LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  DAINYNO SKYRIUS
Jurga Sadauskienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Dainyno skyriaus mokslo darbuotoja
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-9408-3369
 
 
LLTI Dainyno skyriuje dirba nuo 1997 metų. 2005 m. apgynė daktaro disertaciją Didaktizmas XIX a. lietuvių liaudies dainose. Lietuvių liaudies dainyno rengėja, liaudies dainų tyrinėtoja. Instituto leidinio Tautosakos darbai redaktorių kolegijos narė.
Moksliniai interesai: lietuvių dainuojamoji tautosaka, tautosakos ir literatūros sąsajos, vaikų folkloras,  tautosakos  terapija.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
1. Didaktinės lietuvių dainos: Poetinių tradicijų sandūra XIX–XX a. pradžioje, Vilnius, 2006, 255 p.
 
Moksliniai straipsniai
1. Lietuviškasis romansas ir jo vieta žanrų sistemoje, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 42–48.
2. Dainų vardo klausimu, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12, p. 238–249. (Kartu su V. Ivanauskaite.)
3. M. Olševskio „Bromos, atvertos ing viečnastį...“ santykis su tradicine kultūra, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 87–105.
4. Normatyvumo raiška vėlyvosiose liaudies dainose, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 203–222.
5. Kajetono Aleknavičiaus kūrybos sąsajos su liaudies dainų tradicija, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p.180–190.
6. Poetinės semantikos kaita dainose, arba Dainuoti Brazdžionį, in:  Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 337–343.
7. Rūtų daržas: poetinio simbolio transformacijos XIX amžiuje, in: Tautosakos darbai, 2010, t. 39, p. 139–155.
8. Lopšinių ir žaidinimų terapinė vertė, in:  Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 49–69.
9. Dainuojantys kaulai: pasakos psichologizmas, in Homo narransfolklorinė atmintis iš arti. Kolektyvinė monografija, Vilnius, 2012, p. 269–292.
10. Emocijos kaip objektas lietuvių dainų tyrinėjimuose, in: Tautosakos darbai, 2014, t. 48, p. 29-52.
11. Šventumo ir nuodėmės refleksijos XIX a. – XX a. pradžios lietuvių dainose, in: Acta humanitarica universitatis saulenis, t. 22 (2015), p.14-29.
12. Žmonės ir gyvūnai lietuvių pasakose: didaktiniai ir psichologiniai aspektai, 2018, t. 56, p. 59-83.
 
Recenzijos
1. Vaikų literatūra folkloristės akimis, in: Tautosakos darbai, t.35, 2008, p.351-354.
2. Šiuolaikinio moksleivių folkloro tyrimas. [Laima Anglickienė, Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Dovilė Kulakauskienė,   Ingrida Šlepavičiūtė. Šiuolaikinis moksleivių folkloras: [kolektyvinė monografija], Vilnius, p384.] in: Tautosakos darbai t. 46, 2013, p.289-294.
 
Parengti leidiniai
1.     Tautosakos darbai, t. 33, sudarė Jurga Sadauskienė, 2007. – 373 p.
2.     Tautosakos darbai, t. 51, sudarė Jurga Sadauskienė, 2016. – 258 p.
 
 
Vadovėliai
1.     Skaitiniai 5 klasei. 1-2 dalis. Vilnius, 2016. (Kartu su Stepu Eitminavičiumi ir Dangira Nefiene).
2.     Skaitiniai 7 klasei. 1 dalis. Vilnius, 2017. (Kartu su Jurga Dzikaite, Dariumi Kuoliu, Aušra Martišiūte-Linartiene).
 
Kitos publikacijos
1. „Sudiev, kvietkeli...“, in:  Dienovidis, 1998, Nr. 40 (395), lapkričio 6-12, p. 10-11.
2. Liaudies dainų sociokultūrinis statusas XIX a., in: Metai, 2006, Nr. 7, p.126–137.
3. Kazimiero Maigio laiškai Simonui Daukantui , in: Kraštiečiai: Moigių šeima, Panevėžys, 2006, p. 9–16.
4. Kur du stos... Akademiką Leonardą Sauką ir dr. Konstantą Aleksyną kalbina dr. Jurga Sadauskienė, in Tautosakos darbai, 2016, t. 51, p. 213-226
5. Tautosaka – atgyvena ar būtinybė? https:// www.bernardinai.lt.2016-02-10.
6. Tautosaka – atgyvena ar būtinybė? II https:/ www.bernardinai.lt. 2016-02-17.
7. Rūtos simbolinės prasmės mūsų kultūroje ir šeimos gyvenime. https:// www.bernardinai.lt.2016-04-14.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt