LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Ilona Čiužauskaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Tekstologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas ilonac
 
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1990 metų. 1999 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Vaižganto publicistikos raiška. Parengė 1994 m. pradėtų leisti Vaižganto Raštų kai kuriuos tomus.
Moksliniai interesai: XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių literatūra, tekstologija.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Vaižganto publicistikos literatūrinė raiška, (Naujosios literatūros studijos), Vilnius: LLTI, 2001. – 138 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Vaižganto publicistika „Viltyje“, in: Lituanistica, 1996, Nr. 2 (26), p. 108113.
2. Vaižganto požiūris į modernizmą, in: Lituanistica, 1996, Nr. 3 (27), p. 5055.
3. Vaižganto publicistikos semantikos bruožai, in: Lituanistica, 1998, Nr. 4 (36), p. 92103.
4. Pasakotojas ir pasakojimas Vaižganto publicistikoje, in: Lituanistica, 1999, Nr. 2 (38), p. 6880.
5. Neišlikusi Vaižganto pjesė, in: Lituanistica, 2003, Nr. 3 (55), p. 96100.
6. Vaižgantas literatūros leidinių mokyklai recenzentas, in: Lituanistica, 2004, Nr. 4 (60), p. 7887. (Kartu su J. Šlekiu.)
7. Kazio Puidos kūryba Vaižganto vertinimu, in: Kazys Puida: Lietuvių literatūros modernizmo baruose: Mokslinės konferencijos, skirtos Dionizo Poškos 240-osioms gimimo metinėms, pranešimai, (Colloquia, [11]), Vilnius: LLTI, 2005, p. 99107.
8. Juozo Ambrazevičiaus vaižgantiana, in: Juozas Ambrazevičius-Brazaitis – literatūrologas: Mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus 100-osioms gimimo metinėms, pranešimai, (Colloquia, [12]), Vilnius: LLTI, 2005, p. 3849.
9. Vytauto Vanago mokslinės biografijos eskizas, in: Senosios raštijos profiliai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 20), Vilnius: LLTI, 2005, p. 297326. (Kartu su J. Šlekiu.)
10. Vaižgantas: už tautinę kultūrą ir nepriklausomą Lietuvą, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų indėlis, Vilnius: LLTI, 2006, p. 10–17.
11. Žvilgsnis į Dionizo Poškos „Bitelę Baublyje“, in: Žemalė: D. Poškos gimtasis kraštas: Mokslinės konferencijos, skirtos Dionizo Poškos 240-osioms gimimo metinėms, pranešimai, (Žemaičių praeitis, kn. 12), Telšiai: VDA akademijos leidykla, 2007, p. 197202.
12. Lietuvių mokslo draugija ir Juozas Tumas-Vaižgantas, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Draugijų reikšmė 1900–1945 metai, Vilnius: LLTI, 2008, p. 24–32.
13. Povilas Višinskis ir Juozas Tumas-Vaižgantas, in: Dešimtieji Povilo Višinskio skaitymai, Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008, p. 71–77.
 
Recenzijos
 
1. Gimtojo žodžio puoselėtojas: [Rec. kn.: Kuzmickis, Z. Tikėjęs gimtuoju žodžiu, K., 1991], in: Lituanistica, 1993, Nr. 2 (14), p. 104108.
2. Dar vienas sugrįžimas: [Rec. kn.: Orintaitė,  P. Erelių kuorai, K., 1992; Orintaitė, P. Ką laumės lėmė. Liepalotų medynuose, V., 1993], in: Metai, 1993, Nr. 11, p. 144147.
3. Du Taruliai: [Rec. kn.: Tarulis, P.  Gyvas stebuklas, V., 1993], in: Metai, 1993, Nr. 8-9, p. 173176.
4. Nuo poeto iki vyskupo: [Rec. kn.: Mikšytė, R. Antanas Baranauskas, V., 1993], in: Lituanistica, 1994, Nr. 1 (17), p. 114116.
5. Lyg žalia bruknelė nuo speigų apšarmojusi: [Rec. kn.: Žalia bruknelė Daukantui, V., 1993], in: Metai, 1994, Nr. 1, p. 145146.
6. Monografiškai apie Dionizą Pošką: [Rec. kn.: Vanagas, V. Dionizas Poška, V., 1994], in: Metai, 1994, Nr. 12.
7. Pasirinkimo blaškomi: [Rec. kn.: Zurba, A. Savūnė, V., 1994], in: Metai, 1995, Nr. 5, p. 143146.
8. Autentiški žodžiai: [Rec. kn.: Rakauskas, V. Melzgana šviesa, V., 1994], in: Metai, 1995, Nr. 10, p. 147149.
9. Ištikimas tradicijai: [Rec. kn.: Dautartas,  V. Jazminas tėvo sode, V., 1995], in: Metai, 1995, Nr. 12, p. 144146.
10. Ar buvo popiežė Joana?: [Rec. kn.: Woolfolk Cross, D. Popiežė Joana, 2002], in: www.moterys.lt , žurnalas „Klėja“, [2002].
 
Publikacijos
 
1. Vaižganto recenzijos, in: Metai, 2003, Nr. 12, p. 121132.
2. Juozas Tumas, Politinių klausimų lietimas per pamokslus,  in: Naujasis Židinys–Aidai, 2008, Nr. 7–8, p. 306–312.
 
Parengtos knygos
 
1. Vaižgantas, Raštai, t. 5: Publicistika, 1890–1898, parengė Ilona Čiužauskaitė, vyr. redaktorius Vytautas Vanagas, Vilnius: Pradai, 1994. – 512 p.
2. Vaižgantas, Raštai, t. 6: Publicistika, 1899–1905, parengė Ilona Čiužauskaitė, vyr. redaktorius Vytautas Vanagas, Vilnius: Pradai, 1995. – 456 p.
3. Vaižgantas, Raštai, t. 4, parengė Ilona Čiužauskaitė, vyr. redaktorius Vytautas Vanagas, Vilnius: Pradai, 1996. – 645 p.
4. Vaižgantas, Raštai, t. 7: Publicistika, 1909–1912, parengė Ilona Čiužauskaitė, vyr. redaktorius Vytautas Vanagas, Vilnius: Pradai, 1997. – 520 p.
5. Vaižgantas, Raštai, t. 9: Publicistika, 1913–1917, parengė Ilona Čiužauskaitė, vyr. redaktorius Vytautas Vanagas, Vilnius: LLTI, 1998. – 394 p.
6. Vaižgantas, Raštai, t. 10: Publicistika, 1918–1919, parengė Ilona Čiužauskaitė, vyr. redaktorius Vytautas Vanagas, Vilnius: LLTI, 1998. – 468 p.
7. Vaižgantas, Raštai, t. 14: Literatūros istorija, 1899–1933, parengė Laima Arnatkevičiūtė, Ilona Čiužauskaitė, vyr. redaktorius Vytautas Vanagas, Vilnius: LLTI, 2002. – 580 p.
8. Vaižgantas, Raštai, t. 16: Literatūros istorija, 1896–1933, parengė Ilona Čiužauskaitė, vyr. redaktorius Vytautas Vanagas, Vilnius: LLTI, 2005. – 640 p.
9. Vaižgantas, Raštai, t. 18: Literatūros istorija, 1913–1928, parengė Ilona Čiužauskaitė, vyr. redaktorius Vytautas Vanagas, Vilnius: LLTI, 2007. – 540 p.
10. Vaižgantas, Literatūriniai portretai: Antanas Baranauskas, Antanas Justinas Vienažindys, Vincas Kudirka, parengė Ilona Čiužauskaitė, (Skaitinių serija, kn. 24), Vilnius: Baltos lankos, 1998. – 273 p.
11. Vincas Kudirka, Satyros, parengė Ilona Čiužauskaitė, (Skaitinių serija, kn. 21), Vilnius: Baltos lankos, 1996. – 127 p.

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt