LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Karolina Bagdonė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus doktorantė

El. paštas: karolina.bagdone@llti.lt

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-3519-9158 

 

Rengia disertaciją tema Vakarų literatūros recepcija XX a. II pusės lietuvių poezijoje: atviros tapatybės konstrukcijos (vadovė prof. dr. Aušra Jurgutienė)

 

Moksliniai interesai: recepcijos teorijos, literatūrinė komparatyvistika, kultūros ir tapatybės studijos, vizualinė antropologija, sovietmečio literatūra, literatūra ir teologija.

 

Moksliniai straipsniai:

 1. „Europietiškumo apraiškos lietuvių sovietmečio poezijoje: estetinis tapatybės laisvinimas“, Colloquia, 2018, Nr. 41, p. 112–129.
 2. „Teksto adresato vaidmuo lietuvių egzodo poezijoje“, Darbai ir dienos, 2018, Nr. 69, p. 179–192.
 3. „Tiberiados bendruomenė fotografijoje: antropologinis tyrimas“, Inter-studia humanitatis, 2015, Nr. 18, p. 187–203, ISSN 1822-1114. 

 

Recenzijos:

 1. „Baltos lankos“ antropologiškai: nuo esmių iki akademinių atostogų, Baltos lankos, 2019, Nr. 40, p. 216–226, ISSN: 1392-0189.
 2. „Jokūbas Vilius Tūras: „Ir pajutau palengvėjimą, lyg atidavęs duoklę Keliui“, Šiaurės Atėnai,  2016, Nr.  14 (1246), p. 14.
 3. „Teologinio naratyvo antropologija“ (Gedimino Mikelaičio monografijos „Kilti ir kelti: Šatrijos Raganos literatūros teologija“ recenzija), Literatūra, 2013, Nr. 55 (1),  p. 102–108, ISSN 0258-0802. 

 

Kitos publikacijos:

 1. „Biblinės atminties pavidalai Liūnės Sutemos kūryboje“, Gimtasis žodis, 2015, Nr. 3 (313),  p. 9–13.

 

Konferencijos:

 1. „Tapatybės profiliai XX a. II pusės lietuvių egzodo poezijoje“, tarptautinis baltistų seminaras „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“, Tartu, Estijoje, 2018 m. spalio 18–20 d.
 2. „The Fundamental Incompatibility of the European and Soviet Identities“, aštuntoji tarptautinė Euroacademia konferencija „Europe Inside-Out: Europe and Europeanness Exposed to Plural Observers“, Agora Cultural Center, Italija, 2018 m. rugsėjo 28–30 d. 
 3. „The Lithuanian Europeanness: Identity Challenges in an Environment of a Totalitarian System“, tarptautinė mokslinė konferencija „Mapping Cultural Identities: Translations and Intersections“, Bukarešto universitetas, Rumunija, 2018 m. gegužės 25–26 d.
 4. „Skaitytojo pozicija Liūnės Sutemos tekstuose“, mokslinė konferencija „Nužemintųjų generacijos kodai“, skirta Algimanto Mackaus ir Liūnės Sutemos jubiliejinėms sukaktims paminėti, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, VDU, Kaunas, 2017 m. lapkričio 24 d.
 5. „Hide and Seek: Graffiti and the Reader in Lithuanian Exodus Poetry“, 5-oji tarptautinė baltistų studentų konferencija „Bridges in the Baltics“, Stokholmo universitetas, Švedija, 2017 m. spalio 6–7 d. 

 

Stažuotės:

 1. 2020 m. liepos 5–31 d. dalyvavo tarptautinėje nuotolinėje vasaros mokykloje Harvardo universitete The Institute for World Literature (IWL), Department of Comparative Literature. Skaitė pranešimą: „Educating Anti-totalitarian Consciousness through World Literature: the Importance of Responsibility and Consciousness in Tomas Venclova’s Poetry“.
 2. 2020 m. kovo mėn. mokslinė stažuotė Nacionalinėje britų bibliotekoje ir University College London, remiama Robert Anderson Trust, Londonas.
 3. 2020 m.  sausio 9–11 d. dalyvavo tarptautinėje žiemos mokykloje doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Klaipėdoje „Winter School for Doctoral Candidates and Young Researchers“. Ją organizavo MRU Doktorantų draugija.
 4. 2019 m. liepos 25–rugpjūčio 2 d. dalyvavo tarptautinėje vasaros mokykloje Talino universitete „The Soviet otherwise: Affects, margins, and imaginaries in the Late Soviet era“. Skaitė pranešimą: „Could Lithuanian Literature be Open to European Culture in Soviet times?“.
 5. 2018 m. sausio 22–26 d. dalyvavo tarptautinėje Žiemos mokykloje „LACE 2018“ Tartu universitete, Estijoje, kurios tema „Uses of Narrative“. 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt