LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Karolina Bagdonė
Humanitarinių mokslų daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriuje l. e. jaunesniosios mokslo darbuotojos pareigas

El. paštas: karolina.bagdone@llti.lt

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-3519-9158 

 

2023 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Vakarų literatūros recepcija XX a. II pusės lietuvių poezijoje: atviros tapatybės konstrukcijos (vadovė prof. dr. Aušra Jurgutienė)  

 

Moksliniai interesai: recepcijos teorijos, literatūrinė komparatyvistika, kultūros ir tapatybės studijos, vizualinė antropologija, sovietmečio literatūra, Campus Novel. 

 

Moksliniai straipsniai:

 1. Jono Aisčio ir Sigito Gedos atviros kultūrinės tapatybės samprata: tarp universalumo ir tautinės savisaugos“, Colloquia, 2022, Nr. 49, p. 118 118–137.
 2. „Europietiškumo apraiškos lietuvių sovietmečio poezijoje: estetinis tapatybės laisvinimas“, Colloquia, 2018, Nr. 41, p. 112–129.
 3. „Teksto adresato vaidmuo lietuvių egzodo poezijoje“, Darbai ir dienos, 2018, Nr. 69, p. 179–192.
 4. „Tiberiados bendruomenė fotografijoje: antropologinis tyrimas“, Inter-studia humanitatis, 2015, Nr. 18, p. 187–203, ISSN 1822-1114. 

 

Recenzijos:

 1. „Baltos lankos“ antropologiškai: nuo esmių iki akademinių atostogų, Baltos lankos, 2019, Nr. 40, p. 216–226, ISSN: 1392-0189.
 2. „Jokūbas Vilius Tūras: „Ir pajutau palengvėjimą, lyg atidavęs duoklę Keliui“, Šiaurės Atėnai,  2016, Nr.  14 (1246), p. 14.
 3. „Teologinio naratyvo antropologija“ (Gedimino Mikelaičio monografijos „Kilti ir kelti: Šatrijos Raganos literatūros teologija“ recenzija), Literatūra, 2013, Nr. 55 (1),  p. 102–108, ISSN 0258-0802. 

 

Kitos publikacijos:

 1. „Jei laisvės dvelkimas juntamas eilėse, jis gali pasijusti ir kasdienybėje“: poetą ir vertėją Tomą Venclovą kalbina Karolina Bagdonė, Metai, 2022, Nr. 8 8–9, p. 172 172–183.
 2. „Poetas Jonas Aistis: „Mes turime dvi tėvynes: vieną Lietuvą, kitą Europą. Mums ir viena, ir antra lygiai sava, lygiai brangi“, Ateitis, 2021, Nr. 6 ( 17 0), p. 38 38–42.
 3. Povilas Aleksandravičius: „Kad persiimtume atviru europietišku mąstymo būdu, reikia gyventi aktyvų psichologinį ir dvasinį gyvenimą“, kalbino Karolina Bagdonė, Ateitis, 2020, Nr. 10 (164), p. 20 20–24.
 4. „Biblinės atminties pavidalai Liūnės Sutemos kūryboje“, Gimtasis žodis, 2015, Nr. 3 (313),  p. 9–13.

 

Konferencijos:

 1. „World Literature and Mythology – Guarantees of Freedom of Man and Nation in Sigitas Geda’s Poetry“, XIV tarptautinė mokslinė konferencija „The Factor of Lyrical Poetry in the Formation of Literary Cultures“, organizuota The Estonian Association of Comparative Literature, Tartu universitete, Estijoje, 2021 m. lapkričio 1–3 d. 
 2. „Vakarų literatūros poveikis Sigito Gedos ir Jono Aisčio europietiškumo sampratai“, pranešimas XVI akademiniame vasaros seminare Literatūros salos, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra, Virkšnų k., Plungės raj., 2021 m. liepos 27–30 d.
 3. „The Representation of European Identity in Lithuanian Poetry During the Soviet Occupation: Between Defensiveness and Openness“ tarptautinės literatūrinės komparatyvistikos konferencijos nuotoliniame seminare „European Identity“, The American Comparative Literature Association (ACLA), ACLA Annual Meeting, 2021 m. balandžio 8–11 d.
 4. „Educating Anti-totalitarian Consciousness through World Literature: the Importance of Responsibility and Consciousness in Tomas Venclova’s Poetry“, tarptautinė nuotolinė vasaros mokykla Harvardo universitete, organizuota The Institute for World Literature (IWL), Department of Comparative Literature, JAV, 2020 m. liepos 5–31 d.
 5. „Could Lithuanian Literature be Open to European Culture in Soviet times?“ tarptautinė vasaros mokykla „The Soviet otherwise: Affects, Margins, and Imaginaries in the Late Soviet Era“ Talino universitete, Estijoje, 2019 m. liepos 25 d.­ – rugpjūčio 2 d. 
 6. „Tapatybės profiliai XX a. II pusės lietuvių egzodo poezijoje“, tarptautinis baltistų seminaras „Baltijos regiono savimonė: kontaktai ir kontekstai“, Tartu, Estijoje, 2018 m. spalio 18–20 d.
 7. „The Fundamental Incompatibility of the European and Soviet Identities“, aštuntoji tarptautinė Euroacademia konferencija „Europe Inside-Out: Europe and Europeanness Exposed to Plural Observers“, Agora Cultural Center, Italija, 2018 m. rugsėjo 28–30 d. 
 8. „The Lithuanian Europeanness: Identity Challenges in an Environment of a Totalitarian System“, tarptautinė mokslinė konferencija „Mapping Cultural Identities: Translations and Intersections“, Bukarešto universitetas, Rumunija, 2018 m. gegužės 25–26 d.
 9. „Skaitytojo pozicija Liūnės Sutemos tekstuose“, mokslinė konferencija „Nužemintųjų generacijos kodai“, skirta Algimanto Mackaus ir Liūnės Sutemos jubiliejinėms sukaktims paminėti, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, VDU, Kaunas, 2017 m. lapkričio 24 d.
 10. „Hide and Seek: Graffiti and the Reader in Lithuanian Exodus Poetry“, 5-oji tarptautinė baltistų studentų konferencija „Bridges in the Baltics“, Stokholmo universitetas, Švedija, 2017 m. spalio 6–7 d. 

 

Stažuotės:

 1. 2022 m. gegužės mėn., 2020 m. kovas mokslinė stažuotė Nacionalinėje britų bibliotekoje ir University College London, finansuojama Robert Anderson Trust, Londonas.
 2. 2020 m. liepos 5–31 d. dalyvavo tarptautinėje nuotolinėje vasaros mokykloje Harvardo universitete The Institute for World Literature (IWL), Department of Comparative Literature. Skaitė pranešimą: „Educating Anti-totalitarian Consciousness through World Literature: the Importance of Responsibility and Consciousness in Tomas Venclova’s Poetry“.
 3. 2020 m.  sausio 9–11 d. dalyvavo tarptautinėje žiemos mokykloje doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Klaipėdoje „Winter School for Doctoral Candidates and Young Researchers“. Ją organizavo MRU Doktorantų draugija.
 4. 2019 m. liepos 25–rugpjūčio 2 d. dalyvavo tarptautinėje vasaros mokykloje Talino universitete „The Soviet otherwise: Affects, margins, and imaginaries in the Late Soviet era“. Skaitė pranešimą: „Could Lithuanian Literature be Open to European Culture in Soviet times?“.
 5. 2018 m. sausio 22–26 d. dalyvavo tarptautinėje Žiemos mokykloje „LACE 2018“ Tartu universitete, Estijoje, kurios tema „Uses of Narrative“. 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt