LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  DAINYNO SKYRIUS
Jurgita Ūsaitytė

Humanitarinių mokslų daktarė

Dainyno skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas: jurgusa@llti.lt

Orcid identifikatorius: http://orcid.org/0000-0002-9984-5235
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1996 metų. 2003 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Žemės įvaizdis lietuvių folklore. Mokslinė veiklasusijusi su dainuojamosios tautosakos tyrimais bei dainų publikavimu.
 
Moksliniai interesai: lietuvių dainuojamosios tautosakos žanrinė klasifikacija, sisteminimas bei publikavimas; dainų poetikos tyrimai; klasikinės ir naujoviškos liaudies lyrikos sąveika.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai 
 1. Ievos Krukoniūtės dainos Teodoro Brazio tautosakos rinkiniuose, in: Tautinės dainos, II tomas, surinktos Merkinės apylinkėje iš Ievos Krukoniūtės. Užrašė Teodoras Brazys / Sudarė Kostas Aleksynas, parengė Kostas Aleksynas ir Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituas, 2021, p. 13–24. ISMN 979-0-706239-15-6
 2. Personal Songbooks: Imprints of Identity in the Nineteenth Century Lithuanian Written Culture,  Folklore, vol. 85, 2022, pp. 115–140. ISSN 1406-0949
 3. Dainų recepcija tautinio atgimimo laikotarpio lietuviškoje spaudoje, 2019, t. 5], p. 92–117.  
 4. „Jaunosios ir kraičio išlydėjimo įprasminimas vestuvių dainose“, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. XXII: Vestuvinės dainos, kn. 6. Vilnius: LLTI, 2019, p. 7–37.
 5. XIX a. antrosios pusės asmeniniai tekstų rinkiniai ir jų istorinis kontekstas, Tautosakos darbai, 2018, t. 55, p. 107–133. 
 6. Iš albumistikos naujienų (dviejų studijų apžvalga), Tautosakos darbai, 2016, t. 52, p. 231–244. 
 7. Dainų sąsiuvinis kaip asmeninės raštijos formatas, Tautosakos darbai, 2015, t. 50, p. 200–225. 
 8. Keturkalbė latvių dainų rinktinė, arba Dainų spintos pragmatiškumas ir magija, Tautosakos darbai, 2013, t. 45, p. 210–219.  
 9. Aukusti Roberto Niemio dzūkų tautosakos rinkinys: pretekstas, kontekstas ir tekstas, Tautosakos darbai, 2009, t. 37, p. 31–50.  
 10. Metų rato dainos, in: Lingu palingu balti suoleliai: kalendorinės dainos / parengė Jurgita Ūsaitytė, Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2009, p. 13–21.
 11. The Folk Singing Situation in Samogitia (Western Lithuania) Today, in: 35th International Ballad Conference SIEF. Papers and materials (2005, July 6–11, Kyiv, Ukraine) / 35 Мiжнародна баладна конференцiя SIEF. Доповiдi та матерiали (6–11 липня, 2005 р. Киïв, Украïна), Kyiv, 2009, p. 127–133.
 12. Advento-Kalėdų dainų turinio apimtys ir potekstės, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. XX: Kalendorinių apeigų dainos, kn. 1: Advento-Kalėdų dainos, Vilnius: LLTI, 2007, p. 9–40.
 13. Apie vieną žemaičių dainuojamosios tradicijos pažinimo aspektą: XIX–XX a. tautosakos užrašinėtojų pėdsakais, Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 124–135.
 14. Dainų fragmentiškumo refleksija lietuvių folkloristikoje, Tautosakos darbai, 2005, t. 30, p. 100–111.
 15. Žemės įvaizdis kaip vertės matas: stabilumo ekspresija, Tautosakos darbai, 2003, t. 19(26), p. 107–121.
 16. Dainos apie girtuoklystę, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. XVI: Humoristinės-didaktinės dainos. Dainos apie girtuoklystę, Vilnius: LLTI, 2002, p. 7–38.
 17. Motina žemė: moteriškumo reprezentacija, Tautosakos darbai, 2002, t. 16(23), p. 147–154.
 18. Žemės epitetas: tradicijos kaita, Tautosakos darbai, 2000, t. 12(19), p. 57–71.
 19. Artimųjų netekties tema dainose, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. XIV: Šeimos dainos, kn. 3, parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 1998, p. 7–24.
 20. Padavimai apie nugrimzdusias gyvenvietes ir žmones: tikrovės interpretavimas, Tautosakos darbai, 1998, t. 9(16), p. 45–55.
 21. Žemės-kapo atvėrimo motyvas: tekstas ir apeiga, Tautosakos darbai, 1998, t. 8(15), p. 100–121.
 
Parengti fundamentiniai ir taikomieji folkloro šaltiniai
 
 1. Lietuvių liaudies dainynas, t. XXII: Vestuvių dainos, kn. 6: Kraičio išvežimo dainos. Išvažiavimo pas jaunąjį dainos/ parengė Kostas Aleksynas, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Jurgita Ūsaitytė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 2019. – 536 p. ISBN 978-609-425-281-5 
 2. A. R. Niemio lietuvių tautosakos rinkinių paveldas: internetinis folkloro šaltinis – duomenų bazė / parengė V. Daugirdaitė, J. Ūsaitytė (J. Ūsaitytė publikavimui pritaikė du 1912 ir 1916 m. spausdintus dainų rinkinius [indėlis - 18 aut. l.]: adaptavo tautosakos tekstų rašybą pagal dabartinį raidyną; į duomenų bazę įkėlė leidinių faksimiles, rankraštinius tekstus ir metaduomenis). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017.
 3. Lingu palingu balti suoleliai: kalendorinės dainos / parengė Jurgita Ūsaitytė, Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2009. – 274 p. ISBN 978-609-425-009-5
 4. Lietuvių liaudies dainynas, t. XX: Kalendorinių apeigų dainos, kn. 1: Advento-Kalėdų dainos / parengė Jurgita Ūsaitytė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2007. – 749 p. ISBN 978-9955-698-71-5
 5. Lietuvių liaudies dainynas, t. XVI: Humoristinės-didaktinės dainos. Dainos apigirtuoklystę / parengė Jurgita Ūsaitytė [ir kt.], melodijas parengė Jūratė Gudaitė, Vilnius: LLTI, 2002. – 904 p. ISBN 9955-475-17-X
 6. Lietuvių liaudies dainynas, t. XIV: Šeimos dainos, kn. 3 / parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 1998. – 643 p. ISBN 9986-513-60-X
 
Parengti mokslo žurnalai
 1. Tautosakos darbai, 2022, t. 63, p. 192. ISSN 1392–2831. 
 2. Tautosakos darbai, 2020, t. 59, p. 338. ISSN 1392–2831. 
 3. Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 287. ISSN 1392–2831.
 4. Tautosakos darbai, 2005, t. 22(29), p. 364. [kartu su Vilma Daugirdaite] ISSN 1392–2831.
 
 
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt