LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Konkursai
2020-04-01
Skelbiamas konkursas keturioms mokslo darbuotojų pareigybėms užimti
 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas skelbia konkursą:


Senosios literatūros skyriaus vadovo (1 etatas) pareigoms užimti

Reikalavimai pretendentams:

Senosios literatūros tyrimų bei šaltinių rengimo patirtis. Susipažinimas su mokslo padalinio atliekamais mokslo tiriamaisiais ir taikomaisiais darbais; mokslinės veiklos organizavimo išmanymas (vadovavimo Lietuvos arba tarptautiniams mokslo projektams patirtis; dalyvavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) projektuose patirtis; publikacijos tarptautiniuose leidiniuose; dalyvavimas recenzuojamų mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose, jaunųjų mokslininkų rengimo procese; užsienio kalbos mokėjimas.

 

Senosios literatūros skyriaus vyriausiojo mokslo darbuotojo (0.75 etato) pareigoms užimti

Reikalavimai pretendentams:

Senosios literatūros tyrimų bei šaltinių rengimo patirtis. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. R1-102.

 

Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigoms užimti

Reikalavimai pretendentams:

Sakytinės tautosakos, mitologijos tyrimų bei šaltinių rengimo patirtis. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. R1-102

 

Tautosakos archyvo skyriaus mokslo darbuotojo (0.5 etato) pareigoms užimti

Reikalavimai pretendentams:

Archyvinės medžiagos tyrimo, skelbimo ir archyvų fondų skaitmeninimo patirtis. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. R1-102.

 

Pretendentai turi pateikti dokumentus:

1. Prašymas Direktoriaus vardu

2. Gyvenimo aprašymas (CV);

3. Aukštojo mokslo diplomas (kopija);

4. Mokslo laipsnio diplomas (kopija);

5. Pedagoginio vardo atestatas (kopija);

6. Mokslo darbų sąrašas ir svarbiausių darbų kopijos;

7. Mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;

8. Kadencijos darbo planas.

 

Dokumentus pateikti iki 2020-05-31 adresu:


Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius

 

Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti:


Tel./faks. (8 5) 262 1943, mob. +370 656 68 205; el. p. direk@llti.lt

 

Konkurso paskelbimo data:

2020-04-01 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt