LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Pirkti
Knygos ir kainos
Pavadinimas ISBN/ISMN/ISSN Kaina
2018

Literatūra 10 klasei (2 dalis) 978-609-425-217-4 8,00 €
D. Razauskas-Daukintas. Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. 978-609-425-231-0 10,00 €
2017
 
V. P. Bložė. Paveikslo restauravimas. (Gyvoji poezija. +CD). 978-609-425-221-1 7,00 €
K Bradūnas. Ir nebijok. (Gyvoji poezija. +CD). 978-609-425-204-4 7,00 €
K. Bradūnas. Kertinė paraštė: kritikos ir kultūrinės publicistikos rinktinė. 978-609-425-222-8 8,00 €
Buvusios Kražių kolegijos 1803 metų knygų sąrašas. T. 1 ir T. 2 978-609-425-227-3 20,00 €
Colloquia. [Nr.] 38: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 1822-3737-38 5,00 €
V. Daujotytė. Lituanistika Lietuvos akivaizdoje. 978-609-425-223-5 10,00 €
V. Daujotytė. Prigimtinės kultūros ratilai. 978-609-425-224-2 8,00 €
A. A. Jonynas. Šermukšnis. Pylimo gatvė. (Gyvoji poezija. +CD). 978-609-425-187-0 7,00 €
Klaipėdos krašto dainos ir muzika: 1935-2000 metų įrašai. (+CD). 979-0-706239-14-9 7,00 €
Lietuvos metraščių Vavelio nuorašas. 978-609-425-198-6 10,00 €
Literatūra 6 klasei (1 dalis) 978-609-425-208-2 8,00 €
Literatūra 6 klasei (2 dalis) 978-609-425-211-2 8,00 €
Literatūra 8 klasei (1 dalis) 978-609-425-214-3 8,00 €
Literatūra 8 klasei (2 dalis) 978-609-425-215-0 8,00 €
Literatūra 10 klasei (1 dalis) 978-609-425-216-7 8,00 €
A. Nyka-Niliūnas. Skausmo gramatika. (Gyvoji poezija. +CD). 978-609-425-188-7 7,00 €
M. K. Sarbievijus. Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Kazimierą Sapiegą. 978-609-425-200-6 8,00 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 43 1822-3656 5,00 €
I. Šeinius. Raštai. T. 5 978-609-425-225-9 5,00 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 53 1392-2831 4,00 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 54 1392-2831 5,00 €
J. Vaičiūnaitė. Po ūkanotu atminties dangumi. (Gyvoji poezija. +CD). 978-609-425-190-0 7,00 €
A. Vienažindys. Dainos lietuvininko Žemaičiuose. (+CD) 978-609-425-226-6 7,00 €
2016
 
Apie Maironį: Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890-2010). 978-609-425-201-3 10,00 €
G. Bernotienė. Apie žodžių sandūros tikslumą. 978-609-425-185-6 7,00 €
Colloquia. [Nr.] 36: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 1822-3737-36 5,00 €
Colloquia. [Nr.] 37: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 1822-3737-37 5,00 €
S. Čiurlionienė-Kymantaitė. Tautos auklėjimo mintys: kultūros kritika, publicistika, viešos paskaitos, pokalbiai. 978-609-425-158-0 6,00 €
M. K. Čiurlionis Vilniuje: mokslinių straipsnių rinkinys. 978-609-425-197-9 7,00 €
V. Daujotytė. Sofija. 978-609-425-157-3 6,00 €
A. Kalėda. Kornelijaus Platelio kūrybos kontekstai. 978-609-425-178-8 7,00 €
A. Karmonienės dainos (CD).
10,00 €
Lietuvių pasakojamoji tautosaka. Stebuklinės pasakos. T. 1 978-609-425-203-7 10,00 €
Linksmos istorijos apie Tilį Ulenšpygelį, gimusį Braunšveigo žemėje. (Viduramžių biblioteka). 978-609-425-179-5 7,00 €
Maironis. Laiškai. Atsiminimai. 978-609-425-199-3 10,00 €
Maniutės sąsiuviniai (+CD). 978-609-425-164-1 7,00 €
Marcelijus: atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį. 978-609-425-175-7 8,00 €
M. Martinaitis. Sutartinė (Gyvoji poezija. +CD). 978-609-425-160-3 7,00 €
A. Nakienė. Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos. 978-609-425-177-1 6,00 €
S. Nėris. Tolimas sapnas. (Gyvoji poezija. +CD). 978-609-425-161-0 7,00 €
Poezija Žemaičių ir Lietuvos. (Gyvoji poezija. +CD). 978-609-425-163-4 7,00 €
D. Razauskas Daukintas. Maironis: praamžės tradicijos dainius. 978-609-425-162-7 7,00 €
D. Razauskas Daukintas. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“. 978-609-425-186-3 9,00 €
L. Sauka. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje. 978-609-425-183-2 8,00 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 41 1822-3656 5,00 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 42 1822-3656 5,00 €
Literatūra. 5 klasė, 1 dalis. 978-609-425-191-7 8,00 €
Literatūra. 5 klasė, 2 dalis. 978-609-425-192-4 8,00 €
Literatūra. 7 klasė, 1 dalis. 978-609-425-193-1 8,00 €
Literatūra. 7 klasė, 2 dalis. 978-609-425-194-8 8,00 €
Literatūra. 9 klasė, 1 dalis. 978-609-425-195-5 8,00 €
Literatūra. 9 klasė, 2 dalis. 978-609-425-196-2 8,00 €
B. Speičytė. Lietuvos literatūros antologija: 1795-1831. T. 1. 978-609-425-173-3 8,00 €
B. Speičytė. Lietuvos literatūros antologija: 1795-1831. T. 2. 978-609-425-174-0 7,00 €
I. Šeinius. Raštai. T. 6 978-609-425-184-9 5,00 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 51 1392-2831 3,50 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] 52 1392-2831 4,00 €
Tėbų romanas. (Viduramžių biblioteka) 978-609-425-156-6 8,00 €
M. Vaicekauskas. Kristijono Donelaičio reikšmės. 978-609-425-176-4 8,00 €
Vilką minim, vilkas čia: lietuvių situaciniai posakiai. 978-609-425-165-8 8,00 €
2015
 
J. Baltrušaitis. Laiškai. 978-609-425-153-5 5,00 €
V. Butkus. „Baltiškoji, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose“. 978-609-425-146-7 5,00 €
Colloquia. [Nr.] 34: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 1822-3737-34 5,00 €
Colloquia. [Nr.] 35: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 1822-3737-35 5,00 €
S. Daugirdaitė. Švystelėjo kaip meteoras. 978-609-425-154-2 5,00 €
K. Donelaitis. Raštai. T. 1 978-609-425-150-4 10,00 €
L. Jakonytė. Šeimos vaizdinys sovietmečio lietuvių literatūroje vaikams. 978-609-425-159-7 5,00 €
R. Kmita. Nevienareikšmės situacijos. 978-609-425-143-6 7,00 €
L. Laurušaitė. Tarp nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai. 978-609-425-141-2 6,00 €
N. Lietuvninkaitė. Skaitantis Vaižgantas. 978-609-425-149-8 5,00 €
D. Pociūtė. „Du laiškai: popiežiaus nuncijaus L. Lippomano ir kunigaikščio M. Radvilo Juodojo susirašinėjimas (1556)“ 978-609-425-145-0 7,00 €
K. Sakalavičiūtė. M. Vaitkus. Amazoniada. 978-609-425-148-1 4,00 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 40 1822-3656 5,00 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 39 1822-3656 4,50 €
Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu. 978-609-425-143-6 7,00 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLIX. 1392-2831 3,50 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] L. 1392-2831 3,50 €
Vaižgantas. Raštai. [T.] 24: pamokslai. 978-609-425-155-9 5,00 €
2014
 
L. Abraitytė. Pradžios. 978-609-425-131-3 7,24 €
A. Baranauskas. Raštai. T. 5, [d.] 2. 978-609-425-137-5 6,00 €
Colloquia. [Nr.] 32: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 1822-3737-32 4,34 €
Colloquia. [Nr.] 33: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 1822-3737-33 5,00 €
Dalia Dilytė. Kristijono Donelaičio pasakėčios. 978-609-425-126-9 7,24 €
Kristijono Donelaičio rankraščiai: fotografuotinis leidimas. 978-609-425-123-8 11,58 €
Eina garsas: nauji Maironio skaitymai. 978-609-425-132-0 6,00 €
Kaip jėzuitai žemaičių mylias trumpino: 1695 m. Kražių rankraščio fragmentai 978-609-425-144-3 4,00 €
A. Lapinskienė. Atėjęs Vilniun: rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis. 978-609-425-125-2 4,34 €
N. Markevičienė. Balio Sruogos kūrinio rašymo ir redagavimo istorija. 978-609-425-138-2 9,00 €
K. Ostrauskas. Paskutinis kvartetas. 978-609-425-124-5 5,79 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 37 1822-3656 4,50 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 38 1822-3656 5,00 €
Petras Skarga. Seimo pamokslai. 978-609-425-139-9 4,00 €
M. L. Rėza. Raštai. T. 4 978-609-425-147-4 9,00 €
Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje. 978-609-425-142-9 5,00 €
V. Šeferis. Kristijono Donelaičio Metų rišlumas. 978-609-425-134-4 7,00 €
V. Šeina. Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje. 978-609-425-135-1 5,00 €
Tautinės dainos. T. 1. Užrašė Teodoras Brazys. 979-0-706239-09-5 6,00 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVII. 1392-2831 3,48 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVIII. 1392-2831 3,50 €
Vaižgantas. Raštai. [T.] 23 978-609-425-140-5 4,00 €
Vileišių rūmų ansamblis Vilniuje. 978-609-425-097-2 8,69 €
Žvilgsniai: faksimilinis leidinys. 978-609-425-117-7 11,58 €
2013
 
R. Brūzgienė. Grožio fenomenas kultūroje. 978-609-425-090-3 5,79 €
V. Butkus. Stebuklo horizontai. 978-609-425-118-4 4,34 €
S. Čiurlionienė-Kymantaitė. Raštai, T. 7 978-609-425-092-7 4,34 €
S. Čiurlionienė-Kymantaitė. Raštai, T. 8 978-609-425-119-1 4,05 €
Colloquia. [Nr.] 30: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 1822-3737-30 4,34 €
Colloquia. [Nr.] 31: [mokslinių straipsnių rinkinys]. 1822-3737-31 4,34 €
Donelaitis. Metai (+CD) mažo formato 978-609-425-106-1 5,79 €
S. Geda. Ugniabalsis niekas. (Gyvoji poezija. +CD) 978-609-425-112-2 7,24 €
G. Jankevičiūtė, M. Vaicekauskas. Visagalė tradicija. 978-609-425-105-4 7,24 €
A. Jurgutienė. Literatūros suvokimo menas: hermeneutikos tradicija. 978-609-425-107-8 5,79 €
T. Laukkonėn. Dainiai be tautos. 978-609-425-115-3 3,48 €
N. Laurinkienė. Žemyna ir jos mitinis pasaulis. 978-609-425-109-2 8,69 €
D. Litvinskaitė. Nuo objekto link subjekto. 978-609-425-108-5 3,48 €
Metlaikių atabradai: Albino Žukausko šimtmetis. 978-609-425-122-1 4,34 €
O. Milašius. Lituanistinė ir politinė publicistika. 978-609-425-113-9 5,79 €
Mykolaitis-Putinas, Vincas. Raštai. T. 12, kn. 2. 978-609-425-120-7 5,79 €
Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 5: variantai grožinėje kūryboje, 1 kn. 978-609-425-101-6 5,79 €
Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 6: variantai grožinėje kūryboje, 2 kn. 978-609-425-102-3 5,79 €
Bitės laikas: Privatūs ir vieši kultūrinio gyvenimo modeliai. 978-609-425-111-5 4,34 €
M. L. Rėza. Raštai. T. 2 978-609-425-103-0 8,69 €
Senoji Lietuvos literatūra. [Kn.] 35-36: Petras Skarga ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. 1822-3656 8,00 €
A. Sutzkever. Žaliasis akvariumas. 978-609-425-114-6 5,79 €
I. Šeinius. Raštai. T. 10 978-609-425-121-4 3,48 €
Tautosakos darbai = Folklore studies. [T.] XLVI. 1392-2831 3,48 €
Tomas Venclova, Pertrūkis tikrovėje: straipsniai apie literatūrą ir kultūrą. 978-609-425-096-5 7,24 €
A. Vaičiulaitis. Laiškai. 978-609-425-116-0 7,24 €
Valančius, Motiejus. Raštai. T. 6 978-609-425-110-8 5,79 €
Vydūnas ir vokiečių kultūra. (Vydūnas und deutsche kultur) 978-609-425-100-9 8,69 €
Vydūnas Europos kultūros kontekste (rusų k.) 978-609-425-104-7 5,79 €
2012
 
T. Balkelis. Moderniosios Lietuvos kūrimas 978-609-425-077-4 4,34 €
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt