LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Jurgita Raškevičiūtė-Andriukonienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas: j.z.raskeviciute@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-5257-1815 

 

 

Moksliniai interesai: tekstologija, literatūros sociologija, XX a. lietuvių literatūra ir sovietmečio tyrimai, šiuolaikinės literatūros procesai, vaikų literatūra.

 

Studijos

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas (2001–2011)

 

Apginta disertacija

„Janinos Degutytės pasaulėvaizdis: poezija, laiškai, autobiografiniai tekstai“ (Vilniaus universitetas, 2012)

 

Mokslinis darbas

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja (nuo 2017)

 

Pedagoginis darbas

Varšuvos universiteto Bendrosios lingvistikos, lyginamosios Rytų Azijos kalbotyros ir baltistikos katedros, Baltistikos skyriaus dėstytoja (2012–2015)

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytoja (nuo 2019)

 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Šaltinių leidimai

 1. Iš širdies ir tikru reikalu...: Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija, sudarė ir parengė Jurgita Žana Raškevičiūtė ir Aistė Kučinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 725 p. ISBN 978-609-425-275-4.

 

Šaltinių publikacijos

 1. „Senokai Tau berašiau, bet šitą laišką rašau jau labai seniai...“: Janinos Degutytės laiškai Teresei Ramanauskaitei-Bukauskienei, in: Literatūra, 2018, Nr. 60 (1), p. 105–141. ISSN 0258-0802. 

 

Moksliniai straipsniai

 1. Metų laikų prasmės Jono Juškaičio lyrikoje, in: Metai, 2007, Nr. 8–9, p. 101–114. ISSN 1822-7228
 2. Patirties vėrimosi profiliai (Janinai Degutytei – 80), in: Metai, 2008, Nr. 11, p. 88–93. ISSN 1822-7228
 3. Apie Janinos Degutytės epistoliką, arba Kaip buvo rašomi laiškai, in: Literatūra, 2010, Nr. 52 (1), p. 81–97. ISSN 0258-0802. 
 4. Janinos Degutytės ankstyvosios poezijos embleminis kraštovaizdis, in: Literatūra, 2011, Nr. 53 (1), p. 102–121. ISSN 0258-0802. 
 5. Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis: partizano sąmonės formavimosi dokumentas, in: Prace bałtystyczne, 2016, Nr. 6, pod redakcją Marty Grzybowskiej, Moniki Michaliszyn, Joanny Tabor, p. 231–255. ISSN 2081-6839.
 6. Asmuo ir Holokaustas Icchoko Mero romane „Lygiosios trunka akimirką“, in: Colloquia, 2017, Nr. 39, p. 13–34. ISSN 1822–3737. 
 7. 30-ųjų karta be moterų, arba Apie moters tapatybės vaizdinį Nikitos Chruščiovo laikotarpio spaudoje ir poezijoje, in: Literatūra, 2018, Nr. 60 (1), p. 54–83. ISSN 0258-0802.
 8. Šeimyninė Juozo Tumo korespondencija, in: Iš širdies ir tikru reikalu: Juozo Tumo šeimyninė korespondencija, sudarė ir parengė Jurgita Žana Raškevičiūtė ir Aistė Kučinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 9–29. ISBN 978-609-425-275-4.

 

Recenzijos

 1. Dvigubo žvilgsnio knyga, arba Apie kalbėjimą kūnu, [rec.: Giedrė Šmitienė, Kalbėti kūnu: fenomenologinė Alfonso Nykos-Niliūno kūrybos studija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007], in: Literatūra, 2008, Nr. 50 (1), p. 86–90. ISSN 0258-0802. 

 

Neįtraukta

Mažiau reikšmingos mokslinės ir mokslo populiarinimo publikacijos.

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt