LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  DAINYNO SKYRIUS
Jurgita Ūsaitytė

Humanitarinių mokslų daktarė

Dainyno skyriaus mokslo darbuotoja
El. paštas jurgusa
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1996 metų. 2003 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Žemės įvaizdis lietuvių folklore. Mokslinė veiklasusijusi su dainuojamosios tautosakos tyrimais bei dainų publikavimu.
Moksliniai interesai: lietuvių dainuojamosios tautosakos žanrinė klasifikacija, sisteminimas bei publikavimas; dainų poetikos tyrimai; klasikinės ir naujoviškos liaudies lyrikos sąveika.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Padavimai apie nugrimzdusias gyvenvietes ir žmones: tikrovės interpretavimas, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 45–55.
2.  Žemės-kapo atvėrimo motyvas: tekstas ir apeiga, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 100–121.
3. Žemės epitetas: tradicijos kaita, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 57–71.
4. Motina žemė: moteriškumo reprezentacija, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 147–154.
5. Žemės įvaizdis kaip vertės matas: stabilumo ekspresija,  in: Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 107–121.
6. Dainų fragmentiškumo refleksija lietuvių folkloristikoje, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 30, p. 100–111.
7. Apie vieną žemaičių dainuojamosios tradicijos pažinimo aspektą: XIX–XX a. tautosakos užrašinėtojų pėdsakais, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 124–135.
8. Dainos apie girtuoklystę, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. 16: Humoristinės-didaktinės dainos. Dainos apie girtuoklystę, Vilnius: LLTI, 2002, p. 7–38.
9. Advento-Kalėdų dainų turinio apimtys ir potekstės, in: Lietuvių liaudies dainynas, t. 20: Kalendorinių apeigų dainos, kn. 1, Vilnius: LLTI, 2007, p. 9–40.
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 
1. Lietuvių liaudies dainynas, t. 14: Šeimos dainos, kn. 3, parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė, melodijas parengė Ž. Ramoškaitė, Vilnius: LLTI, 1998. – 640 p.
2. Lietuvių liaudies dainynas, t. 16: Humoristinės-didaktinės dainos. Dainos apie girtuoklystę, parengė Jurgita Ūsaitytė [ir kt.], melodijas parengė Jūratė Gudaitė, Vilnius: LLTI, 2002. – 902 p.
3. Lietuvių liaudies dainynas, t. 20: Kalendorinių apeigų dainos, kn. 1, parengė Jurgita Ūsaitytė, melodijas parengė Aušra Žičkienė, Vilnius: LLTI, 2007. – 749 p.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt