LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Inga Butrimaitė

 

Sakytinės tautosakos skyriaus doktorantė
 
 
Rengia disertaciją tema Gyvieji ir mirusieji: nenutrūkstančios giminystės samprata lietuvių kultūroje (vadovė dr. Daiva Vaitkevičienė)
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt