LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Katalogai, bibliografijos

Adomavičius, Romas. Maironio raštų bibliografija, (1883–1989) / LLTI; red. R. Pleskačiauskienė, A. Samulionis. – Vilnius: Sietynas, 1990. – 279 p.

 
Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas / LLTI; red. V. Rakauskas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: LRS l-kla, 1996. – 652 p. – ISBN 9986-39-004-4.
 
Petronėlė Orintaitė: bibliografinė rodyklė, 1925-2000 / parengė D. Striogaitė; red. R. Pleskačiauskienė. - Vilnius: LLTI, 2002. - 107, [1] p. - ISBN 9955-475-24-2.
 
Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai: katalogas / VU; sudarė N. Feigelmanas, I. Daugirdaitė, P. Račius. - Vilnius: LLTI, 2003. - lxviii, 584 p. - ISBN 9955-475-46-3.
 
XVI–XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje = Lithuanica saeculi sexti decimi et septimi decimi ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae: katalogas / Lietuvos MA biblioteka; sudarė D. Narbutienė, V. Radvilienė, D. Rauckytė-Bikauskienė. - Vilnius: LLTI, 2007. - XXVII, 502, [1] p. - ISBN 978-9955-698-40-1.
 
Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos katalogas: knygos, periodika, žemėlapiai, atvirukai / sudarė ir parengė S. Narbutas, D. Narbutienė; įvadinį straipsnį parašė Sigitas Narbutas. - Vilnius: LLTI, 2008. - XXXVII, 888 p. - ISBN 978-9955-698-37-1.
 
Кириллические рукописные книги, хранящиеся в Вильнюсе: каталог / составитель Надежда Морозова. – Vilnius: LLTI, 2008. – XXXV, 243, [2] p. – ISBN 978-9955-698-90-6.
 
Bibliotheca Sapiehana: Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys: katalogas / Vilniaus universitetas; sudarė Aušra Rinkūnaitė; spec. redaktorė Alma Braziūnienė; redaktoriai Petras Račius, Sandra Rankelienė; vertėja Ana Venclovienė; recenzavo Arvydas Pacevičius, Sigitas Narbutas. – Vilnius: LLTI, 2010. – XLVI, 712 p.– ISBN 978-609-425-020-0
 
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt