LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Konkursai
2023-09-08
Skelbiamas konkursas dvejoms mokslo darbuotojų pareigybėms užimti
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas skelbia konkursą:
Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigoms užimti.
Reikalavimai pretendentams:
Sakytinės tautosakos, mitologijos tyrimų bei šaltinių rengimo patirtis. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. R1-102.
Dainyno skyriaus vadovo (1 etatas) pareigoms užimti.
Dainuojamosios tautosakos tyrimų bei šaltinių rengimo patirtis. Susipažinimas su mokslo padalinio atliekamais mokslo tiriamaisiais ir taikomaisiais darbais; mokslinės veiklos organizavimo išmanymas (vadovavimo Lietuvos arba tarptautiniams mokslo projektams patirtis; dalyvavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) projektuose patirtis; publikacijos tarptautiniuose leidiniuose; dalyvavimas recenzuojamų mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose, jaunųjų mokslininkų rengimo procese; užsienio kalbos mokėjimas.
Pretendentai turi pateikti dokumentus: 
1. Prašymas Direktoriaus vardu
2. Gyvenimo aprašymas (CV); 
3. Aukštojo mokslo diplomas (kopija);
4. Mokslo laipsnio diplomas (kopija);
5. Pedagoginio vardo atestatas (kopija);
6. Mokslo darbų sąrašas ir svarbiausių darbų kopijos;
7. Mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
8. Kadencijos darbo planas.
Dokumentus pateikti iki 2023-12-01 adresu: 
el. p. direk@llti.lt;
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius
Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti: 
Tel./faks. (8 5) 262 1943, mob. +370 684 64215; el. p. direk@llti.lt 
Konkurso paskelbimo data: 
2023-09-08
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt