LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Renginiai
Vilniaus knygų mugė

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto renginiai Vilniaus knygų mugėje 2020 

 

KETVIRTADIENIS (vasario 20 d.)

• Nijolės Laurinkienės knygos „Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje“ pristatymas (12 val. salėje 1.3).

• Knygų „Vydūnas. Raštai, 1–3 t.“ ir „Kristijonas Donelaitis. Raštai, 2 t.“ pristatymas (13 val. salėje 5.5).

• Kęstučio Navako poezijos knygos „Poetas pamiršta pavarde“ pristatymas (13 val. salėje 1.2).

• Prisijaukinęs sakalą. Poeto Henriko Nagio 100-mečiui. Dokumentinis filmas „Epitafija ant poeto kapo“ (14 val. salėje 1.1).

• Daivos Vaitkevičienės knygos „Žydinti taurė: alus ir midus baltų kultūroje“ pristatymas (15 val. salėje 5.5).

• Moišės Vorobeičiko (Moï Ver) albumo „Vilniaus žydų gatvė/ The Ghetto Lane in Wilna“ pristatymas (15 val. 15 min forume).

• Diskusija „Sovietmečio lietuvių literatūra: skaityti, pamiršti, pasmerkti?“ (16 val. 15 min forume).

• Knygos „Iš širdies ir tikru reikalu. Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija“ (sud. Jurgita Žana Raškevičiūtė) pristatymas (17 val. salėje 5.2).

• Linos Leparskienės knygos „Papasakoti Trakai“ pristatymas (17 val. salėje 5.5).

• Knygos „Balys Sruoga. Raštai, 16 t. (laiškai)“ (sud. Neringa Markevičienė) pristatymas (18 val. salėje 5.5).

 

PENKTADIENIS (vasario 21 d.)

• Matildos Olkinaitės knygos „Atrakintas dienoraštis“ (sud. Mindaugas Kvietkauskas) pristatymas (12 val. salėje 2.1).

• Jurijaus A. Vasiljevo knygos „Paveikus žodis“ pristatymas (12 val. salėje 5.2).

• Birutės Ciplijauskaitės knygos „Tarp lituanistikos ir ispanistikos“ ir Lauros Laurušaitės knygos „Literatūra, mobilumas, imago: lietuvių ir latvių XXI a (e)migracijos patirtys“ pristatymas (12 val. salėje 1.3).

• Aušros Žičkienės knygos „Savaiminė daina: nežymus būvis, tradicinės struktūros, vietinės reikšmės, globali raiška“ pristatymas (15 val. salėje 3.1).

• Henriko Nagio poezijos knygos „Pasakų sakalas“ pristatymas (16 val. Rašytojų kampe).

• Knygos „Kražių kolegijos šaltiniai, saugomi Jėzaus Draugijos archyve Romoje, 1608–1700, T. i, 1 dalis“ pristatymas (18 val. salėje 3.1).

 

ŠEŠTADIENIS (vasario 22 d.)

 

• LLTI knygų dvyliktuko aptarimas ir Kūrybiškiausios knygos laureato paskelbimas (12 val. 15 min forume).

• Šaltinių „Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijos atodangos: dokumentinis Milkų šeimos palikimas“ pristatymas (19 val. salėje 3.1).

• Jono Čečioto „Pieśni wieśniaka / Kaimiečio dainos“ (sud. Regina Koženiauskienė) pristatymas (20 val. salėje 3.2).

 

 

SEKMADIENIS (vasario 23 d.)

• Herkaus Kunčiaus dramų rinktinės ,,Nušviesta’’ pristatymas (11 val. salėje 5.5).

• Knygos „Devyndarbė literatė Aldona Liobytė“ (sud. Solveiga Daugirdaitė) pristatymas (12 val. salėje 1.3).

 

• Lietuvių liaudies dainyno tomų pristatymas: 22 tomo „Vestuvinės dainos“ ir 24 tomo „Vaišių dainos“ (14 val. salėje 3.2).

 

 

 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto renginiai Vilniaus knygų mugėje 2018

 

02 22

16.00

 

konf. salė 1.2

Knygų „Buvusios Kražių kolegijos knygų sąrašas 1803“ (1 ir 2 knygos) pristatymas. Dalyvauja Sigitas Narbutas, Eugenija Ulčinaitė, Živilė Nedzinskaitė, Gytis Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 

18.00

forumas-lrt studija

Viktorijos Daujotytės knygos „Lituanistika Lietuvos akivaizdoje“ pristatymas. Dalyvauja autorė, Mindaugas Kvietkauskas, Darius Kuolys, Gytis Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Filmuoja LRT

 

02 23

12.00

konf. salė 1.2

Dainiaus Razausko knygos „Lietuvos heraldiniai ženklai simbolikos požiūriu“ pristatymas. Dalyvauja autorius, Saulė Matulevičienė, Juozas Galkus, Gytis Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 

13.00

konf. salė 5.5

Knygos „Lietuvos metraščių Vavelio nuorašas / The Wawel Manuscript of the Lithuanian Chronicles“ (sud. Kęstutis Gudmantas, Nadiežda Morozova) pristatymas. Dalyvauja autoriai, Mintautas Čiurinskas, Darius Kuolys (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 

16.00

konf. salė 1.2

Naujosios lietuvių literatūros vadovėlių serijos „Literatūra“ (5–10 klasėms) pristatymas. Dalyvauja Mindaugas Kvietkauskas, Vilė Vėl, Irena Veisaitė, Vytautas Toleikis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 

20.00

konf. salė

5.2 Vytauto P. Bložės knygos „Paveikslo restauravimas“ (serija „Gyvoji poezija“ su CD, sud. Elena Baliutytė) pristatymas. Dalyvauja autorė, Marijus Gailius, Alvydas Šlepikas, Gytis Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 

02 24

12.00

forumas-lrt studija

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premijos už kūrybiškiausią 2017 m. knygą laureato paskelbimas ir knygų 12-uko aptarimas. Dalyvauja Marijus Gailius, Dalia Satkauskytė, Elžbieta Banytė, Saulius Vasiliauskas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). Filmuoja LRT

 

14.00

konf. salė

1.2 Antano Vienažindžio knygos „Dainos lietuvininko Žemaičiuose“ (serija „Gyvoji poezija“ su CD, sud. Brigita Speičytė) pristatymas. Dalyvauja Darius Kuolys, Algirdas Latėnas, Gytis Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 

16.00

konf. salė 1.3

Knygos „Klaipėdos krašto dainos ir muzika“ (sud. Austė Nakienė, Lina Petrošienė ir Gaila Kirdienė) pristatymas. Dalyvauja autorės, grupė „Griežikai“ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 

18.00

rašytojų kampas

Kazio Bradūno kritikos ir kultūrinės publicistikos rinktinės „Kertinė paraštė“ (sud. Gediminas Mikelaitis) pristatymas. Dalyvauja autorius, Darius Kuolys, Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, Gytis Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 

02 25

12.00

konf. salė 1.2

Viktorijos Daujotytės knygos „Prigimtinės kultūros ratilai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, Saulė Matulevičienė, Giedrė Šmitienė, Daiva Vaitkevičienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 

13.00

konf. salė 5.2

Gyčio Vaškelio knygos „Petras Vileišis ir jo darbai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, Sigitas Narbutas, Regina Koženiauskienė, Gediminas Tursa (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)  

 

 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto stendas Vilniaus knygų mugėje -  trečioje salėje.

 

LLTI renginiai Vilniaus knygų mugėje 2013 m. vasario 21-24 d.

 

Vasario 21 d. 15 val. Forume – Diskusija „Moterys Lietuvos atgimimo verpete XX a. pradžioje“. Ramunės Bleizgienės „Privati tyla, vieši balsai: moterų tapatybės kaita XIX a. pabaigoje-XX a. pradžioje“ ir Gedimino Mikelaičio „Kilti ir kelti: Šatrijos Raganos literatūros teologija “ knygų pristatymas. Dalyvauja autoriai, B. Speičytė, V. Daujotytė.
 
Vasario 21 d. 16 val. Forume – Diskusija: ką ir kaip skaito Lietuvos mokykla XXI a. pradžioje? Literatūros chrestomatijos 11-12 klasėms pristatymas. Dalyvauja G. Radvilavičiūtė, M. Kvietkauskas, D. Kuolys, D. Kalinauskaitė.
 
Vasario 22 d. 11 val. Forume – straipsnių rinkinio anglų kalba „Maps of Memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation Memoirs from the Baltic States“ (sud. V. Davoliūtė, T. Balkelis) pristatymas. Dalyvauja sudarytojai, B. Burauskaitė, J. Ohmanas, M. Zingeris.
 
Vasario 22 d. 12 val. konferencijų salėje 5.3 – „Vilniaus kultūrinis gyvenimas“: septynių knygų serijos aptarimas. Dalyvauja sudarytoja A. Lapinskienė, V. Bakutytė, J. Burokaitė, H.Ilgiewicz, M. Kvietkauskas, L. Lempertienė, G. Mareckaitė.
 
Vasario 22 d. 15 val. konferencijų salėje 5.1 – Mokomės skaityti Kristijoną Donelaitį. Dalyvauja aktorius R. Kazlas, D. Kuolys, D. Staškevičienė, G. Vaškelis.
 
Vasario 22 d. 17 val. Forume – Brigitos Speičytės knygos „Anapus ribos“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Kuolys, R. Kmita, Maironio eilės skaito aktorius A. Bialobžeskis.
 
Vasario 23d. 13 val. Rašytojų kampe -  12 geriausių knygų pristatymas ir 2012 metų LLTI premijos kūrybiškiausios knygos laureato paskelbimas. Dalyvauja J. Čerškutė, S. Daugirdaitė, V. Gasiliūnas, M. Kvietkauskas, G.Vaškelis (LLTI).
 
Vasario 23 d. 19 val. konferencijų salėje 5.5  – kolektyvinės monografijos „Hommo narrans: folklorinė atmintis iš arti“ pristatymas. Dalyvauja B. Stundžienė, I. Seliukaitė, S. Matulevičienė, V. Ivanauskaitė-Šeibutienė.
 
Vasario 23 d. 18.30 val. Literatų svetainėje – Sigito Gedos poezijos vakaras „Ugniabalsis Niekas“. Dalyvauja A. Kaziliūnaitė, M. Nastaravičius, R. Stankevičius, G. Norvilas, A. Šlepikas, S. Paliulytė, G. Bleizgys, D. Razauskas,  A. A. Jonynas, M. Kvietkauskas ir kt.
 
Sekmadienį, vasario 24 d. 14 val. konferencijų salėje 5.3 – Albino Žukausko eilėraščių rinktinės „Būtoji–grįžtamoji“ pristatymas. Dalyvauja K. Nastopka, V. Gasiliūnas, aktorius V. Bagdonas.
 
 
Maloniai visų laukiame!
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt