aut.: Kostas Aleksynas, Giedrė Bufienė, Lina Būgienė, Gražina Kadžytė, Aelita Kensminienė, Povilas Krikščiūnas, Austė Nakienė, Radvilė Racėnaitė, Živilė Ramoškaitė, Jurga Sadauskienė, Jūratė Šlekonytė, Daiva Vaitkevičienė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Vaičiulaitis, Antanas. Laiškai: rinktinė / parengė Ilona Čiužauskaitė, Ernesta Juknytė, Neringa Klišienė; įvadinis straipsnis Neringos Klišienės. – Vilnius: LLTI, 2013. – 958 p. – ISBN 978-609-425-116-0
 
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 6: Žemaičių Vyskupystė / parengė Vytautas Vanagas; tekstus redagavo Birutė Vanagienė; komentarai Vytauto Merkio. – Vilnius: LLTI, 2013. – 688 p. – ISBN 978-609-425-110-8
 
Venclova, Tomas. Pertrūkis tikrovėje: straipsniai apie literatūrą ir kultūrą / [redaktorė Danutė Kalinauskaitė; tekstus iš rusų k. vertė Donata Mitaitė, Algis Kalėda; tekstus iš lenkų k. vertė Eugenijus Ališanka, Algis Kalėda]. – Vilnius: LLTI, 2013. – 614 p. – ISBN 978-609-425-096-5
 
Vydūnas und deutsche Kultur / Vydūnas-Gesellschaft; Herausgeber Vacys Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė; Lektorat Irena Tumavičiūtė; aus dem Litauischen von Jürgen Buch, Markus Roduner. – Vilnius: LLTI, 2013. – 363 p. – Vok. –ISBN 978-609-425-100-9
  
Багдонавичюс, Вацловас, Мартишюте, Аушра. Видунас в западноевропейском культурном контексте: между национальным и глобальным / перевод с литовского Римантаса Сидеравичюса. – Вильнюс: Институт литовской литературы и фольклора, 2013. – 218 c., [12] иллюстр. – Rus. – ISBN 978-609-425-104-7
 

 

2012
 
 
Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje: kolektyvinė monografija / sudarė Loreta Mačianskaitė; redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Kęstutis Nastopka, Loreta Jakonytė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 217 p., [6] iliustr., portr., faks. lap. – Aut.: Loreta Mačianskaitė, Dalia Satkauskytė, Solveiga Daugirdaitė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Algis Kalėda ... [et al]. – ISBN 978-609-425-078-01
 
Balkelis, Tomas. Moderniosios Lietuvos kūrimas: [studija] / vertėjas Žilvinas Beliauskas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 254 p., [4] iliustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-077-4
 
Bleizgienė, Ramunė. Privati tyla, vieši balsai: moterų tapatybės kaita XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje: [monografija] / recenzentai Dalia Leinartė, Petras Bražėnas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 361 p., [14] iliustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-086-6
 
Colloquia. [Nr.] 28: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Elena Baliutytė, Jūratė Čerškutė, Loreta Jakonytė, Donata Mitaitė, Viktorija Šeina, Imelda Vedrickaitė ... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Colloquia. [Nr.] 29: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Gintarė Bernotienė, Vigmantas Butkus, Aušra Jurgutienė, Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Laura Laurušaitė, Loreta Mačianskaitė, Dalia Satkauskytė, Jūratė Sprindytė ... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa: [straipsnių rinkinys] / sudarytojas Mindaugas Kvietkauskas; redaktorė Laima Arnatkevičiūtė; recenzentai Rūstis Kamuntavičius, Rita Tūtlytė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 299 p. – Aut.: Darius Kuolys, Brigita Speičytė, Mindaugas Kvietkauskas, Algis Kalėda ... [et al.]. – ISBN 978-609-425-073-6
 
Česnulevičiūtė, Petronėlė. Andrius Oleka-Žilinskas, Balys Sruoga ir kiti / redaktorės Danutė Kalinauskaitė, Greta Lisauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 255 p. – ISBN 978-609-425-076-7
 
Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti: kolektyvinė monografija / recenzentai Leonardas Sauka, Saulė Matulevičienė; mokslinė redaktorė Bronė Stundžienė; santr. į anglų k. vertė Lina Būgienė; redagavo Kostas Aleksynas, Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 523 p.: iliustr., nat. – Santr. angl. – Aut.: Lina Būgienė, Vilma Daugirdaitė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Aelita Kensminienė, Povilas Krikščiūnas, Radvilė Racėnaitė, Jurga Sadauskienė, Lina Sokolovaitė, Bronė Stundžienė, Jūratė Šlekonytė, Dalia Zaikauskienė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISBN 978-609-425-091-0
 
Literatūra 11 klasei. D. 1: Renesansas. Barokas. Apšvieta: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Gytis Vaškelis; [apžvalginių] tekstų autoriai: Darius Kuolys, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė; redaktorės: Irena Daugirdaitė, Laima Arnatkevičiūtė, Danutė Kalinauskaitė, Asta Vaškelienė. – Trečiasis pataisytas leidimas. – Vilnius: LLTI, 2012. – 600 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-056-9 
 
Literatūra 11 klasei. D. 2: Romantizmas. Realizmas. Neoromantizmas: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Brigita Speičytė, Gytis Vaškelis; redaktorės: Laima Arnatkevičiūtė, Donata Linčiuvienė, Asta Vaškelienė; [apžvalginių] tekstų autoriai: Natalija Arlauskaitė, Dagnė Beržaitė, Vigmantas Butkus, Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Nijolė Kašelionienė, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Brigita Speičytė, Vaidas Šeferis, Marijus Šidlauskas, Skirmantas Valentas, Inga Vidugirytė-Pakerienė, Vanda Zaborskaitė, Eugenijus Žmuida, Manfredas Žvirgždas. – [Pirmasis leidimas]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 610 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-057-6 
 
Literatūra 12 klasei. D. 1: XX a. vidurio modernioji ir katastrofų literatūra: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Gytis Vaškelis; redaktorės: Donata Linčiuvienė, Erika Malažinskaitė, Asta Vaškelienė; [apžvalginių] tekstų autoriai: Natalija Arlauskaitė, Gintarė Bernotienė, Nijolė Kašelionienė, Laurynas Katkus, Rimantas Kmita, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Gediminas Mikelaitis, Eugenijus Žmuida, Manfredas Žvirgždas. – Pirmasis leidimas. – Vilnius: LLTI, 2012. – 654 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-082-8 
 
Literatūra 12 klasei. D. 2: Modernioji XX a. antrosios pusės literatūra. Nepriklausomybės laikų literatūra: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Mindaugas Kvietkauskas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Brigita Speičytė, Gytis Vaškelis; redaktorės: Donata Linčiuvienė, Erika Malažinskaitė, Asta Vaškelienė, Ilona Čiužauskaitė; [apžvalginių] tekstų autoriai: Gintarė Bernotienė, Jūratė Čerškutė,  Laurynas Katkus, Rimantas Kmita, Darius Kuolys, Mindaugas Kvietkauskas, Laura Laurušaitė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Jūratė Sprindytė, Eugenijus Žmuida, Manfredas Žvirgždas ... [et al.]. – Pirmasis leidimas. – Vilnius: LLTI, 2012. – 655 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-083-5 
 
Maironis. Pavasario balsai: lyrika. – 28-asis leidimas / įvado autorius ir parengėjas Manfredas Žvirgždas. – Vilnius: LLTI, 2012. – 247 p. + 1 garso diskas (CD) [36 garso įrašai / skaito Andrius Bialobžeskis]. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-079-8
 
Maps of memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation memoirs from the Baltic States / edited by Violeta Davoliūtė, Tomas Balkelis; reviewer Katherine Jolluck. – Vilnius: LLTI, 2012. – 246 p.: iliustr. – Angl. – ISBN 978-609-425-089-7
Mikelaitis, Gediminas. Kilti ir kelti: Šatrijos Raganos literatūros teologija: monografija / recenzentai Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Tomas Sodeika; redaktorė Erika Malažinskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 231 p., [2] iliustr. lap., faks. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-094-1
 
Miškinis, Motiejus. Rinktiniai raštai / sudarytojas Jonas Šlekys; redaktorius Ilona Čiužauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 539 p., [8] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-080-4
 
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 33: Literatūra ir Lietuvos modernėjimo procesai XV–XVIII a.: [straipsnių rinkinys] / sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas; redagavo Ona Daukšienė, Asta Vaškelienė; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 373 p. – Str. liet., lenk. – Santr. angl. – Aut.: Mintautas Čiurinskas, Dovilė Keršienė, Živilė Nedzinskaitė, Eglė Patiejūnienė, Dainora Pociūtė, Asta Vaškelienė ... [et al.]. – ISSN 1822-3656
 
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 34: [straipsnių rinkinys] / sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas; redagavo Ona Daukšienė, Asta Vaškelienė; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2012. – 375 p. – Tekstas liet., lot., sen. rusėnų. – Santr. angl. – Aut.: Mintautas Čiurinskas, Dalia Dilytė, Kęstutis Gudmantas, Dovilė Keršienė, Živilė Nedzinskaitė, Asta Vaškelienė ... [et al.]. – ISSN 1822-3656
 
Speičytė, Brigita. Anapus ribos: Maironis ir istorinė Lietuva: monografija / recenzentai Viktorija Daujotytė, Marijus Šidlauskas; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 262 p., [10] iliustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-087-3
 
Sruogaitė, Dalia. Atminties archeologija: [atsiminimai] / redaktorė Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 231 p., [18] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-064-4
 
Šeinius, Ignas. Raštai. [T.] 13: Publicistika, 1934–1958 / parengė ir redagavo Rimantas Glinskis. – Vilnius: LLTI, 2012. – 479 p. – ISBN 978-609-425-095-8
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLIII: [straipsnių rinkinys] / redakcinė  kolegija: Leonardas Sauka (vyr. redaktorius)… [et al.]; parengė Lina Būgienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 255 p.: iliustr., nat., faks. – Santr. angl. – Aut.: Lina Būgienė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Gražina Kadžytė, Rasa Kašėtienė, Aelita Kensminienė, Nijolė Laurinkienė, Radvilė Racėnaitė, Alma Ragauskaitė, dainius Razauskas, Lina Sokolovaitė, Jūratė Šlekonytė, Daiva Vaitkevičienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLIV: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Leonardas Sauka (vyr. redaktorius)… [et al.]; parengė Radvilė Racėnaitė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 306 p.: iliustr., nat., faks. – Santr. angl. – Aut.: Kostas Aleksynas, Giedrė Bufienė, Lina Būgienė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Gražina Kadžytė, Povilas Krikščiūnas, Nijolė Laurinkienė, Austė Nakienė, Rolandas Petkevičius, Radvilė Racėnaitė, Dainius Razauskas, Lina Sokolovaitė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 5: Mokslas Rymo katalikų. Apie brostvas su įstatymais Trečiojo Zokano švento Dominiko / parengė Vytautas Vanagas; tekstus redagavo Birutė Vanagienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 659 p. – ISBN 978-609-425-081-1
 
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Tautų polilogas, 1900–1945: [konf. straipsnių rinkinys] / sudarytoja Alma Lapinskienė; recenzentai Aušra Martišiūtė, Pavel Lavrinec; redaktorė Vanda Šatkuvienė. – Vilnius: LLTI, 2012. – 253 p., [4] iliustr. lap. – Tekstas liet., lenk., rus. – Santr. angl., liet. – ISBN 978-609-425-098-9
 
Žukauskas, Albinas. Būtoji – grįžtamoji: [eilėraščių rinktinė] / sudarytojas ir įvado autorius Kęstutis Nastopka. – Vilnius: LLTI, 2012. – 447 p. + 1 garso diskas (CD) [33 garso įrašai / skaito autorius (įrašas iš LRT radijo fondų) ir Vladas Bagdonas]. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-099-6
 
 
2011
 
Abraomas Kulvietis: pirmasis Lietuvos reformacijos paminklas: Abraomo Kulviečio „Confessio fidei“ ir Johanno Hoppijaus „Oratio funebris“ (1547): studija / parengė [ir komentarus parašė] Dainora Pociūtė; recenzavo Ingė Lukšaitė, S.C. Rowell; redaktorė Jolanta Gelumbeckaitė; vertė Benediktas Kazlauskas, Ramunė Dambrauskaitė-Muralienė, Eugenija Ulčinaitė, Dalija Tekorienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 205 p.: faks. – Tekstas liet., lot., angl. – (Monumenta Reformationis Lituanicae. Seria A: Confessiones fidei. T. 1: Abraham Culvensis / VU; serijos redakcinė kolegija: Dainora Pociūtė (vyr. red.) ...[et al.]). – ISBN 978-609-425-069-9
 
Baltic Memory: Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period / edited by Elena Baliutytė, Donata Mitaitė; english language edition Karla Gruodis; reviewers Janina Kursite, Kęstutis Nastopka; translators Diana Bartkutė... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 243 p. – Angl. – ISBN 978-609-425-042-2
 
Colloquia. [Nr.] 26: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 223 p. – Santr. angl. – Aut.: Gintarė Bernotienė, Vigmantas Butkus, Ilona Čiužauskaitė, Rimantas Kmita, Taisija Laukkonėn, Laura Laurušaitė, Donata Mitaitė, Manfredas Žvirgždas ... [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Colloquia. [Nr.] 27: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 183 p. – Santr. angl. – Aut.: Elena Baliutytė, Jūratė Čerškutė, Loreta Jakonytė, Algis Kalėda, Taisija Laukkonėn, Laura Laurušaitė, Donata Mitaitė, Dalia Satkauskytė, Jūratė Sprindytė, Imelda Vedrickaitė, Gintautė Žemaitytė .. [et al.]. – ISSN 1822-3737 
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. [T.] 5: Laiškai, 1906–1944 / sudarė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Ramutis Karmalavičius, Dalia Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 542 p., [24] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-044-6
 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Raštai. [T.] 6: Laiškai, 1945–1958 / sudarė Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Ramutis Karmalavičius, Dalia Palukaitienė; redagavo Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 574 p., [28] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-058-3
 
Daujotytė, Viktorija, Kvietkauskas, Mindaugas. Lietuviškieji Česlovo Milošo kontekstai: monografija / recenzentai Vytautas Martinkus, Rimantas Miknys; redaktorė Rimantė Umbrasaitė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 359 p., [12] iliustr. lap., portr. – Santr. angl., lenk. – Česlovo Milošo metai, 2011. – ISBN 978-609-425-052-1
 
XX amžiaus literatūros teorijos. D. 1: chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams / parengė Aušra Jurgutienė; moksliniai redaktoriai Aušra Jurgutienė, Nijolė Keršytė, Kęstutis Nastopka; redaktoriai Daiva Daugirdienė, Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 423 p. – ISBN 978-609-425-025-5 
 
XX amžiaus literatūros teorijos. D. 2: chrestomatija aukštųjų mokyklų studentams / parengė Aušra Jurgutienė; moksliniai redaktoriai Aušra Jurgutienė, Nijolė Keršytė, Kęstutis Nastopka; redaktoriai Daiva Daugirdienė, Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 447 p. – ISBN 978-609-425-027-9 
 
Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908–1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve = Eduard Wolter‘s cylinders recorded in Lithuania (1908–1909), held in the Berlin Phonogramm-Archiv / parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; konsultantė Susanne Ziegler; tarmių redaktorė Danguolė Mikulėnienė, stilistė Danutė Giliasevičienė; vertėjos Ada Valaitis, Veronika Janatjeva; melodijas surinko Eligija Garšvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 173, [3] p.: iliustr., faks., nat., žml. + 1 garso diskas (CD) [44 restauruoti įrašai / sudarė Austė Nakienė; įrašus restauravo Albrecht Wiedmann, ISBN 978-9955-698-59-3]. – Tekstas liet., angl. – ISBN 978-609-425-074-3
 
Jakonytė, Loreta. Karvės kuolas Pilies gatvėje: Renatos Šerelytės kūrybos studija / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Dalia Jakaitė, Žydronė Kolevinskienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 188 p. – Santr. angl. – (In brevi;1). – ISBN 978-609-425-040-8
 
Kalėda Algis. Mitų ir poezijos žemė: Lietuva lenkų literatūroje: monografija / recenzentai Nijolė Kašelionienė, Kęstutis Nastopka; redaktorė Danutė Kalinauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 278 p. – Santr. angl., lenk. – ISBN 978-609-425-072-9
 
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 23: Vestuvinės dainos. [Kn.] 7: Išvažiavimo pas jaunąjį dainos / parengė Vilma Daugirdaitė; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; tomo redakcinė kolegija: Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė (vyr. red.), Kostas Aleksynas (kalbos red.), Aušra Žičkienė (melodijų red.); redakcinė komisija: Leonardas Sauka (pirm.) … [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 550 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [27  dainų įrašai / įrašus atrinko Živilė Ramoškaitė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas]. – Santr. angl., vok. – ISBN 978-609-425-071-2
 
Lietuvių literatūros istorija: XX amžiaus pirmoji pusė. Knyga 1 / projekto autorius Juozas Girdzijauskas; sudarytojas Rimantas Skeivys; redaktoriai Vanda Šatkuvienė, Eugenijus Žmuida; recenzentai Vigmantas Butkus, Vytautas Martinkus. – Vilnius: LLTI, 2011. – 371 p.: iliustr. – Aut.: Aušra Martišiūtė-Linartienė, Alma Lapinskienė, Eugenijus Žmuida ... [et al.]. – ISBN 978-609-425-045-3
 
Literatūra 11 klasei. D. 1: Renesansas. Barokas. Apšvieta: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Gytis Vaškelis; [apžvalginių] tekstų autoriai: Darius Kuolys, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė; redaktorės: Irena Daugirdaitė, Laima Arnatkevičiūtė, Danutė Kalinauskaitė, Asta Vaškelienė. – [Pirmas leidimas]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 598 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-053-8 
 
Literatūra 11 klasei. D. 1: Renesansas. Barokas. Apšvieta: chrestomatija / sudarytoja Aušra Martišiūtė-Linartienė; redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Gytis Vaškelis; [apžvalginių] tekstų autoriai: Darius Kuolys, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė; redaktorės: Irena Daugirdaitė, Laima Arnatkevičiūtė, Danutė Kalinauskaitė, Asta Vaškelienė. – Antras pataisytas leidimas. – Vilnius: LLTI, 2011. – 600 p.: iliustr., faks., portr. – ISBN 978-609-425-056-9 
 
Literatūros enciklopedija mokyklai / sudarytojai: Loreta Mačianskaitė, Donata Mitaitė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Dalia Satkauskytė; redakcinė kolegija: Aušra Martišiūtė, Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, Gintarė Bernotienė; redaktoriai: Laima Arnatkevičiūtė, Irena Daugirdaitė, Virginijus Gasiliūnas. – Vilnius: LLTI, 2011. – 427 p. – ISBN 978-609-425-047-7
 
Mickūnas, Algis. Estetika: menas ir pasaulio patirtis: [straipsnių rinkinys] / sudarė Rūta Brūzgienė; redaktorės Rūta Brūzgienė, Birutė Petrauskaitė; moksliniai redaktoriai Arūnas Sverdiolas, Agnieška Juzefovič. – Vilnius: LLTI, 2011. – 351 p. – ISBN 978-609-425-034-7
 
Mykolaitis-Putinas, Vincas. Raštai. T. 12, kn. 1: Literatūros istorija / parengė, paaiškinimus parašė ir redagavo Daiva Krištopaitienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 674 p. – ISBN 978-609-425-061-3
 
Nedzinskaitė, Živilė. Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs...: Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII–XVIII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje / redaktorė Ona Daukšienė; recenzentai Eugenija Ulčinaitė, Sigitas Narbutas. – Vilnius: LLTI, 2011. – 283 p.: iliustr., faks. – Santr. angl. – (Senosios literatūros studijos, ISSN 1392-4982). – ISBN 978-609-425-050-7
 
Nepaklusęs laikui: atsiminimai apie Vytautą Kubilių / sudarė Donata Mitaitė; redagavo Solveiga Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 340 p., [12] iliustr. lap. – ISBN 978-609-425-048-4
 
Paklausykit manę, jauno bernelio: Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė / sudarė Jaunius Vylius; tekstus parengė Povilas Krikščiūnas; melodijas parengė Aušra Žičkienė ir Rūta Žarskienė; tarminius tekstus redagavo Vilija Sakalauskienė; melodijas redagavo Aušra Žičkienė; natografė Eligija Garšvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 433 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [40  dainų įrašai / įrašus atrinko Rūta Žarskienė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas]. – ISMN 979-0-706239-07-1
 
Racėnaitė, Radvilė. Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore: monografija / recenzentai Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Skaistė Urbonienė; redaktorė Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 315 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-062-0
 
Rėza, Martynas Liudvikas. Raštai. T. 1: Filologija: lietuviškos Biblijos rengimas: [fotokopijos] / sudarytoja ir vertėja Liucija Citavičiūtė; redakcinė kolegija: Liucija Citavičiūtė, Jolanta Gelumbeckaitė, Ingė Lukšaitė, Sigitas Narbutas, Darius Petkūnas, Mikas Vaicekauskas, Gytis Vaškelis; recenzentai Ona Aleknavičienė, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė; redaktorė Irena Daugirdaitė. – Vilnius: LLTI, 2011. – ix-xxix, 552 p.: faks., portr. – Tekstas vok., liet. – ISBN 978-609-425-059-0
 
Sakalavičiūtė, Kristina. Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimų studijos: monografija / recenzentai Pavel Lavrinec,Vaiva Narušienė; redaktorius Mikas Vaicekauskas. – Vilnius: LLTI, 2011. – 607 p.: iliustr. – Santr. rus., angl. – ISBN 978-609-425-070-5
 
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 31: Istoriniai mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: Žalgiris ir Orša: [straipsnių rinkinys] / sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas; redagavo Asta Vaškelienė; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 329 p. – Str. liet., rus., angl. – Santr. angl. – Aut.: Darius Kuolys, Mintautas Čiurinskas, Kęstutis Gudmantas, Dalia Dilytė... [et al.]. – ISSN 1822-3656
 
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 32: Istoriniai mūšiai senojoje Lietuvos raštijoje: nuo Livonijos karo iki XVIII a.: [straipsnių rinkinys] / sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas; redagavo Ona Daukšienė; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 285 p. – Str. lenk., liet., rus. – Santr. angl. – Aut.: Mintautas Čiurinskas, Ona Daukšienė, Kęstutis Gudmantas, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Asta Vaškelienė ... [et al.]. – ISSN 1822-3656
 
Senosios Lietuvos literatūra: 1253–1795 / sudarė Sigitas Narbutas; iš lenkų k. vertė Vanda Kiškienė, Irena Surgėlienė; recenzentai Ilja Lemeškin, Eglė Patiejūnienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 398 p.: iliustr., faks. – Aut.: Roma Bončkutė, Liucija Citavičiūtė, Ona Daukšienė, Dalia Dilytė, Kęstutis Gudmantas... [et al.]. – ISBN 978-609-425-049-1
 
Šatrijos Ragana. Raštai. [T.] 5: Fridricho Vilhelmo Fersterio religija ir pedagogika / iš vokiečių kalbos vertė Marija Pečkauskaitė; parengė Gediminas Mikelaitis. – Vilnius: LLTI, 2011. – 750 p. – ISNB 978-609-425-065-1
 
Šeinius, Ignas. Raštai. [T.] 12: Publicistika, 1927–1934 / parengė ir redagavo Rimantas Glinskis. – Vilnius: LLTI, 2011. – 486 p. – ISBN 978-609-425-063-7
 
Šlekys, Jonas. Jonas Žilius: biografija, visuomeninės veiklos ir kūrybos metmenys: [monografija] / recenzentai: Aušra Martišiūtė, Rimantas Skeivys, Juozas Skyrius, Jūratė Sprindytė; redaktorius Virginijus Gasiliūnas. – Vilnius: LLTI, 2011. – 422 p., [12] iliustr. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-066-8
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLI: [straipsnių rinkinys] / redakcinė kolegija: Leonardas Sauka (vyr. red.)… [et al.]; parengė Aušra Žičkienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 323 p.: iliustr., nat., faks., portr. – Santr. angl. – Aut.: Kostas Aleksynas, Giedrė Bufienė, Lina Būgienė, Vilma Daugirdaitė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Gražina Kadžytė, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Austė Nakienė, Rūta Pleskačiauskienė, Radvilė Racėnaitė, Živilė Ramoškaitė, Dainius Razauskas, Leonardas Sauka, Giedrė Šmitienė, Dalia Zaikauskienė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLII: [straipsnių rinkinys] / red. kolegija: Leonardas Sauka (vyr. red.)… [et al.]; parengė Rūta Žarskienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 377 p.: iliustr., nat., faks., portr. – Santr. angl. – Aut.: Kostas Aleksynas, Lina Būgienė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Gražina Kadžytė, Rasa Kašėtienė, Aelita Kensminienė, Povilas Krikščiūnas, Austė Nakienė, Laima Purlienė, Radvilė Racėnaitė, Dainius Razauskas, Edmunda Rusteikienė, Lina Sokolovaitė, Bronė Stundžienė, Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė, Rima Visackienė, Rūta Žarskienė, Eugenijus Žmuida … [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Vaižgantas. Raštai. [T.] 22: Varia, 1897–1933 / parengė Vytautas Vanagas. – Vilnius: LLTI, 2011. – 495 p.: portr. – ISBN 978-609-425-068-2
 
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 4: Visos pasalmės šv. Dovydo karaliaus. Pasalmės arba Giesmės Dovydo karaliaus ir pranašo / parengė Vytautas Vanagas; tekstus redagavo Birutė Vanagienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 703 p.: faks. –  ISBN 978-609-425-051-4
 

2010

 

Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis: kūrybos tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga: [straipsnių rinkinys] / sudarytojai ir redaktoriai Manfredas Žvirgždas, Eugenijus Žmuida. – Vilnius: LLTI, 2010. – 267 p.: iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-033-0

 

Bibliotheca Sapiehana: Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys: katalogas / Vilniaus universitetas; sudarė Aušra Rinkūnaitė; spec. redaktorė Alma Braziūnienė; redaktoriai Petras Račius, Sandra Rankelienė; vertėja Ana Venclovienė; recenzavo Arvydas Pacevičius, Sigitas Narbutas. – Vilnius: LLTI, 2010. – XLVI, 712 p.: faks. – (Fontes Historiae Universitatis Vilnensis / redkolegija: Vygintas Bronius Pšibilskis (pirm.) ... [et al.]). – ISBN 978-609-425-020-0

 

Brazauskas, Nerijus. XX a. lietuvių modernistinis romanas: raidos ir poetikos linkmės: [studija] / redagavo Vanda Šatkuvienė, Danutė Kalinauskaitė; rodykles sudarė Gytis Vaškelis; recenzentai Aleksandras Krasnovas, Dainius Vaitiekūnas. – Vilnius: LLTI, 2010. – 289 p. – Santr. angl. – (Ars critica, ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-031-6
 
Colloquia. [Nr.] 24: [mokslinių straipsnių rinkinys] / red. kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2010. – 199 p. – Santr. angl. – Aut.: Gintarė Bernotienė, Rima Bertašavičiūtė, Petras Bražėnas, Solveiga Daugirdaitė, Genovaitė Dručkutė, Loreta Jakonytė, Jurga Katkuvienė, Giedrė Kazlauskaitė, Mindaugas Kvietkauskas, Taisija Laukkonėn, Loreta Mačianskaitė, Vaiva Narušienė, Kristina Sakalavičiūtė, Dalia Satkauskytė, Jūratė Sprindytė, Mindaugas Tamošaitis, Imelda Vedrickaitė. – ISSN 1822-3737 
 
Colloquia. [Nr.] 25: [mokslinių straipsnių rinkinys] / red. kolegija: Jūratė Sprindytė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2010. – 227 p. – Santr. angl. – Aut.: Natalija Arlauskaitė, Ramunė Bleizgienė, Vigmantas Butkus, Solveiga Daugirdaitė, Lautynas Katkus, Rimantas Kmita, Loreta Mačianskaitė, Donata Mitaitė, Gitana Notrimaitė, Vilma Popovienė, Dalia Satkauskytė, Brigita Speičytė, Jūratė Sprindytė, Imelda Vedrickaitė. – ISSN 1822-3737 

 

XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika: [straipsnių rinkinys] / parengė Aušra Jurgutienė; redaktorė Danutė Kalinauskaitė; rodyklę sudarė Gytis Vaškelis; recenzentai Vanda Zaborskaitė, Vytautas Martinkus. – Vilnius: LLTI, 2010. – 465 p. – Lietuvių literatūros teorinės kritikos bibliografija, p. 443–458. – ISBN 978-609-425-024-8. – (XX amžiaus literatūros teorijos; kn. 3)
 
XXI amžiaus lietuvių dramaturgija: [pjesės / sudarė Aušra Martišiūtė-Linartienė, Daiva Šabasevičienė; redaktorė Aurelija Dvylytė]. – Vilnius: LLTI, 2010. – 480 p.: iliustr. – ISBN 978-609-425-028-6
 
Katkus, Laurynas.Tarp Arkadijos ir Inferno: tremtis Johanneso Bobrowskio ir Alfonso Nykos-Niliūno lyrikoje: [studija] / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Dalia Kuizinienė, Paulius V. Subačius. – Vilnius: LLTI, 2010. – 211 p. – Santr. angl. – (Ars critica, ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-032-3
 
Lietuvių liaudies dainų katalogas. [T.] 8: Vaišių dainos / [parengė] Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė; redaktorė Bronė Stundžienė. – Vilnius: LLTI, 2010 – 262 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-030-9
 
Lietuvių literatūros istorija: XX amžiaus pirmoji pusė. Knyga 2: Literatūros klasika / sudarytojas Rimantas Skeivys; projekto autorius Juozas Girdzijauskas; redaktoriai Vanda Šatkuvienė, Eugenijus Žmuida; recenzentai Vigmantas Butkus, Vytautas Martinkus. – Vilnius: LLTI, 2010. – 588 p.: iliustr. – Aut.: Laimutė Adomavičienė, Silvestras Gaižiūnas, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Rimantas Skeivys, Eugenijus Žmuida... [et al.]. – ISBN 978-609-425-041-5
 
Miłosz, Czesław. Poezijos liudijimas: šešios paskaitos apie mūsų amžiaus skaudulius / vertė Brigita Speičytė, Mindaugas Kvietkauskas; eilėraščius vertė Mindaugas Kvietkauskas; redaktorė Audrė Kubiliūtė. – Vilnius: LLTI, 2010. – 119 p. – Tekstas liet., lenk. – ISBN 978-609-425-035-4
 
Notrimaitė, Gitana. Atminties imperatyvai: Lietuvos istorijos mitologinimas Juditos Vaičiūnaitės ir Sigito Gedos poezijoje: [studija] / redagavo Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Dainius Vaitiekūnas, Skirmantas Valentas. – Vilnius: LLTI, 2010. – 263 p. – Santr. angl. –  (Ars critica, ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-036-1
 
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 29: [straipsnių rinkinys] / sudarė ir parengė Sigitas Narbutas; leidinį redagavo Daiva Narbutienė; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2010. – 303 p. – Str. liet., rus. – Santr. angl. – Aut.: Aušra Jurgutienė, Sigitas Narbutas, Živilė Nedzinskaitė, Asta Vaškelienė ... [et al.]. – ISSN 1822-3656
 
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 30: [straipsnių rinkinys] / sudarė ir parengė Mintautas Čiurinskas; leidinį redagavo Irena Daugirdaitė; redakcinė kolegija: Mintautas Čiurinskas ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2010. – 421 p. – Str. liet., rus., angl. – Santr. angl. – Aut.: Dovilė Keršienė, Mintautas Čiurinskas, Živilė Nedzinskaitė, Asta Vaškelienė, Dalia Dilytė... [et al.]. – ISSN 1822-3656
 
Stanevičius, Simonas. Raštai / sudarytojai Jurgis Lebedys, Juozas Girdzijauskas. – Fotogr. leid. – Vilnius: LLTI, 2010. – XVIII, 1020 p.: faks., nat. – Tekstas liet., lot., lenk. – ISBN  978-9955-698-845
 
Subačius, Liudas. Aplenkusi laiką: Felicija Bortkevičienė, 1873–1945: [monografija] / recenzentai Juozas Skirius, Rimantas Miknys. – Vilnius: LLTI, 2010. – 155 p., [16] iliustr., faks. lap. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-023-1
 
Šatrijos Ragana. Raštai. [T.] 4: Pedagogika / parengė Gediminas Mikelaitis. – Vilnius: LLTI, 2010. – 703 p. – ISNB 978-609-425-039-2
 
Šeinius, Ignas. Raštai. [T.] 11: Publicistika, 1907–1926 / parengė ir redagavo Rimantas Glinskis; iš švedų k. vertė Raimonda Jonkutė. – Vilnius: LLTI, 2010. – 519 p. – ISBN 978-609-425-037-8
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XXXIX / red. kolegija: Leonardas Sauka (vyr. redaktorius)… [et al.]; parengė Giedrė Šmitienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė; tekstus į anglų k. vertė Lina Būgienė. – Vilnius: LLTI, 2010. – 355 p.: iliustr., nat., faks., portr. – Santr. angl. – Aut.: Kostas Aleksynas, Giedrė Bufienė, Lina Būgienė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Gražina Kadžytė, Lilija Kudirkienė, Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Austė Nakienė, Dainius Razauskas, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Bronė Stundžienė, Jūratė Šlekonytė, Giedrė Šmitienė, Daiva Vaitkevičienė, Rūta Žarskienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XL / red. kolegija: Leonardas Sauka (vyr. redaktorius)… [et al.]; parengė Lina Būgienė; kalbą redagavo Danutė Giliasevičienė; tekstus į anglų k. vertė Lina Būgienė. – Vilnius: LLTI, 2010. – 359 p.: iliustr., nat., faks., portr. – Santr. angl. – Aut.: Kostas Aleksynas, Giedrė Bufienė, Lina Būgienė, Vilma Daugirdaitė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Gražina Kadžytė, Aelita Kensminienė, Lilija Kudirkienė, Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Austė Nakienė, Živilė Ramoškaitė, Edmunda Rusteikienė, Bronė Stundžienė, Jūratė Šlekonytė, Dalia Zaikauskienė, Aušra Žičkienė … [et al.]. – ISSN 1392-2831
 
Vaižgantas. Raštai. [T.] 21: Literatūros kritika, 1923–1933 / parengė  Eligijus Daugnora, Ilona Čiužauskaitė. – Vilnius: LLTI, 2010. – 551 p.: portr. – ISBN 978-609-425-017-067-5
 
Vedrickaitė, Imelda. Kelionė. Keliautojas. Literatūra: [studija] / redaktorė Danutė Kalinauskaitė; recenzentai Regimantas Tamošaitis, Dainius Vaitiekūnas. – Vilnius: LLTI, 2010. – 226 p. – Santr. angl. – (Ars critica, ISSN 2029-1833). – ISBN 948-609-425-038-5.
 
Venclova, Tomas. Visi eilėraščiai, 1956–2010 / redaktorė Donata Mitaitė; garso įrašų redaktorius Virginijus Gasiliūnas. – Vilnius: LLTI, 2010. – 402 p. + 1 garso diskas (CD) [(ne) Visi eilėraščiai: 33 garso įrašai / skaito Tomas Venclova. Vilnius: LLTI, 2011]. – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-043-9
 

 

2009

 

Ambrasas, Arvydas. Žeme, nepalik mūsų: poezija, dramos, prisiminimai [apie Arvydą Ambrasą] / sudarė Aušra Martišiūtė-Linartienė, Rita Juodelienė; poezijos redaktorius Marcelijus Martinaitis; redaktorė Donata Linčiuvienė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 285 p.: iliustr., faks. – ISBN 978-9955-698-77-7

 

Baranauskas, Antanas. Anykszczũ sziłẽlys: prieš 150 metų sukurtą poemą pristatė ir įbalsino Skirmantas Valentas; [redaktorius Virginijus Gasiliūnas; recenzentai Rūta Kazlauskaitė, Bonifacas Stundžia]. – Vilnius: LLTI, 2009. – 43 p. : iliustr. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – ISBN 978-609-425-022-4

 

Colloquia. [Nr.] 22: [mokslinių straipsnių rinkinys] / red. kolegija: Loreta Jakonytė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2009. – 183 p. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose. – Aut.: Brigita Speičytė, Eugenijus Žmuida, Solveiga Daugirdaitė, Rimantas Kmita, Valdemaras Klumbys, Viktorija Daujotytė, Donata Mitaitė, Dalia Satkauskytė, Jūratė Sprindytė, Inga Vidugirytė. – ISSN 1822-3737 

 

Colloquia. [Nr.] 23: [mokslinių straipsnių rinkinys] / red. kolegija: Loreta Jakonytė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2009. – 211 p. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose. – Aut.: Laima Arnatkevičiūtė, Elena Baliutytė, Rima Bertašavičiūtė, Ramunė Bleizgienė, Wolfgang Ekkehard Bornträger, Nerijus Brazauskas, Birutė Ciplijauskaitė, Solveiga Daugirdaitė, Loreta Jakonytė, Stephan Kessler, Donata Mitaitė, Dalia Satkauskytė, Brigita Speičytė, Jūratė Sprindytė, Joanna Tabor. – ISSN 1822-3737 

 

Daugnora, Eligijus. XX amžiaus lietuvių religinė drama: [studija] / redaktorė Ilona Čiužauskaitė; recenzentai Dalia Čiočytė, Aleksandras Guobys. – Vilnius: LLTI, 2009. – 189 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-007-1

 

Daujotytė, Viktorija. Kalba ir jos menas: filologiniai tyrimai ir patyrimai: [monografija] / redaktorė Rimantė Umbrasaitė; recenzentai Arvydas Šliogeris, Aušra Martišiūtė, Giedrė Šmitienė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 430 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-010-1

 

Dilytė, Dalia. Skaitome romėnus / recenzentai Daiva Narbutienė, Nijolė Juchnevičienė; redaktorė Irena Štikonaitė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 324 p.: iliustr. – ISBN 978-609-425-001-36

 

Gaižiūnas, Silvestras. Klajojantys siužetai baltų literatūrose: Mitai. Legendos. Literatūriniai tipai: [monografija] / redaktorė Laima Arnatkevičiūtė; recenzentai Jadvyga Bajarūnienė, Inga Stepukonienė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 287 p. – Santr. angl. – ISBN 978-609-425-012-5

 

Gurnickis, Lukas. Lenkų dvariškis / iš senosios lenkų kalbos vertė ir komentarus parašė Eglė Patiejūnienė. – Vilnius: LLTI, 2009. – XXXIV, 323, [1] p. – (Ištakos). – ISBN 978-9955-698-97-5

 

Imperinis Vilnius (1795–1918): kultūros riboženkliai ir vietinės tapatybės: [tarpt. konf. medžiaga] / sudarytoja Alma Lapinskienė; redaktorės Jelena Konickaja, Rymutė Kvaraciejienė; recenzentai Algis Kalėda, Inga Vidugirytė-Pakerienė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 269 p. – Santr. angl., liet. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 978-609-425-019-4

 

Jovaišas, Albinas. Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas: [studija] / sudarė ir parengė Sigitas Narbutas; įvadinį straipsnį parašė Juozas Girdzijauskas; redagavo Nijolė Kreimerienė; spec. redaktorė Daiva Narbutienė; recenzavo Juozas Girdzijauskas, Eglė Patiejūnienė. – 2-as, pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: LLTI, 2009. – 248 p.: iliustr.: faks. – ISBN 978-609-425-006-4

 

Kmita, Rimantas. Ištrūkimas iš fabriko: modernėjanti lietuvių poezija XX amžiaus 7–9 dešimtmečiais: [monografija] / redaktorius Virginijus Gasiliūnas; recenzentai Vigmantas Butkus, Marijus Šidlauskas. – Vilnius: LLTI, 2009. – 191 p. – Santr. angl. – (Ars Critica, ISSN 2029-1833). – ISBN 978-609-425-011-8

 

 

Kuolys, Darius. Res Lituana: kunigaikštystės bendrija. Kn. 1: Respublikos steigimas / recenzentai Egidijus Aleksandravičius, Dainora Pociūtė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 255 p. : iliustr., faks. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose. – ISBN 978-609-425-021-7

 

 

Lemeškin, Ilja. Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas: (pagal Archyvinį, Varšuvos, Vilniaus ir I. J. Zabelino nuorašus):