LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Irena Žilienė

Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel.: (8 5) 2625892

El. paštas: irena@llti.lt 

Orcid identifikatorius:

 

Veikla: šiuolaikinio folkloro fiksavimas, archyvinės medžiagos tvarkymas ir skaitmeninimas, specializuotų folkloro duomenų bazių kūrimas.

 

Dalyvavimas  moksliniuose projektuose:

 • 2003–2006 m. „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Vakarų Lietuva“. Projekto vadovė Rūta Žarskienė.
 • 2003–2006 m. „RaSa: Lietuvių dvasinės kultūros raiškos: etnologijos, istorijos ir kalbos šaltinių elektroninis sąvadas“. Projekto vadovė Daiva Vaitkevičienė.
 • 2007–2008 m. „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija“. Projekto vadovė Rūta Žarskienė.
 • 2007–2008 m. „Padavimuose glūdinti Lietuvos istorija“. Projekto vadovė Radvilė Racėnaitė. (Lituanistikos paveldo informacinėje sistemoje „Aruodai“ sukurtas duomenų rinkinys „Padavimuose glūdinti Lietuvos istorija“: padavimų rankraštiniai tekstai, garso įrašai ir nuotraukos).
 • 2007–2009 m. „Folkloro archyvai ateičiai: skaitmeninimas, kaupimas, sisteminimas“. Projekto vadovė Rūta Žarskienė.
 • 2008–2010 m. „LieTa: Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka“. Projekto vadovė Jūratė Šlekonytė.(Jono Basanavičiaus knygų „Ožkabalių dainos“, 1998, kn. 1, „Ožkabalių dainos“, 1998, kn. 2, „Lietuviškos pasakos įvairios“, 1993, kn. 1, dalis „Juodosios knygos“, 2004 adaptavimas informacinės sistemos „Aruodai“ aplinkoje).
 • 2010–2012 m. „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“. Projekto vadovė Rūta Žarskienė.
 • 2012–2014 m. „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“. Projekto vadovė  Daiva Vaitkevičienė. (Skaitmeninių tikėjimų, mįslių ir pokario partizanų dainų kartotekų kūrimas). 
 • 2015 m. „Skaitmeninės sutartinės. Zenono Slaviūno sutartinių rinkinių skaitmeninimas ir skelbimas internete“. Projekto vadovė Austė Nakienė. (Sukurta elektroninė knyga – Zenono Slaviūno 1958–1959 m. išleisto trijų tomų rinkinio „Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos"  virtuali publikacija svetainėje www.sutartines.info. Sukurtas sutartinių paplitimo e-žemėlapis).
 • 2016 m. „Stasio Paliulio instrumentinės muzikos antologijos skaitmeninimas ir sklaida“. Projekto vadovė Rūta Žarskienė. (Sukurta elektroninė knyga – Stasio Paliulio 1959 m. išleisto leidinio „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji instrumentai" virtuali publikacija svetainėje www.sutartines.info. Sukurtas etniniais instrumentais atliekamos muzikos paplitimo e-žemėlapis).
 • 2017 m. Projektas „A. R. Niemio lietuvių dainų rinkinių skaitmeninimas ir duomenų bazės sukūrimas". Vadovė Vilma Daugirdaitė. (Prisidėta kuriant elektroninį šaltinį A.R. Niemio lietuvių tautosakos rinkinių paveldas
 • 2018-2021 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendinamas projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“. 

 

Tautosakos metaduomenys ir visateksčiai duomenys, įkelti į fundamentinį mokslo šaltinį „Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę“

 1. Lietuvių tautosakos rankraštyno rinkiniai
 2. Lietuvių tautosakos rankraštyno videoteka
 3. Lietuvių tautosakos rankraštyno fonoteka

 

Rankraštinio palikimo tvarkymas: 

 1. Zenono Slaviūno rankraštinis palikimas: rankraščiai, korespondencija
 2. Kazio Grigo rankraštinis palikimas: rankraščiai, korespondencija
 3. Ivano Maloglazovo fondas: garso įrašai, rankraščiai
 4. Margaritos Vymerytės rankraštinis palikimas: rankraščiai
 5. Jono Balio rankraštinis palikimas: korespondencija

 

Publikacijos: 

 1. Lietuvių tautosakos rankraštyno videotekos fondas. – Tautosakos darbai, 2020, t. 59, p. 332-334.
 2. Apie Jono Balio korespondenciją, in: Tautosakos darbai, 2020, t. 60, p. 238-246.
 3. Pluoštelis čigonų tautosakos, papročių ir tikėjimų, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 17, p. 188–203.
 4. Jurgio Dovydaičio ir Eleonoros Balčiūnienės susirašinėjimas, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20(27), p. 264–279.
 5. Įteikta Kultūros ministerijos premija, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20, p. 345-346.
 6. Vilniaus rajone lenkiškai užrašyta tautosaka, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 30, p. 185–190.
 7. Ką čigonai pasakoja apie save, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 31, p. 212–214.
 8. Apie Zenono Slaviūno fondą. Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 329-330.
 9. Nauji fondai Lietuvių tautosakos rankraštyne, Tautosakos darbai, 2016, t. 52, p. 297-299
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt