LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Administracija
Jurga Trimonytė Bikelienė
Humanitarinių mokslų daktarė, docentė
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai 
Darbo tel. 8 656 68207
El. paštas: Jurga.Bikeliene@llti.lt

 

2011 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto jungtinės doktorantūros studijas ir  apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją ,,Refrenų fonotaktika ir fonosemantika''. 

LLTI dirba nuo 2019 metų, nuo spalio mėn. – direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, koordinuoja ir administruoja LLTI doktorantūros studijas, mokyklinę lituanistiką, projektinę ir viešinimo veiklas.

 • Nuo 2020 m. vasario mėn ŠMSM projekto „Lietuvos jubiliejinių metų poetai. Poezijos skaitymo valandos“ vadovė (įgyvendinama su Vroclavo universiteto Baltistikos centru).
 • Nuo 2019 m. sausio mėn. ŠMSM projekto „Kultūrų sankirtoje“  vadovė
 • Nuo 2017 m. ESF projekto „Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas“ – projekto vadovė, nuo 2019 m. koordinatorė (įgyvendina LLTI, VDU ir VU).
 • Nuo 2012-2015 m. ESF projekto „Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas“ – vadovė (įgyvendino VU, VDU, LLTI, LEU). 
 • Nuo 2013 m. Baltistikos centrų asociacijos valdybos pirmininkė.

 

Moksliniai interesai: lietuvių liaudies dainų refrenai, fonotaktika, fonosemantika, leksinės sistemos paribio reiškiniai, komunikacija, leksikologija, leksikografija. 

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS 

Mokslo straipsniai recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose

 1. Refrenų-garsažodžių fonotaktikos ypatumai. – Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. 2009, T. 11. Nr. 1. P. 85–89.ISSN 1392-8600. Leidinys įtrauktas į CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts, MLA: ModernLanguageAssociationInternationalBibliography, EBSCO Publishing: Humanities International Complete, EBSCO Publishing: TOC Premier, EBSCO Publishing: Current Abstracts ir C.E.E.O.L.: Central and Eastern European Online Library duomenų bazes.
 2. „Lietuvių liaudies dainyno“ refrenų klasifikacija pagal jų susiformavimo būdą. – Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika. 2012. T. 14. Nr. 1. P. 138–143.  ISSN 1392–8600. Leidinys įtrauktas į CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts, MLA International Bibliography, EBSCO Publishing: Humanities International Complete, EBSCO Publishing: TOC Premier, EBSCO Publishing: CurrentAbstracts ir C.E.E.O.L.: Central and Eastern European Online Library duomenų bazes.
 3. Garsažodinių refrenų implozija = Implosion of onomatopoeic refrains. Žmogus ir žodis : mokslo darbai. ISSN 1392-8600. 2013, T. 15, nr. 1, p. 192-196. Leidinys įtrauktas į CSA: Linguistics and Language Behavior Abstracts, MLA International Bibliography, EBSCO Publishing: Humanities International Complete, EBSCO Publishing: TOC Premier, EBSCO Publishing: CurrentAbstracts ir C.E.E.O.L.: Central and Eastern European Online Library duomenų bazes.

 

Mokslo straipsniai recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose

 1. Lietuvių liaudies dainyno refrenų klasifikacija pagal struktūrą ir jų susiformavimo būdą. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXII. ISBN 9984-14-273-6. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2012, 230–237;
 2. Kvazidarybiniai refrenai = Quasi-derivational refrains. Valoda - 2013. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXIII. Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule". ISSN 1691-6042. 2013, P. 290-295.
 3. Phenomena of lexical system periphery: refrains of lithuanian folksongs. Tarptautinis lituanistų kongresas = V international Lithuania congress. Vroclavo universitetas, 2018,  publikacija atiduota spaudai.
 4. Lietuvių liaudies dainų kvazileksinių refrenų ypatumai = Quasi-lexical refrains of lithuanian folksongs. Valoda - 2019. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XIX. Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule". 2019, publikacija atiduota spaudai.

 

Taikomieji mokslo darbai

 1. Petrėnienė, Ona (sudaryt.); Trimonytė Bikelienė, Jurga (sudaryt.). Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste: mokslo straipsnių rinkinys / [Lietuvos Respublikos] švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos edukologijos universitetas, Baltistikos centrų asociacija, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ; [sudarė Ona Petrėnienė, Jurga Trimonytė Bikelienė]. Vilnius : [Baltijos kopija], 2014. 147 p. ISBN 9786094170904.
 2. Trimonytė Bikelienė, Jurga (sudaryt.). Kristijonas Donelaitis ir jo epocha: mokslo straipsnių rinkinys / [sudarė Jurga Trimonytė Bikelienė] ; [redaktorių kolegija: atsakingoji redaktorė Lina Murinienė ... [et al.]. Vilnius : [Baltijos kopija], 2014. 97 p. ISBN 9786094171024.
 3. Trimonytė Bikelienė, Jurga (sudaryt.). Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai : mokslo straipsnių rinkinys / [sudarė Jurga Trimonytė Bikelienė]. Vilnius : [Baltijos kopija], 2014. 162 p. ISBN 9786094170973.


Metodinės priemonės, ugdymo leidiniai visuomenei

 1. Trimonytė Bikelienė, Jurga. Kalbos kultūra: pratimai ir užduotys: metodinė priemonė / Jurga Trimonytė Bikelienė; Lietuvos edukologijos universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. 45 p. ISBN 9786094710513.

 

Kitos mokslo (meno srities) publikacijos / Konferencijų tezės recenzuotuose leidiniuose

 1. Trimonytė Bikelienė, Jurga. Lietuvių liaudies dainų priedainių karoliai: kvazileksinių refrenų tyrimas. Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės : 2017 m. balandžio 6–7 d., Vilnius, Lietuva / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017. ISBN 9786094710971. P. 66-67.
 2. Trimonytė Bikelienė, Jurga. Lietuvių liaudies dainyno refrenų klasifikacija pagal struktūrą ir jų susiformavimo būdą. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXII: tarptautinės mokslinės konferencijos tezės. Tarptautinė mokslinė konferencija XXII Daugpilio universitete (Latvija) „XXII Zinātniskie lasījumi“. 2012 m. sausio 26–27 d.
 3. Trimonytė Bikelienė, Jurga. Kvazidarybiniai refrenai = Quasi-derivational refrains. Valoda - 2013. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XXIII: tarptautinės mokslinės konferencijos tezės. Tarptautinė mokslinė konferencija XXIII Daugpilio universitete (Latvija) „XXIII Zinātniskie lasījumi“. 2013 m. sausio 24–25 d.
 4. Trimonytė Bikelienė, Jurga. Leksinės sistemos paribio reiškiniai: refrenų tyrimų apžvalga = Phenomenon of periphery of lexical system: overview of research of refrains. Tarptautinis lituanistų kongresas = IV international Lithuania congress : theses : 22–24 May, 2017, Wrocław, Poland. Wrocław : University of Wrocław. 2017, p. 91–93.
 5. Trimonytė Bikelienė, Jurga. Dėl lietuvių liaudies dainų refrenų garsinės struktūros. Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2013 m. vasario 21-22 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius : Edukologija, 2013. ISBN 9789955208174. P. 105-106.
 6. Trimonytė Bikelienė, Jurga. Lietuvių liaudies dainų kvazileksinių refrenų ypatumai = Quasi-lexical refrains of lithuanian folksongs. Valoda – 2019. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XIX: tarptautinės mokslinės konferencijos tezės. Tarptautinė mokslinė konferencija XIX Daugpilio universitete (Latvija) „XXIII Zinātniskie lasījumi“. 2019 m. sausio 24–25 d.
 7. Trimonytė Bikelienė, Jurga. Dėl leksinės sistemos paribio reiškinių = Phenomenon of periphery of lexical system. Tarptautinis lituanistų kongresas = V international Lithuania congress. 16–17 May, 2019, Wrocław. Poland. Wrocław : University of Wrocław.

 

 Organizuoti seminarai ir kiti renginiai

 1. Mokyklinė lituanistika LLTI: diskusija Mokyklos dėmesio vertos knygos (2020-02-28).
 2. Mokyklinė lituanistika LLTI: renginys, skirtas Mamerto Indriliūno 100-osioms gimimo metinėms atminti (2020-01-28).
 3. Mokyklinė lituanistika LLTI: mokytojų kvalivikacijos tobulinimo seminaras Literatūros kūrinys. Kaip jį atverti? (2020-01-03).
 4. Mokyklinė lituanistika LLTI: seminaras mokytojams Tautosaka ir pasipriešinimo literatūra. Jaunimui aktualus kultūros kodas (2019-11-29).
 5. Mokyklinė lituanistika LLTI: seminaras mokytojams Antika. Biblija. Lietuvos literatūra. Kaip sudominti mokinius? (2019-10-25).

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt