LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Julija Glinskė

Sakytinės tautosakos skyriaus doktorantė

Orcid identifikatorius: 
 
 
Rengia disertaciją  Maginės komunikacijos parametrai lietuvių gydomuosiuose užkalbėjimuose (vadovė dr. Daiva Vaitkevičienė).
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt